Termen Extins: Termeni de referință  pentru selectarea consultantului pentru elaborarea scenariului pentru dezvoltarea unui set de instrumente video de participare pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineretTermeni de referință  pentru selectarea consultantului pentru elaborarea scenariului pentru dezvoltarea unui set de instrumente video de participare pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineret

Consultant 

Servicii consultanță de elaborarea scenariului pentru dezvoltarea unui set de instrumente video de participare pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineret, în cadrul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni”. 

Pentru  

Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

Finanțatorul și perioada de implementare: 

Finanțat de European Union in the Republic of Moldova și implementat de UNDP Moldova și UNICEF Moldova.  

Noiembrie 2023 – Octombrie 2024 

Tipul contractului  

Prestări servicii 

Perioada de lucru 

mai-iulie  2024 

Scopul funcției de consultant pentru elaborarea scenariului pentru un set din 3 video despre participarea destinată tinerilor este de a dezvolta un conținut narativ puternic și inspirațional, care să încurajeze și să mobilizeze tinerii să se implice activ și semnificativ în structurile și activitățile de tineret. Consultantul va folosi abilități de comunicare efectivă, cercetare și creativitate pentru a transforma obiectivele și mesajele cheie ale organizației într-o poveste captivantă și relevată pentru publicul țintă. Prin intermediul acestui scenariu, se urmărește nu doar informarea, ci și inspirarea tinerilor să recunoască valoarea și importanța participării lor active în societate și în structurile dedicate lor, contribuind astfel la dezvoltarea personală și la creșterea impactului social pozitiv. 

1. Scurtă descriere a proiectului 

Proiectul are trei obiective specifice: 

O1: Responsabilizarea tinerilor - copii și adolescenți 

- Schimb de cunoștințe: Facilitarea călătoriilor de studiu între tinerii din Cahul și Ungheni, promovând schimbul de bune practici. Călătoriile de studiu sunt organizate între regiunile cheie, cu potențialul de a se extinde și în alte regiuni care au înregistrat bune practici în participarea tinerilor, cum ar fi Ialoveni, Bălți. 

- Mentorat: Lansarea mentoratului și a monitorizării de la egal la egal pentru grupurile de tineri, asigurând o îndrumare susținută și o creștere în funcție de activitatea pe care o desfășoară. 

- Formare: Organizarea a 8 sesiuni specifice pentru grupurile de tineri, punând accentul pe consolidarea competențelor și schimbul de cunoștințe în subiecte precum advocacy și lucrul cu părțile interesate, munca în echipă și managementul intern, dezvoltarea organizațională, consolidarea inovației etc.. 

- Consolidarea capacităților: Echiparea administratorilor de școli din Cahul și Ungheni cu instrumentele necesare pentru a crea noi PC-uri și sprijinirea creșterii celor existente.. 

- Sprijin pentru vizibilitate: Asistarea grupurilor de tineri în elaborarea și tipărirea de materiale promoționale pentru a le spori vizibilitatea. 

O2: Accesul tinerilor la serviciile oferite de centrele de tineret și administrațiile publice 

- Monitorizare și analiză: Implementarea unor programe de mentorat asociate cu o evaluare detaliată a Scorul tinerilor pentru Cahul și Ungheni în 2024. 

- Vizite de studiu: Organizarea călătoriilor axate pe înțelegerea și îmbunătățirea serviciilor pentru tineri. 

- Mecanisme de sprijin: Stabilirea unor cadre adaptate pentru a aborda provocările și nevoile unice ale centrelor de tineret. 

- Promovare: Desfășurarea unor campanii cuprinzătoare online și offline pentru a crește gradul de conștientizare a serviciilor oferite de centrele de tineret. 

O3: Consolidarea instituțională pentru organizațiile de tineret 

- Transfer de expertiză: Oferirea de cunoștințe specializate privind aspectele juridice, organizaționale și politice organizațiilor centrate pe tineret. 

- Formare strategică: Desfășurarea de sesiuni pentru APL din Cahul și Ungheni, care să evidențieze implementarea strategiei de tineret și dezvoltarea comunității. 

- Instruire colaborativă: Inițiativa de instruire va avea drept scop promovarea cooperării interregionale între tineri. 

2. Obiectivele intervenției și cerințele față de serviciile solicitate: 

O1: Crearea unui set de instrumente video care să fie atractive, educative și ușor de accesat de tineri. Consultantul va trebui să elaboreze scenarii care să fie atât informative, cât și captivante, integrând tehnici creative și interactive care să mențină interesul tinerilor. 

O2: Instrumentele video trebuie să stimuleze participarea activă a tinerilor, oferindu-le exemple concrete și inspiraționale de implicare eficientă. Scenariile ar trebui să sublinieze importanța și impactul pe care tinerii îl pot avea în cadrul structurilor de tineret și în comunitatea largă. 

