Rețeaua Națională LEADER prelungește anunțul de selectare a unui expert pentru elaborarea manualului de grant al organizațieiRețeaua Națională LEADER prelungește anunțul de selectare a unui expert pentru elaborarea manualului de grant al organizației

SCOPUL ACHIZIȚIEIservicii de expertiză privind elaborarea manualului operațional de gestiune a granturilor. Vă rugăm să consultați Termenii de Referință.

SARCINI ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Elaborarea structurii/cuprinsului Manualului de grant;
 • Consultarea politicilor și procedurilor interne RNL ce vizează activitatea de regrantare;
 • Elaborarea procedurilor standard de executare a proceselor privind gestiunea programelor de grant în corespundere cu politicile interne ale RNL;
 • Elaborarea modelelor de documente ce însoțesc procesul de acordare de granturi;
 • Elaborarea proiectului Manualului de grant care va include conținutul minim expus în TOR;
 • Coordonarea și consultarea proiectului Manualului de grant cu RNL și ajustarea versiunei finale a documentului în baza propunerilor parvenite;
 • Desfășurarea unei sesiuni de instruire pentru RNL în vederea prezentării documentului;
 • Comunicarea regulată și raportarea către RNL privind progresul realizării sarcinilor.

TERMENE DE PREZENTARE A ACTIVITĂȚILOR

Expertul desemnat va lucra în strânsă colaborare cu managerul Unității programe și granturi și echipa de implementare a proiectului din cadrul RNL. Termenul de predare a livrabilelor este stabilit pentru finalul lunii aprilie.

CERINȚE FAȚĂ DE CANDIDAȚI:

 1. Diplomă de licență sau echivalent în domeniul economic, management, dezvoltare rurală, sau alte discipline relevante;
 2. Experiență de minim doi ani în gestionarea granturilor, preferabil într-un mediu non-profit;
 3. Cunoștințe solide în domeniul dezvoltării rurale, politicilor publice și procedurilor de granturi;
 4. Experiență în elaborarea și implementarea manualelor operaționale sau a altor documente de politici și proceduri;
 5. Cunoașterea limbii română cu abilități de comunicare în limba engleză reprezintă un avantaj.

OFERTA FINANCIARĂ

Oferta financiara va fi prezentata în MDL și va include suma totală (inclusiv taxe și impozite).

DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA CONȚINE

 1. CV-ul aplicantului cu trimiteri la cercetări/produse similare realizate;
 2. Oferta financiară exprimată în MDL.

Dosarul de participare va fi transmis până la data de 10 martie 2024, prine-mail la achizitii@leaderin.md  cu mențiunea „Expert – manual de grant”.

Pentru întrebări suplimentare, vă rugăm să contactați

Patricia Varzari,

Manager unitatea programe și granturi

tel.: 079420027

Articol adaugat de: Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova