Termen extins: Termeni de referință pentru selectarea a unei companii sau a unei/unor persoane fizice care vor traduce din limba română în limba engleză, 3 materiale video pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tTermeni de referință  pentru selectarea a unei companii sau a unei/unor persoane fizice care vor traduce din limba română în limba engleză, 3 materiale video pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineret

Traducerea a 3 materiale video 

Servicii de traducere a trei materiale video privind participarea semnificativă a tinerilor și angajarea în structurile de tineret, în cadrul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni”. 

Pentru  

Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

Finanțatorul și perioada de implementare: 

Finanțat de European Union in the Republic of Moldova și implementat de UNDP Moldova și UNICEF Moldova.  

Noiembrie 2023 – Octombrie 2024 

Tipul contractului  

Prestări servicii 

Perioada de lucru 

mai-iulie  2024 

Obiectivul poziției este de a asigura traducerea exactă și corectă a celor trei materiale video, pentru a contribui la dezvoltarea competențelor lingvistice ale tinerilor din Republica Moldova, dar și a pentru a sprijini participarea și angajamentul tinerilor din diverse culturi și contexte internaționale. 

1. Scurtă descriere a proiectului 

Proiectul are trei obiective specifice: 

O1: Responsabilizarea tinerilor - copii și adolescenți 

- Schimb de cunoștințe: Facilitarea călătoriilor de studiu între tinerii din Cahul și Ungheni, promovând schimbul de bune practici. Călătoriile de studiu sunt organizate între regiunile cheie, cu potențialul de a se extinde și în alte regiuni care au înregistrat bune practici în participarea tinerilor, cum ar fi Ialoveni, Bălți. 

- Mentorat: Lansarea mentoratului și a monitorizării de la egal la egal pentru grupurile de tineri, asigurând o îndrumare susținută și o creștere în funcție de activitatea pe care o desfășoară. 

- Formare: Organizarea a 8 sesiuni specifice pentru grupurile de tineri, punând accentul pe consolidarea competențelor și schimbul de cunoștințe în subiecte precum advocacy și lucrul cu părțile interesate, munca în echipă și managementul intern, dezvoltarea organizațională, consolidarea inovației etc.. 

- Consolidarea capacităților: Echiparea administratorilor de școli din Cahul și Ungheni cu instrumentele necesare pentru a crea noi PC-uri și sprijinirea creșterii celor existente.. 

- Sprijin pentru vizibilitate: Asistarea grupurilor de tineri în elaborarea și tipărirea de materiale promoționale pentru a le spori vizibilitatea. 

O2: Accesul tinerilor la serviciile oferite de centrele de tineret și administrațiile publice 

- Monitorizare și analiză: Implementarea unor programe de mentorat asociate cu o evaluare detaliată a Scorul tinerilor pentru Cahul și Ungheni în 2024. 

- Vizite de studiu: Organizați călătorii axate pe înțelegerea și îmbunătățirea serviciilor pentru tineri. 

- Mecanisme de sprijin: Stabilirea unor cadre adaptate pentru a aborda provocările și nevoile unice ale centrelor de tineret. 

- Promovare: Desfășurarea unor campanii cuprinzătoare online și offline pentru a crește gradul de conștientizare a serviciilor oferite de centrele pentru tineret. 

O3: Consolidarea instituțională pentru organizațiile de tineret 

- Transfer de expertiză: Oferirea de cunoștințe specializate privind aspectele juridice, organizaționale și politice organizațiilor centrate pe tineret. 

- Formare strategică: Desfășurarea de sesiuni pentru APL din Cahul și Ungheni, care să evidențieze implementarea strategiei de tineret și dezvoltarea comunității. 

- Instruire colaborativă: Inițiativa de instruire va avea drept scop promovarea cooperării interregionale între tineri. 

2. Obiectivele intervenției și cerințele față de serviciile solicitate: 

O1: Traducerea trebuie să fie precisă, fără pierderi sau adăugiri de informații, respectând sensul original al materialelor video. Asigurarea că fiecare video tradus transmite clar și eficient mesajele-cheie. 

O2: Deschiderea față de modificări și ajustări în timpul procesului de traducere pentru a răspunde mai bine nevoilor publicului țintă sau schimbărilor de scop ale proiectului. 

O3: Traducerea trebuie să fie clară și ușor de înțeles pentru tinerii vorbitori de limba engleză, utilizând un limbaj accesibil și relevant pentru aceștia. 

3. Activitățile cheie  

 1. Analizarea și înțelegerea conținutului original al celor trei materiale video pentru a asigura o traducere precisă și accesibilă.  
 1. Obținerea feedback-ului de la echipa de proiect - vorbitori de limba engleză pentru a asigura claritatea și relevanța mesajelor traduse. 
 1. Integrarea traducerilor în materialele video sub formă de subtitrări sau dublaj, asigurând sincronizarea perfectă cu conținutul vizual și auditiv original (cu suportul ethnic al echipei de filmare).  

4. Produse livrate   

- 3 video traduse din limba română în limba engleză privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineret. Fiecare video va avea minim 40 de minute. 

5. Criterii de eligibilitate: 

Aplicația este deschisă persoanelor fizice și juridice. Criteriile minime de eligibilitate sunt: 

 1. Competențe lingvistice solide în limba engleză și limba română, pentru a realiza traduceri exacte și clare. 
 1. Certificat de traducător din limba română în limba engleză sau absolvirea facultății de limbi străine. 
 1. Experiență anterioară în traduceri din limba română în limba engleză, în special în contextul lucrului cu materiale destinate tinerilor. 
 1. Aptitudini demonstrabile de a gândi creativ și de a propune soluții inovative pentru a transmite mesaje complexe într-un format atrăgător și accesibil. 
 1. Istoric de feedback pozitiv și recomandări de la clienți anteriori sau alte organizații cu privire la calitatea și profesionalismul serviciilor propuse. 
 1. Capacitatea de a respecta termenii limită pentru finalizarea și livrarea traducerilor, cu scopul asigurării unei implementări eficiente și în timp a proiectului. 
 1. Procesul de aplicare:  

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:  

 1. CV-ul pentru persoanele fizice SAU descrierea organizației pentru persoanele juridice. 
 1. Certificat de traducător din limba română în limba engleză sau de absolvire a facultății de limbi străine. 
 1. Oferta de preț/bugetul pentru traducerea din limba română în limba engleză a celor 3 video (Oferta de preţ în MDL, brut, per video). 
 1. Portofoliul cu exemple de traduceri relevante și contacte pentru referințe. 
 1. Alte documente sau recomandări (în funcție de disponibilitate). 
 1. Criterii de evaluare: 

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 

CRITERIU DE EVALUARE 

PUNCTAJ 

1. Experiența companiei/persoanei în domeniul traducerii  

30 puncte 

2. Competențe lingvistice solide în limba engleză și limba română 

20 puncte 

3. Reputația și imaginea companiei/ persoanei 

20 puncte 

4. Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului 

15 puncte 

5. Oferta financiară 

15 puncte 

TOTAL 

100 PUNCTE 

Dosarul de participare la concurs va fi transmis până pe data de 24 iunie 2024, prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „Traducere_video”. 

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați, persoana de contact, Burlaciuc Daria, Coordonator Politici de Tineret al CNTM, email: daria.burlaciuc@cntm.md sau +373 68526314.