Terre des hommes Moldova - Ofițer Financiar JuniorTerre des hommes Moldova: Ofițer Financiar Junior

Terre des hommes Moldova este în căutare de Ofițer Financiar Junior care va fi responsabil de executarea sarcinilor financiare și contabile în vederea îndeplinirii cerințelor legislative și a sprijinirii operațiunilor din cadrul delegației. El/ea are acces direct la informații confidențiale, cum ar fi rapoartele și datele financiare, bugetul delegației, extrasele de cont bancar, și este responsabil de păstrarea exactă a evidențelor biroului.

Data începerii: cât mai curând posibil
Durata contractului: 1 an (cu posibilitate de prelungire)
Tipul contractului: Contract individual de muncă, part-time/full time
Remunerare: în conformitate cu grila salarială, inclusiv asigurare privată de sănătate
Locație: Chișinău, Republica Moldova
Termenul limită de aplicare: 22 martie 2024
Candidatul trebuie să fie eligibil din punct de vedere legal pentru a lucra în Republica Moldova.

Cine suntem noi
Terre des hommes este cea mai importantă organizație elvețiană de ajutorare a copiilor. Fondată în 1960, prin intermediul proiectelor sale, organizația participă anual la eforturile internaționale de a îmbunătăți calitatea vieții a milioane de copii vulnerabili și membrii familiilor acestora din 30 de țări.
Terre des hommes este activă în Moldova din 2004. Înregistrată ca fundație locală, Tdh Moldova se implică pentru a reduce vulnerabilitatea și a consolida protecția copiilor afectați de migrație; pentru a consolida accesul copiilor la drepturile lor în sistemul de justiție juvenilă; și pentru a consolida capacitatea de protecție și prevenire a instituțiilor și profesioniștilor din domeniul protecției copilului, precum și a persoanelor cu drepturi, cum ar fi copiii, familiile și comunitățile. Programele organizației sunt orientate spre a asigurare ca toți copiii din țară să beneficieze de un sistem care le poate garanta protecția, dezvoltarea și implicarea în procesele sociale, educaționale, culturale și de sănătate care îi privesc. În fiecare an, mii de copii, părinți și profesioniști sunt beneficiari ai proiectelor și activităților desfășurate de către Tdh Moldova. Pentru mai multe informații despre activitatea Terre des hommes pot fi obținute pe site-urile noastre: www.tdh.md www.tdh.org .

Responsabilitățile rolului:
• Controlul corespunzător al documentelor justificative pentru plăți; pregătirea plăților bancare și urmărirea cu banca asupra apariției oricăror situații legate de plăți.
• Efectuează controale financiare pentru a verifica prezența documentației financiare și alinierea în corelație cu diferitele tranzacții bancare și alocarea costurilor către diferite contracte ale donatorilor.
• Asigură depunerea și menținerea înregistrărilor corespunzătoare pentru toate tranzacțiile pe pachetul de contabilitate computerizată (copie hârtie și copie electronică).
• Menține sistemului de control intern al cheltuielilor care asigură corespondența și finalizarea bonurilor procesate, tranzacțiile înregistrate și afișate corect în SAGA.
• Recepționează rapoartele financiare ale partenerilor și verifică utilizarea corectă a fondurilor în conformitate cu toate procedurile financiare ale Tdh și ale donatorilor.
• Asigură depunerea și menținerea înregistrărilor corespunzătoare pentru toate cele de mai sus pe pachetul informatic de contabilitate (copie hârtie și copie electronică).
• Colaborează cu Ofițerul Superior de Finanțe și Managerul Financiar în pregătirea și participarea la auditurile financiare.

Cerințe:
Diplomă universitară de la o instituție de învățământ acreditată într-un domeniu relevant (finanțe, contabilitate)
Minimum 1 an de experiență în managementul de birou, asistență financiară și proceduri financiare, de preferință într-un ONG (internațional sau local).
Experiență în lucrul cu bugete, situații de flux de numerar, planuri financiare și elaborarea de rapoarte financiare.
Experiența în ceea ce privește formatele și cerințele donatorilor reprezintă un avantaj important: (de exemplu, cunoașterea reglementărilor elvețiene și europene privind donatorii).
Etică profesională solidă și capacitatea de a lucra bine independent și ca parte a unei echipe.
Capacitatea de a organiza, gestiona, stabili priorități și de a duce la îndeplinire mai multe sarcini într-un mediu în ritm rapid, orientat spre termene limită.
Cunoașterea la nivel înalt a suitei Microsoft Office, în special a Excel și experiență de lucru cu un software automatizat de contabilitate și finanțe.
Este necesară o bună cunoaștere a limbii engleze și a limbii române, atât oral cât și scris.

Procedura de aplicare:
• CV-ul;
• Scrisoare de motivare de maximum o pagină, în care va descrie experiența relevantă, precum și motivația de a ocupa această poziție.

Dosarele de concurs vor fi expediate la adresa de e-mail: mda.office@tdh.org, până la data de 22 martie 2024, cu mențiunea „Ofițer Financiar Junior” + prenumele și numele dvs.

Politica de protecție a copiilor:
Să se angajeze să respecte Politicile Tdh de gestionare a riscurilor, inclusiv: Politica de salvgardare a copiilor, Politica de siguranță și securitate și Politica antifraudă/corupție, Politica de avertizare.

*** Tdh oferă șanse egale persoanelor calificate, indiferent de vârstă, rasă, credință, culoare, religie, sex, stare civilă, afiliere politică. ***

Prin trimiterea candidaturii, sunteți de acord ca datele dumneavoastră personale să fie utilizate în procesul de recrutare. Toate documentele pe care le vom solicita în diferite etape ale procesului de recrutare vor fi folosite doar în acest scop. Tot personalul implicat în recrutare și selecție este conștient de faptul că se aplică regulile de protecție a datelor și că informațiile personale vor fi tratate în mod confidențial. Conform politicii noastre, vom păstra documentele de aplicare numai pentru perioada de recrutare.