Termen Extins: Termeni de referință  pentru selectarea a unei companii sau a unei/unor persoane fizice care vor filma și edita 3 materiale video pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineretTermeni de referință  pentru selectarea a unei companii sau a unei/unor persoane fizice care vor filma și edita 3 materiale video pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineret

Filmarea și editarea a material video 

Servicii de filmare și editare a trei video de participare pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineret, în cadrul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni”. 

Pentru  

Consiliul Național al Tineretului din Moldova 

Finanțatorul și perioada de implementare: 

Finanțat de European Union in the Republic of Moldova și implementat de UNDP Moldova și UNICEF Moldova.  

Noiembrie 2023 – Octombrie 2024 

Tipul contractului  

Prestări servicii 

Perioada de lucru 

mai-iulie  2024 

Scopul acestei funcții este, în esență, de a maximiza impactul vizual și educațional al videoclipurilor, promovând participarea activă și informată a tinerilor în societate și în cadrul structurilor de tineret. Acest lucru presupune nu doar abilități tehnice în domeniul producției de video, ci și o înțelegere profundă a temei și publicului țintă. 

1. Scurtă descriere a proiectului 

Proiectul are trei obiective specifice: 

O1: Responsabilizarea tinerilor - copii și adolescenți 

- Schimb de cunoștințe: Facilitarea călătoriilor de studiu între tinerii din Cahul și Ungheni, promovând schimbul de bune practici. Călătoriile de studiu sunt organizate între regiunile cheie, cu potențialul de a se extinde și în alte regiuni care au înregistrat bune practici în participarea tinerilor, cum ar fi Ialoveni, Bălți. 

- Mentorat: Lansarea mentoratului și a monitorizării de la egal la egal pentru grupurile de tineri, asigurând o îndrumare susținută și o creștere în funcție de activitatea pe care o desfășoară. 

- Formare: Organizarea a 8 sesiuni specifice pentru grupurile de tineri, punând accentul pe consolidarea competențelor și schimbul de cunoștințe în subiecte precum advocacy și lucrul cu părțile interesate, munca în echipă și managementul intern, dezvoltarea organizațională, consolidarea inovației etc.. 

- Consolidarea capacităților: Echiparea administratorilor de școli din Cahul și Ungheni cu instrumentele necesare pentru a crea noi PC-uri și sprijinirea creșterii celor existente.. 

- Sprijin pentru vizibilitate: Asistarea grupurilor de tineri în elaborarea și tipărirea de materiale promoționale pentru a le spori vizibilitatea. 

O2: Accesul tinerilor la serviciile oferite de centrele de tineret și administrațiile publice 

- Monitorizare și analiză: Implementarea unor programe de mentorat asociate cu o evaluare detaliată a Scorul tinerilor pentru Cahul și Ungheni în 2024. 

- Vizite de studiu: Organizați călătorii axate pe înțelegerea și îmbunătățirea serviciilor pentru tineri. 

- Mecanisme de sprijin: Stabilirea unor cadre adaptate pentru a aborda provocările și nevoile unice ale centrelor de tineret. 

- Promovare: Desfășurarea unor campanii cuprinzătoare online și offline pentru a crește gradul de conștientizare a serviciilor oferite de centrele pentru tineret. 

O3: Consolidarea instituțională pentru organizațiile de tineret 

- Transfer de expertiză: Oferirea de cunoștințe specializate privind aspectele juridice, organizaționale și politice organizațiilor centrate pe tineret. 

- Formare strategică: Desfășurarea de sesiuni pentru APL din Cahul și Ungheni, care să evidențieze implementarea strategiei de tineret și dezvoltarea comunității. 

- Instruire colaborativă: Inițiativa de instruire va avea drept scop promovarea cooperării interregionale între tineri. 

2. Obiectivele intervenției și cerințele față de serviciile solicitate: 

O1: Producerea de videoclipuri cu calitate înaltă din punct de vedere tehnic, utilizând tehnici moderne de filmare și editare pentru a asigura că materialele sunt atractive și ușor accesibile pentru tineri. 

O2: Fiind deschiși la modificări și ajustări în timpul procesului de producție pentru a răspunde mai bine nevoilor publicului țintă sau schimbărilor de scop ale proiectului. 

O3: Asigurarea că fiecare video transmite clar și eficient mesajele-cheie destinate să încurajeze tinerii să participe activ în structurile de tineret. 

3. Activitățile cheie  

 1. Colaborare cu echipele de conținut pentru a defini temele, mesajele și obiectivele fiecărui video. 
 1. Pregătirea echipamentului de filmare și a seturilor conform specificațiilor scenariului. 
 1. Conducerea sesiunilor de filmare, asigurându-se că toate aspectele scenariului sunt acoperite și că performanța actorilor este conformă cu viziunea proiectului. 
 1. Revizuirea și selecționarea celor mai bune luări și secvențe pentru fiecare scenă. 
 1. Adăugarea de muzică de fundal, efecte sonore și ajustarea nivelurilor de audio pentru claritate maximă. 
 1. Prezentarea versiunilor inițiale ale videoclipurilor către un grup restrâns pentru a colecta feedback. 
 1. Modificarea videoclipurilor bazându-se pe sugestiile și comentariile primite pentru a îmbunătăți calitatea și impactul. 
 1. Distribuirea videoclipurilor către client sau încărcarea acestora pe platformele online specificate. 

4. Produse livrate   

- 3 video filmate și editate ( fiecare video minimum 40 de minute) pentru tineri privind participarea semnificativă și angajarea în structurile de tineret. 

5. Criterii de eligibilitate: 

Aplicația este deschisă persoanelor fizice. Criteriile minime de eligibilitate sunt: 

 1. Experiență demonstrabilă în filmare și editare video, cu preferință pentru cei care au lucrat anterior cu subiecte similare sau în proiecte adresate tinerilor. 
 1. Cunoștințe solide în operarea echipamentelor de filmare, software-urilor de editare video (precum Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, etc.), și tehnici de post-producție. 
 1. Capacitatea de a lucra eficient în echipă, de a comunica clar idei și feedback, și de a colabora cu diverse grupuri de stakeholders, inclusiv tineri, lideri de proiect, și alți creativi. 
 1. Aptitudini demonstrabile de a gândi creativ și de a propune soluții inovative pentru a transmite mesaje complexe într-un format vizual atrăgător și accesibil. 
 1. Abilitatea de a gestiona eficient timpul și resursele pentru a respecta termenele strânse de producție și livrare. 
 1. Echipament tehnic necesar pentru realizarea sarcinilor. 
 1. Procesul de aplicare:  

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:  

 1. CV-ul pentru persoanele fizice SAU descrierea organizației pentru persoanele juridice. 
 1. Oferta de preț/bugetul pentru filmarea și editarea a celor 3 video (Oferta de preţ în MDL, brut, per video). 
 1. Portofoliul cu exemple de lucrări relevante și contacte pentru referințe. 
 1. Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate). 
 1. Criterii de evaluare: 

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: 

CRITERIU DE EVALUARE 

PUNCTAJ 

1. Experiența companiei/persoanei în domeniul filmării și editării materialelor video. 

20 puncte 

2. Portofoliul companiei/persoanei și profesionalismul lucrărilor prezentate/utilizarea tehnologiilor avansate și actuale de producție. 

20 puncte 

3. Experiența anterioară în producerea video cu OSC, pe domeniu de tineret 

15 puncte 

4. Reputația și imaginea companiei. 

10 puncte 

5. Resurse și capacități tehnice și umane suficiente pentru executarea contractului 

20 puncte 

6. Oferta financiară 

15 puncte 

TOTAL 

100 PUNCTE 

Dosarul de participare la concurs va fi transmis până pe data de 16 iunie 2024, prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „Filmarea/editarea_video”. 

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați, persoana de contact, Burlaciuc Daria, Coordonator Politici de Tineret al CNTM, email: daria.burlaciuc@cntm.md sau +373 68526314.