Termen Extins: Selectarea a unui/unei expert/experte privind instruirea reprezentanților APL, agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncăTermen Extins: Selectarea a unui/unei expert/experte privind instruirea reprezentanților APL, agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă

TERMENI DE REFERINȚĂ

Pentru selectarea a unui/unei expert/experte privind instruirea reprezentanților APL, agențiilor teritoriale pentru  ocuparea forței de muncă

 

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei pentru Copii “Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectului „Sprijin social, educațional și psihologic pentru copii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare a proiectului este septembrie 2023 - august 2026. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vizează creșterea accesului la educație și reducerea abandonului/absenteismului școlar în rândurile elevilor romi din 12 comunități prin realizarea și promovarea activităților cu program prelungit și extracurricular. În paralel, se urmărește capacitarea reprezentanților din serviciul de asistență psihopedagogică, managerilor din învățământul preuniversitar, cadrelor didactice, psihologilor, cadrelor didactice de sprijin pe subiecte educaționale.

Beneficiarii proiectului sunt copiii romi din grupele pregătitoare, elevii din clasele primare și gimnaziale V-VII.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani; s. Mihăileni, r-nul Rîșcani; s. Ochiul Alb și Gribova, r-nul Drochia; mun. Edineț; or. Călărași; comunele Buda (Ursari) și Țîbirica (s. Schinoasa) din r-nul  Călărași;  com. Cărpineni, r-nul Hîncești; s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă; or. Basarabeasca; s. Ciocîlteni, r-nul Orhei.

La această etapă, Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs pentru  selectarea a unui/unei expert/experte privind instruirea reprezentanților APL, agențiilor teritoriale pentru  ocuparea forței de muncă privind identificarea oportunităților de angajare pentru populația de etnie romă

Atribuții și responsabilități

Expertul va:

 1. Analiza cererea și oferta privind angajarea populației de etnie romă din localitățile partenere a proiectului in cadrul ATOFM.
 2. Elabora conceptul și metodologia de formare (inclusiv Agenda, materiale de instruire, chestionar de evaluare) pentru o instruire cu durata de o zi.
 3. Organiza 8 ședințe pentru consolidarea colaborării dintre agențiile teritoriale a ocupării forței de muncă, autorităților publice locale și mediatorilor comunitari pentru a organiza sesiuni comune de informare, întâlniri cu angajatorii, târguri de muncă, cursuri profesionale etc., menite să faciliteze includerea bărbaților/femeilor de etnie romă pe piața muncii.
 4. Elabora raportul final al activităților, inclusiv recomandări pentru dezvoltarea ulterioară a capacității pentru APL, ATOFM.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare sociale, juridice;
 • Experiență de lucru cu APL și ANOFM;
 • Experiență în realizarea activităților de instruire;
 • Cunoașterea specificului comunităților de romi privind angajarea în câmpul muncii;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare a calculatorului.

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Integritate și abilitate de a gestiona informații confidențiale;

Termenul de realizare și condițiile de plată

Pentru realizarea sarcinilor se propune perioada mai - iulie 2024, iar livrabilele vor fi prezentate până la 20.07 2024. Pentru aceste sarcini sunt prevăzute 10 zile de consultanță.

 

Procedura de aplicare și procesul de selecție

Persoanele interesate trebuie să prezinte următoarele informații însoțite de documente în vederea demonstrării gradului / nivelului de calificare al acestora.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • Scrisoare de motivare care va include o scurtă descriere a viziunii de implementare a sarcinii;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante domeniului de expertiză (max. 3 pagini).
 • Oferta financiară(în lei) cu toate taxele incluse pentru 10 zile de pregătire și livrare a activităților.

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa: office@fam.md, cu titlul: A26 - Expert/ă legal/social

Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 17 mai 2024.