BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă principal/ă, pe durată determinată, responsabil/ă de control și evaluare riscuriBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist/ă principal/ă, pe durată determinată, responsabil/ă de control și evaluare riscuri

Obiectivele postului sunt:

Identificarea și evaluarea dacă banca are un sistem corespunzător de evaluare a guvernanței interne și a riscurilor, care include politici prudente, procese și acțiuni de identificare, măsurare, evaluare, monitorizare, raportare și control al acestora.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 3 ani în ultimii 3 ani. 

 • Experiență profesională de cel puțin 1 an în ultimii 3 ani în domeniul financiar – bancar.
 • Cunoștințe profesionale – un nivel înalt de cunoștințe profesionale, actualizate cu regularitate;
 • Cunoașterea principiilor unei supravegheri bancare eficiente;
 • Cunoștințe generale cu privire la efectuarea controlului la băncile licențiate;
 • Cunoașterea limbii engleze, la nivel, cel puțin, intermediar (citit/scris/vorbit);
 • Cunoștințe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, PowerPoint, Internet.

2) Competențe comportamentale:

 • Gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitatea de a comunica oral și în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile și recomandările;

   Principalele atribuții funcționale:

 1.  Evaluează politicile și practicile aferente evaluării guvernanței interne și a riscurilor;
 2.   Economistul principal poate fi șef pe compartimentul aferent evaluării guvernanței interne sau a unui risc în cadrul controalelor pe teren;
 3.   În calitate de șef de compartiment pe riscul de credit verifică și validează formele de credit întocmite de inspectori în cadrul controlului;
 4.  Acordă suportcelorlalți angajați responsabili de același risc, precum și asigură instruirea (transferul cunoștințelor) noilor angajați responsabili de evaluarea riscurilor.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 13 iunie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

TEMATICA

 • Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;
 • Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;
 • Riscurile specifice și Profilul de risc al băncilor.

BIBLIOGRAFIA

 • Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 • Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 • Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.322 din 20.12.2018;
 • Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, aprobat prin HCA al BNM nr.231 din 27.10.2011;
 • Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP).

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0