Invitație de participare la concurs: efectuarea lucrărilor de proiectare și extindere a apeductului din s. Văleni, r. Cahul

1. Obiectul: Proiectarea și extinderea apeductului din s. Văleni

2. Autoritatea contractantă / Beneficiar: Asociația Obștească „EcoContact”, APL Văleni.

3. Adresa asociației: mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcalab 27/1.

4. Tipul procedurii de achiziție: Cerere-Ofertă de Preț;

5. Perioada desfășurării lucrărilor: 25 octombrie 2021 – 25 ianuarie 2022.

6. Locul desfășurării lucrărilor: s. Văleni (zona 2-3), r. Cahul.

7. Limba în care se vor întocmi documentele de licitație.

Ofertele trebuie să fie prezentate în limba română și să includă următoarele date: datele de contact și rechizitele bancare ale companiei, persoana de contact, semnătura persoanei autorizate, ștampila aplicată pe original, se acceptă și semnăturile electronice;

8. Termenul limită de depunere a ofertelor: 28 septembrie 2021, ora 17:00.

9. Ofertele urmează să fie expediate în format electronic (scanat) la adresa electronică: hr@ecocontact.md, cu subiectul mesajului „Apeduct - Văleni”.

10. Descrierea Generală

AO EcoContact, în parteneriat cu Centrul de Consultanță Ecologică (CCE) Cahul, implementează, la nivel local, proiectul Consolidarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice în Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” (RBPJ), finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) cu fonduri ale Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC). În cadrul proiectului sunt dezvoltate capacitățile instituționale ale APL-urilor și responsabililor ce activează în cadrul Rezervației Biosferei „Prutul de Jos” (RBPJ); tot în cadrul proiectului sunt susținute inițiativele și acțiunile locale de aplicare a măsurilor de reziliență și adaptare la schimbările climatice.

Misiunea mini-proiectului este de a îmbunătăți infrastructura locală și a extinde rețelele de apă potabilă în s. Văleni.

11. Cerințe față de aplicanți:

 • Sunt invitați să aplice persoanele juridice, care dețin licență de activitate în domeniul solicitat;
 • Experiență anterioară în domeniul specificat în punctul 1 al prezentului anunț;
 • Existența echipamentului necesar pentru efectuarea lucrărilor;
 • Personal calificat;
 • Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie rezonabile și indicate în lei moldovenești (MDL). Prețurile trebuie să fie indicate la cota TVA 0 %. Plata va avea loc prin transfer bancar, pe contul companiei;
 • După depunerea ofertelor, prețurile nu pot fi schimbate și în nici un caz majorate. În cazul în care ofertantul va cere majorarea prețurilor, oferta acestuia va fi respinsă;
 • Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a accepta complet sau parțial oferta;
 • Ofertele incomplete sau ofertele ce nu se conformează condițiilor de concurs nu vor fi luate în considerare;

12. Oferta prezentată trebuie să conțină următoarele anexe:

 • Licența de activitate/ execuție a lucrărilor specificate;
 • Certificatul de înregistrare;
 • Lista lucrărilor executate anterior (ultimele 3);
 • Devizul de cheltuieli detaliat (Forma 3, 5, 7) conform caietului de sarcini din Anexa 1;
 • Perioada executării lucrărilor/ Planul calendaristic;
 • Termenul de valabilitate a ofertei (min. 30 zile);
 • Garanția de bună execuție a lucrărilor (prezentată la semnarea contractului);

13. Evaluarea ofertelor va fi realizată de comisia de selectare, în baza următoarelor criterii:

 • Prețul ofertei/devizului de cheltuieli detaliat (Forma 3, 5, 7)– cel mai mic propus;
 • Materialele de construcție – cele mai durabile la condițiile climaterice naturale, rezistente la umiditate înaltă și prietenoase mediului;
 • Perioada de execuție – încadrarea în termenii indicați în punctul 5;
 • Perioada de garanție asupra lucrărilor.

Pentru consultarea documentului integral și a listei cu cantităţile de lucrări pentru prezentarea ofertei de preţ, Vă rugăm să accesați linkul: Invitație și caiet de sarcini 

 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă