Caritas Moldova angajează Asistent SocialCaritas Moldova angajează Asistent Social

Post:  Asistent Social

Caritas Moldova angajează Asisten Social pentru o perioadă de 1 an cu posibilitate de prelungire după perioada inițială.

Aplicați: Vă rugăm să trimiteți CV-ul la secretariat@caritas.md până în data de 20 mai 2024.

Sarcini și responsabilități:

1. Contribuiți la eforturile de mobilizare a comunității pentru a sprijini refugiații ucraineni prin comunicarea și schimbul de informații cu refugiații, părțile interesate locale și alți participanți la proiect.

2. Oferiți sprijin regiunii (regiunilor) desemnate în identificarea refugiaților din comunitate care ar putea fi eligibili și/sau au nevoie de asistență.

3. Efectuati cercetării privind nevoile refugiaților și organizarea și monitorizarea activităților proiectului, după caz.

4. Desfășurati activitățil de informare a populației despre activitățile proiectului de acordare a asistenței de urgență refugiaților.

5. Facilitati crearea de mecanisme de responsabilitate pentru participanții la proiect și părțile interesate locale.

6. Sprijiniti monitorizarea activităților proiectului.

7. Sprijiniți alte activități ale proiectului după cum este necesar.

  • Acționați în conformitate cu Codul de Etică și Conduită, respectați întotdeauna Politica de protecție (în viața profesională și privată) și căutați clarificări dacă ceva este neclar;
  • Îndepliniti îndatoririle într-o manieră care să nu dăuneze copiilor, adulților vulnerabili sau altor angajați/voluntari sau să îi expună la riscuri suplimentare de abuz sau exploatare;
  • Contribuiti la crearea unui mediu respectuos și de încredere în comunicarea cu beneficiarii și alți angajați;
  • Raportați orice încălcări ale politicii de protecție în conformitate cu procedurile Caritas Moldova.

Cerințe de calificare:

  • Se preferă experiență de lucru sau de voluntariat în sprijinul mobilizării comunității;
  • De preferat experiență în cercetare sau înregistrare.

Aptitudini:

  • Capacitatea de a manifesta empatie si compasiune in comunicare;
  • Abilități de ascultare activă și încredere în comunicare;
  • Bune abilități interpersonale și capacitatea de a interacționa eficient cu diferite grupuri sociale;
  • Orientare activă, accent pe rezultate și calitatea serviciilor.

Limbi necesare - cunoștințe scrise și orale de limba rusă. Cunoștințele scrise și orale de română și/sau engleză reprezintă un plus.

Călătorii:  trebuie să fie dispus și capabil să călătorească în călătorii de afaceri în regiunile desemnate.

Sarcini de control: nu

Caritas Moldova se angajează să protejeze copiii, adulții vulnerabili și angajații de toate formele de abuz și exploatare;

Caritas Moldova primește în personalul nostru oameni de toate credințele și tradițiile care împărtășesc valorile noastre și angajamentul nostru de a servi celor aflați în nevoie;

IMPORTANT: Această fișă a postului nu se dorește a fi o listă exhaustivă a abilităților, îndatoririlor și responsabilităților asociate postului.

Procedurile de recrutare ale Caritas Moldova reflectă angajamentul nostru de a proteja copiii și adulții vulnerabili de abuz și exploatare.