Concurs de selectare a asociațiilor obștești sau grupurilor de inițiativă de nivel local ca parteneri de implementare a proiectului HelpAge International în Moldova

Se anunță concurs de selectare a asociațiilor obștești sau a grupurilor de inițiativă de nivel local ca parteneri de implementare a proiectului HelpAge International în Moldova cu durata de 3 ani ce-și propune să îmbunătățească serviciile pentru victimele violenței în familie cu accent pe necesitățile persoanelor în etate.

Context

HelpAge International în Moldova implementează în perioada 01 decembrie 2020 – 31 decembrie 2023 proiectul ”Îmbunătățirea serviciilor de asistență și protecție pentru victimele violenței și adaptarea lor pentru a fi prietenoase vârstei / Improvement of age-inclusive support and protection services for victims of violence in the Republic of Moldova” cu suportul financiar al Republicii Federale Germania. Unul din obiectivele proiectului își propune să susțină asociații obștești sau grupuri de inițiativă, care activează la nivel de comunitate, să-și consolideze capacitățile pentru a oferi suport persoanelor afectate de violență în familie, cu accent pe persoane în etate și în special femei în etate.

HelpAge International în Moldova este parte a rețelei de organizații cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele în etate. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților în etate, de a reduce sărăcia și discriminarea la vârstă înaintată. www.helpage.org

Cine poate aplica la concurs

Sunt eligibile asociațiile obștești înregistrate în R. Moldova, grupurile de inițiativă sau grupurile neformale care activează pe teritoriul R. Moldova (cu excepția regiunii Transnistria), cu experiență de activitate de minimum 2 ani, care au membri voluntari (sau care pot recruta și coordona voluntari) și în a căror grupuri de beneficiari de suport se încadrează persoanele în etate.

În lucrul său HelpAge International pune accent pe sprijinul de la egal la egal, unde persoane în etate voluntari oferă suport semenilor aflați în situații mai dificile, dar și se încurajează dialogul intergenerațional, unde persoane de mai multe vârste se mobilizează pentru a îmbunătăți viața persoanelor din localitate și din afară.        

 

Activitățile preconizate

Prin intermediul proiectului se va oferi suport financiar pentru 10 asociații obștești sau grupuri de inițiativă pentru realizarea activităților în comunitatea în care activează în scopul unei informări mai bune a populație asupra protecției împotriva violenței în familie și a oferirii suportului pentru persoanele în etate afectate de violența în familie, cu accent pe abilitarea economică și cunoașterea drepturilor omului. Activitățile vor fi propuse de către aplicanți și vor include:

 • Mobilizarea și instruirea membrilor organizațiilor/grupurilor de inițiativă și a voluntarilor în domenii conexe tematicii proiectului;
 • Activități de informare și de socializare pentru persoane în etate și pentru populația din comunitate, campanii de informare;
 • Suport și ghidare oferit persoanelor în etate afectate de violența în familie;
 • Abilitarea economică a persoanelor în etate afectate de violența în familie; altele.

Colaborarea dintre HelpAge International și organizațiile partenere locale va fi în baza de acord de colaborare semnat pentru realizarea activităților comune în cadrul proiectului menționat.

 

Bugetul

Activitățile de nivel local în cadrul proiectului vor fi propuse de organizațiile/grupurile locale și vor fi agreate în comun cu implementatorul, în baza corespunderii lor cu obiectele proiectului.  Activitățile vor fi finanțate direct de către implementator și nu reprezintă grant acordat partenerilor locali. Finanțarea activităților va fi realizată în corespundere cu planul de acțiuni aprobat anual și va depinde de progresul obținut în implementarea proiectului.

 

Criterii de selectare

 • Interesul față de domeniul de prevenire și combatere a violenței în familie, de suport și implicare în viața socială a persoanelor în etate, de consolidare a capacităților organizației / grupului în aceste arii. Desemnarea a cel puțin unui coordonator pentru administrarea activităților ce țin de proiectul dat;
 • Experiență anterioară, dovedită documentar, în realizare de succes a proiectelor sociale, de colaborare eficientă cu organizații locale, internaționale, cu autoritățile publice locale.
 • Nivel înalt de credibilitate și imagine bună în localitatea/regiunea în care activează aplicantul, dovedită prin scrisori de recomandare și parteneriate stabilite, sau altele.
 • Experiență anterioară de activitate cu susținerea grupurilor vulnerabile, în special persoanele în etate, mobilizare comunitară, informare a populației despre subiecte de interes public și drepturile omului, participare la procesul decizional, etc.
 • Aria de activitate: proiectul țintește în mare parte localitățile rurale dar va accepta și localități urbane, cu excepția or. Chișinău. Se estimează axarea pe 8 localități rurale și 2 localități urbane.

 

Procedura de aplicare

Asociațiile obștești sau grupurile de inițiativă interesate de acest concurs vor depune către HelpAge International dosarul care va conține obligatoriu următoarele:

 • Scrisoare de intenție, în formă liberă, în care să menționați motivația de participare ca partener local la realizarea obiectivelor proiectului, resursele pe care le deține organizația/grupul local și colaborarea cu alte organizații și instituții.

! În scrisoarea de intenție indicați: persoana de contact, directorul asociației obștești / liderul grupului de inițiativă, adresa, date de contact, pagina web / profil pe rețele de socializare (dacă este).

 • CV – ul sau profilul organizației sau a grupului de inițiativă. În cazul în care lipsește, se acceptă o scurtă descriere a activității și experienței de lucru: când a fost creată / înregistrată, sediul, echipa, proiecte implementate, activități realizate, proiecte și activități curente, rezultatele principale, donatori, parteneri, articole și publicații (includeți atașamente sau adrese și linkuri pe Internet), alte informații relevante pentru acest concurs.

! HelpAge îți rezervă dreptul de a solicita documente suplimentare care să aducă dovada experienței și care să servească drept suport pentru Comisia de evaluare la luarea deciziei (raport de activitate, raport de audit).

Dosarele vor fi analizate de către Comisiei de evaluare în perioada 03 – 10 februarie 2021, iar rezultatele selecției vor fi anunțate aplicanților până pe data de 19 februarie 2021.

Notă: În cazul în care la concurs nu vor fi înregistrați suficienți aplicanți, concursul ar putea fi extins și rezultatele pot fi anunțate cu 2-3 săptămâni mai târziu decât datele specificate anterior.

Părțile interesate pot depune dosarul până la data de 31 ianuarie 2021 în format electronic la officehelpage@gmail.com cu titlu ”Aplicare concurs parteneri locali de implementare HelpAge MOL062” sau prin poștă la adresa:  mun. Chișinău, MD-2005, str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International, indicând pe plic același titlu menționat mai sus.   

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente sau care aplică după termenul limită indicat, fără a fi notificați. Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098 sau la adresa de email dina.ciubotaru@helpage.org, persoană de contact Dina Ciubotaru.  Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet