Concurs de selectare a experților pentru participarea la expozitia internațională BIOFACH

Context. Sectorul agriculturii ecologice din Republica Moldova este într-un stadiu incipient, iar competența și expertiza în domeniu sunt în mare parte în sectorul privat.

Anual, în orașul Nürnberg, Germania, se organizează cea mai mare expoziție de produse ecologice din lume – BIOFACH. BIOFACH oferă producătorilor ecologici posibilitate să stabilească parteneriate durabile, să realizeze exporturi pe piețele internaționale, să acumuleze experiență în promovarea produselor și să se informeze despre ultimele tendințe din sectorul ecologic mondial.

Proiectul InfOrganic Moldova 2020-2022 lansează un concurs de  selectare a 4 experți interesați de agricultura durabilă, inclusiv ecologică, pentru a participa la expoziția BIOFACH în perioada 15-18 februarie 2022.

Experții selectați vor avea ocazia să afle noutățile, tendințele și inovațiile din agricultura ecologică a lumii, să relaționeze cu producătorii, cu reprezentanți domeniului inovațiilor și cercetării în cadrul congresului și a sesiunilor de informare BIOFACH.

Eligibili de participare sunt experții din mediul universitar, academic, al cercetării și cel asociativ din domeniul agricol și al produselor alimentare.

 

Data-limită de depunere a dosarelor este  10 ianuarie 2022, orele 16:00.

Dosarul va conține:

  • Formularul completat
  • CV-ul candidatului, cu indicarea a 2 persoane de referință.

 

Procesul de selectare. Toate dosarele vor fi analizate de către unitatea de implementare a proiectului conform următoarelor criterii:

  1. general eligibil (dosar complet);
  2. experiență în elaborarea, expertizarea materialelor informative despre agricultura durabilă, ecologică;
  3. cunoașterea limbii engleze la nivel intermediar;
  4. nu a mai participat anterior la expoziția BIOFACH;

Persoanele selectate vor încheia un Acord cu AED în care se angajează după participare la expoziție să:

  1. disemineze informațiile de la expoziție prin materiale și prezentări la locul de muncă și în mass media (articole, interviuri, prezentări, discursuri publice);
  2. ofere expertiză/feedback la materiale informaționale elaborate în proiectele și organizațiile din domeniu.

Expoziția mondială BIOFACH 2022 va combina participarea fizică cu avantajele lumii digitale (comunicare online prin intermediul platformei talque, cartografiere digitală a ofertelor expozanților, etc.).

Important! Organizarea evenimentului cu participarea fizică a persoanelor depinde de cerințele oficiale din Bavaria la momentul evenimentului, în funcție de situația epidemică.

Participanții la expoziție vor respecta toate măsurile de igienă și protecție solicitate de organizatori (https://www.biofach.de/en/info/protective-measures)

 

Proiectul InfOrganic Moldova 2020-2022  este implementat de Asociația ”Educație pentru Dezvoltare” (AED) cu suportul financiar la Fundației Liechtenstein Development Service (LED).

Date de contact: Asociația ”Educație pentru Dezvoltare” (AED), MD-2012 or. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni nr. 25, oficiul 21, tel. (022) 232 239,  proiectul InfOrganic Moldova 2020-2022, manager proiect Liliana Calmațui,  liliana.calmatui@aed.ong, tel. 022 232-239

 

Formular de aplicare la concursul de selectare a experților

pentru participarea la BIOFACH 2022

 

1

Numele, prenumele

 

2

Adresa, email, telefon (personal)

 

3

Funcția, ocupația actuală

 

4

Denumirea organizației, adresa, email, telefon, pagina web (a organizației)

 

5

Segmentul de expertiză actual al Dvs.

 

6

La ce probleme actuale din agricultura durabilă, inclusiv ecologică, doriți să aflați noutăți?

 

7

Care este motivația dvs. personală?

 

8.

Cum anume intenționați să diseminați informațiile aflate la BIOFACH? (bifați)

articol 

interviu

prezentare

 ședință de formare

Altele, scrieți:

9.

Întrebări, comentarii