O3: Scenariile ar trebui să permită adaptări și actualizări ușoare, astfel încât materialele video să poată fi utilizate pe termen lung și să poată fi scalate pentru a servi un număr mai mare de tineri sau pentru a fi integrate în diferite regiuni și contexte culturale. 

3. Activitățile cheie  

 1. Consultantul trebuie să înceapă cu o investigație detaliată a nevoilor tinerilor și a modului în care aceștia interacționează cu structurile de tineret existente. Acest lucru ar putea include sondaje, interviuri cu tineri, sesiuni de focus grup și consultări cu liderii de tineret pentru a aduna date relevante care să ghideze dezvoltarea conținutului. 
 1. Definirea clară a obiectivelor educaționale și a mesajelor cheie pe care instrumentele video trebuie să le transmită. Aceste obiective trebuie să fie aliniate cu scopurile generale ale participării tinerilor în structurile de tineret. 
 1. Crearea scenariilor pentru fiecare instrument video, inclusiv dialoguri, instrucțiuni și descrieri ale acțiunilor. Storyboard-urile vor ilustra vizual secvențele și modul în care acestea se leagă pentru a forma narativa. 
 1. Monitorizarea procesului de producție pentru a asigura că videoclipurile sunt de înaltă calitate și respectă specificațiile tehnice și creative stabilite. Consultantul trebuie să fie implicat în revizuirea și aprobarea materialelor finale. 
 1. Pe baza feedback-ului primit, consultantul va face ajustările necesare la conținut pentru a îmbunătăți claritatea, relevanța și atractivitatea acestuia. 

4. Produse livrate   

- 3 scenarii elaborate pentru dezvoltarea unui set de instrumente video de participare pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineret. 

5. Criterii de eligibilitate: 

Aplicația este deschisă persoanelor fizice. Criteriile minime de eligibilitate sunt: 

 1. Diplomă de licență în comunicare, studii media, educație, psihologie, sociologie sau un domeniu relevant pentru proiect; 
 1. Cel puțin 3 ani de experiență în dezvoltarea de conținut educațional sau de formare, preferabil cu un focus pe tineret sau implicare comunitară. 
 1. Experiență demonstrată în scrierea de scenarii pentru materiale video sau în producția de conținut media. 
 1. Cunoștințe aprofundate despre teoriile și metodologiile de educație non-formală și implicarea tineretului. 
 1. Competențe solide de organizare și planificare, cu capacitatea de a gestiona mai multe sarcini simultan și de a respecta termenele stricte. 
 1. Înțelegere solidă a cerințelor tehnice necesare pentru producția de video de calitate. 
 1. Fluență în limba română și engleză (scris și vorbit) este esențială; cunoașterea altor limbi relevante poate constitui un avantaj. 
 1. Procesul de aplicare:  

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:  

 1. CV.  
 1. Un portofoliu care să includă exemple de proiecte anterioare similare, în special în elaborarea de scenarii sau producția de conținut video. Acesta poate include linkuri către lucrări publicate sau descrieri detaliate ale proiectelor, împreună cu rolul candidatului în fiecare proiect. 
 1. Oferta de preț/bugetul pentru realizarea a celor 3 scenarii(Oferta de preţ în MDL, brut, per scenariu);  
 1. Contactele pentru cel puțin două referințe profesionale care pot oferi detalii despre experiența și performanța profesională a candidatului. 
 1. O scurtă propunere de scenariu în care candidatul să descrie abordarea și viziunea sa pentru dezvoltarea setului de instrumente video, inclusiv cum intenționează să abordeze cercetarea inițială, elaborarea conținutului și implicarea tinerilor. 
 1. Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate). 
 1. Criterii de evaluare: 

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 

CRITERIU DE EVALUARE 

PUNCTAJ 

1. Experiență demonstrată în dezvoltarea de conținut educațional sau de formare, preferabil cu un focus pe tineret sau implicare comunitară. 

20 puncte 

2. Experiență demonstrată în scrierea de scenarii pentru materiale video sau în producția de conținut media. 

20 puncte 

3. Cunoștințe aprofundate despre teoriile și metodologiile de educație non-formală și implicarea tineretului. 

15 puncte 

4. Fluență în limba română și engleză (scris și vorbit) este esențială; cunoașterea altor limbi relevante poate constitui un avantaj. 

10 puncte 

5. Scenariu propus 

20 puncte 

6. Oferta financiară 

15 puncte 

TOTAL 

100 PUNCTE 

Dosarul de participare la concurs va fi transmis până pe data de 24 iunie 2024, prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „Scenarist_Cahul/Ungheni”. 

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați, persoana de contact, Burlaciuc Daria, Coordonator Politici de Tineret al CNTM, email: daria.burlaciuc@cntm.md sau +373 68526314.