Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert care va dezvolta și coordona un set de recomandări cheie privind asigurarea sustenabilității financiare în sistemul de îngrijire la domiciliu la nivel comunitarTermeni de referință

pentru selectarea unui expert care va dezvolta și coordona un set de recomandări cheie privind asigurarea sustenabilității financiare în sistemul de îngrijire la domiciliu la nivel comunitar

Organizația

Caritas Cehia în Moldova

Tipul Contractului

Prestare servicii

Locație

mun. Chișinău

Termenul limită de aplicare

25 martie 2024

Proiectul de referință

Consolidarea capacităților și sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu în Republica Moldova

Durata contractului

Aprilie - Noiembrie 2024

Zile de lucru

24 zile

Limba de lucru

Română, Engleză

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Caritas Republica Cehă în Moldova (CCR MD) este o organizație non-profit care activează în Moldova din anul 2004. De-a lungul anilor CCR MD a implementat multiple proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE PROIECT

Caritas Cehia în Moldova implementează proiectul „Consolidarea capacităților și sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu în Moldova” în parteneriat cu AO Homecare și finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Unul dintre obiectivele proiectului constă în dezvoltarea și coordonarea recomandărilor cheie pentru asigurarea sustenabilității financiare în sistemul de îngrijire la domiciliu la nivel comunitar. Această activitate implică crearea unui set de recomandări cheie pentru a se asigura că noul concept de reformă a serviciilor sociale, care vizează centralizarea și restructurarea acestora la nivel regional, este pus în aplicare cu succes. Recomandările vor fi elaborate într-un mod participativ, implicând reprezentanți de la nivel central și local, furnizori de servicii și organizații neguvernamentale, cu accent pe utilizarea experienței și a practicilor bune din Republica Cehă, adaptate la contextul specific al Republicii Moldova. Expertul național selectat pentru această activitate va colabora cu un expert ceh în vederea continuării dezvoltării setului de recomandări inițiat în 2023 și va implementa setul de bune practici din partea expertului ceh. Aceste recomandări vor avea caracter consultativ și vor fi coordonate la nivel interministerial, urmând să fie supuse aprobării de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Scopul final este de a contribui la asigurarea unei sustenabilități financiare potrivite pentru serviciile sociale la nivel comunitar în cadrul noii structuri de asistență socială teritorială.

În acest scop, Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert/ grup de experți.

SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:

Sub îndrumarea managerului de proiect și a echipei de implementare, expertul/experta va îndeplini următoarele sarcini:

- Completarea Raportului de analiză a situației actuale a serviciilor de îngrijire socială și medicală la domiciliu și dezvoltarea planului de recomandări privind sustenabilitatea financiară a serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu la nivel comunitar, inițiate în 2023.

- Comunicarea în procesul de consultare cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale de la nivel central și local, furnizori de servicii și organizații neguvernamentale pentru dezvoltarea recomandărilor.

- Asigurarea că recomandările elaborate sunt adaptate la contextul specific al Republicii Moldova.

- Elaborarea și aplicarea unui studiu KAP pentru a evalua cunoștințele, atitudinile și practicile personalului din centrele medico-sociale ale Organizației Homecare și furnizarea unui raport în baza rezultatelor obținute.

- Participarea în cadrul unei vizite de lucru, cu durata de 5 zile în Republica Cehă, cu scopul moderării unui workshop focusat pe formularea modelelor de dezvoltare a rețelei de servicii sociale la nivel comunitar.

- Asigurarea respectării termenelor și a calității lucrarilor efectuate.

- Raportarea periodică a progresului către managerul de proiect și echipa de implementare.

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI PRODUSELE CE VOR FI FURNIZATE

Durata contractului pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de 24 zile.

Produsele ce vor fi furnizate în perioada de implementare:

Activități

Livrabile

Termen

Continuarea dezvoltării setului de recomandări cheie pentru asigurarea sustenabilității financiare a serviciilor sociale la nivel comunitar împreună cu analiza situației actuale a serviciilor de îngrijire socială și medicală la domiciliu

Raportul cu recomandările elaborate care va fi transmis spre aprobare Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

12 zile lucrătoare

Participarea în consultări și ședințe cu părțile implicate în procesul de reformă, dar și actorii relevanți în sistemul de îngrijire la domiciliu la nivel comunitar.

Completarea raportului în baza feedback-ului obținut de la părțile interesate.

3 zile lucrătoare

Elaborarea și aplicarea studiului KAP personalului din centrele de îngrijire la domiciliu ale Organizației Homecare.

Un raport detaliat cu rezultatele studiului KAP.

3 zile

Participarea în cadrul unei vizite de lucru, cu durata de 5 zile în Republica Cehă, cu scopul moderării unui workshop concentrat pe formularea modelelor de dezvoltare a rețelei de servicii sociale la nivel comunitar.

Moderarea unui workshop împreună cu un expert ceh privind formularea modelelor de dezvoltare a rețelei de servicii sociale la nivel comunitar și abordarea  aspectelor relevante ale procesului de Reformă a sistemului de asistență socială din punct de vedere normativ, instituțional, metodologic și financiar.

6 zile

CERINȚE DE CALIFICARE

 • Studii superioare complete în domeniul serviciilor sociale, administrării serviciilor de asistență socială sau domenii conexe.
 • Experiență anterioară de lucru semnificativă în domeniul serviciilor sociale, cu cunoștințe solide despre funcționarea sistemului de îngrijire la domiciliu.
 • Cunoașterea avansată a sistemului național de asistență socială din Republica Moldova, inclusiv cadrul legal și administrativ în domeniul serviciilor sociale și specificului reformei sistemului de asistență socială.
 • Abilități bune de comunicare, atât în limba română, cât și în limba engleză, pentru a facilita colaborarea cu expertul internațional și cu părțile interesate.

Criteriile de eligibilitate pentru angajare:

 • Corespunderea cu cerințele tehnice menționate în Termenii de Referință (ToR);
 • Disponibilitatea de a întreprinde consultanță în termenele specificate;
 • Lipsa conflictului de interese.

MODALITATEA DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: mariana.novac@caritas.cz cu indicarea temei mesajului „Expert recomandări sustenabilitate financiară” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_expert recomandări sustenabilitate financiară_CV

Numele_prenume_ expert recomandări sustenabilitate financiară_Oferta tehnică și financiară

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • Oferta tehnică și financiară, va cuprinde costul per zi net în euro şi indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului;
 • CV-ul candidatului, cu indicarea experienței relevante deținute în domeniu.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:

 • Preț oferit (25%)
 • Experiență și expertiză demonstrată (75%).

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 25 martie 2024. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mailul menționat mai sus sau la telefonul 060076100.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Caritas Cehia în Moldova poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Caritas Cehia.

Caritas Cehia în Moldova își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.