Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC) lansează cea de-a IV-a ediție a concursului de burse pentru elaborarea proiectelor de cercetare individuală în domeniul electoralCentrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE)  pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC)  lansează cea de-a IV-a ediție a concursului de burse  pentru elaborarea  proiectelor de cercetare individuală în domeniul electoral.

Programul este destinat tinerelor și tinerilor cercetători preocupați de subiecte precum democrația, alegerile, dreptul electoral etc. CICDE urmează să selecteze cinci tineri și/sau tinere cercetătoare, care vor primi o bursă unică de 5000 lei brut per participant pentru elaborarea proiectelor de cercetare. Coordonatorii proiectelor de cercetare - cadrele didactice de îndrumare sunt remunerate cu un onorariu de 5000 lei.  Persoanele selectate vor elabora proiecte de cercetare în perioada martie - octombrie 2022 și le vor prezenta public în perioada noiembrie-decembrie 2022. Studiile elaborate de tinerii cercetători și cercetătoare vor fi publicate în culegerea CICDE – „5 proiecte de cercetare”.

Domeniul de cercetare:

Participanții și participantele la concurs urmează să conceptualizeze ideile într-un material cu tematică electorală și să elaboreze proiectele de cercetare în volum de 25-30 de pagini conform rigorilor CICDE. Tematicile vor fi propuse de către cercetători împreună cu coordonatorii lor și aprobate de CICDE. În anul 2022 prioritate se oferă temelor axate pe problemele securității electorale și participării tinerilor în alegeri.

Condiții de eligibilitate:

Sunt încurajate să participe tinere și tineri, cetățeni rezidenți ai Republicii Moldova, cu vârsta de până la 30 ani, care sunt studenți sau studente la un program de masterat/doctorat în Științe ale Comunicării, Administrare Publică, Drept, Istorie, Științe Politice, Relații Internaționale sau alte domenii relevante cercetării -Tehnologii Informaționale, Securitate, etc.

Vor fi selectați cinci cercetători și cercetătoare.

Buget și durată de implementare:

Proiectele de cercetare vor fi elaborate în perioada martie-octombrie 2022 și vor fi prezentate public în perioada noiembrie-decembrie 2022. Persoanele selectate vor primi o bursă unică de 5000 lei brut/participant(-ă). Coordonatorii și coordonatoarele de proiecte sunt remuneraţi cu un onorariu de 5000 lei.

Dosarul de participare va cuprinde:

  • CV-ul (max. 2 pagini); 
  • Scrisoarea de motivare cu indicarea și argumentarea temei propuse pentru cercetare (max. 2 pagini); 
  • Lista publicațiilor/ participărilor la conferințe științifice, care să includă și link-uri active (max. 1 pagină); 
  • Numele, titlul, funcţia, instituţia  și datele de contact (telefon mobil, e.mail) ale coordonatorului/-ei proiectului de cercetare. 

Termenul limită de prezentare a dosarului de participare la concurs este

20 februarie 2022.

Dosarele expediate după termenul limită vor fi respinse. Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru interviu.

Adresa de expediere a dosarului

Dosarele de participare la concurs vor fi expediate în format electronic la adresa,

Dr. Arina Kraijdan, arina.kraijdan@cicde.md cu menţiunea  „Concurs – CICDE Proiecte de Cercetare”. Pentru întrebări suplimentare ne puteți contacta la nr. telefon 079405373

Bursele de cercetare for fi acordate în conformitate cu cerinţele Regulamentului de acordare a burselor de cercetare.

Descarcă documente ataşate

Regulamentul de acordare a burselor de cercetare .pdf

Proiectele de cercetare ale tinerilor/tinerelor le găsiți aici.

În anul 2021 elaborările bursierilor au fost prezentate în cadrul conferinţei ştiinţifice anuale cu participare internaţională “Democraţie incluzivă prin alegeri incluzive” organizată pe data de 10 noiembrie 2021. Lucrările conferinţei pot fi urmărite pe canalul youtube CICDE https://www.youtube.com/watch?v=tKv_fuas3Ys

Studiile ediţiilor anterioare ale concursului au fost editate şi pot fi consultate pe  https://cicde.md/index.php?pag=news&id=1250&l=ro

În anul anul 2020 şi 2019 prezentările studiilor bursierilor s-au desfăşurat în cadrul evenimentelor OPEN TALKS CICDE