Centrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/eCentrul de Drept al Femeilor anunță concurs pentru selectarea unui/unei Office manager/e

Asociația Obștească „Centrul de Drept al Femeilor” (în continuare – CDF) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2009. Misiunea CDF este de a contribui la prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței în familie în Republica Moldova. Organizația monitorizează implementarea legislației în domeniul violenței față de femei și a violenței în familie și oferă expertiză la elaborarea unei legislații eficiente în domeniul egalității de gen, prevenirii și combaterii violenței în familie și a violenței față de femei, întreprinde eforturi de consolidare a capacităților răspunsului sistemului de drept la cazurile de violență în familie și susține femeile expuse la violență, oferindu-le asistență juridică primară și calificată , asistență psihologică și abilitare economică.

Obiectiv

Selectarea unui/unei office manager pentru asistarea și oferirea suportului necesar echipei CDF în implementarea activităților instituționale.

Responsabilități și atribuții

 • Participă la ședințele de lucru, planificare și evaluare ale CDF;
 • Participă la desfășurarea activităților planificate;
 • Efectuează aranjamente logistice şi organizează evenimente în cadrul proiectelor implementate;
 • Acordă suport în comunicarea cu beneficiarii proiectelor CDF, donatori, parteneri, instituţii de stat etc.;
 • Pregătește documentele necesare pentru procurarea bunurilor şi serviciilor în cadrul organizației (respectarea procedurilor interne de procurare, organizarea şi evaluarea tenderelor şi concursurilor);
 • Participă la monitorizarea activităților și evaluarea acestora, colectează informaţii privind progresul proiectelor;
 • Oferă informații și date statistice ce urmează a fi utilizate în elaborarea rapoartelor narative și de progres în implementarea proiectului;
 • Asigură evidența/stocarea documentelor cu privire la activitatea organizației;
 • Întocmește și redactează corespondența simpla sau alte înscrisuri. Se ocupă de clasarea corespondenței/documentelor, multiplicarea de materiale, de preluarea și transmiterea de mesaje sau informații, expedierea corespondentei prin fax, e-mail sau posta.
 • Preia apelurile telefonice de la recepție și gestionează accesul beneficiarilor în incinta sediului CDF.

Cerințe față de aplicanți

 1. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
 2. Experiența de lucru de minim 3 ani in ONG, organizații internaționale sau sfera privată;
 3. Abilități excelente empatice, de comunicare și observare, responsabilitate, corectitudine, punctualitate și flexibilitate;
 4. Experienţă şi abilităţi de utilizare a computerului, copiatorului, fax, (MS Office, Internet);
 5. Cunoaşterea limbii române și ruse este obligatorie, cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj;
 6. Experiență în asistența anterioară a unor proiecte/organizații va fi considerată un avantaj;
 7. Experiența de lucru în domeniul drepturilor omului va constitui un avantaj.

Dosarul de aplicare va include:

 • CV-ul;
 • Scrisoare de intenție;
 • Scrisoare de recomandare de la angajatorul precedent.

Aspecte organizaționale

Office managerul va lucra în cadrul oficiului CDF. Poziția este full-time.

Condiții de muncă:

 • Loc de muncă stabil cu un salariu atractiv pentru perioadă de minim 12 luni;
 • Orar zilnic de muncă - 8 ore pe zi, cu program de la 09:00-18:00, de luni până vineri.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a dosarului de aplicare este 12 aprilie 2024, ora 18:00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic la adresa concurs@cdf.md cu mențiunea „Concurs office manager” sau pot fi depuse la adresa: str. M. Kogălniceanu 76, mun. Chișinău. Doar candidații selectați vor fi contactați pentru interviu.

Informații suplimentare le puteți solicita la numărul de telefon: 022 811 999 sau e-mail: concurs@cdf.md

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vârstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.