Termen extins: Selectarea unui consultant pentru elaborarea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative pentru Consiliile Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și UngheniTermen extins: Selectarea unui consultant pentru elaborarea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative pentru Consiliile Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și Ungheni

Termeni de referință pentru selectarea consultantului pentru elaborarea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative pentru Consiliile Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și Ungheni

Consultant

Servicii consultanță de elaborarea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative pentru Consiliile Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și Ungheni, în cadrul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni”.

Pentru

Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Finanțatorul și perioada de implementare:

Finanțat de European Union in the Republic of Moldova și implementat de UNDP Moldova și UNICEF Moldova.

Noiembrie 2023 – Octombrie 2024

Tipul contractului

Prestări servicii

Perioada de aplicare

26 februarie  2024

Scopul funcției de consultant pentru elaborarea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative pentru Consiliile Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și Ungheni este de a sprijini aceste entități în dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului lor normativ intern. Acest lucru include crearea sau revizuirea documentelor fundamentale care ghidează activitățile, structura organizațională, procesele decizionale și modul de funcționare al acestor organizații.

1. Scurtă descriere a proiectului

Proiectul are trei obiective specifice:

O1: Responsabilizarea tinerilor - copii și adolescenți

Schimb de cunoștințe: Facilitarea călătoriilor de studiu între tinerii din Cahul și Ungheni, promovând schimbul de bune practici. Călătoriile de studiu sunt organizate între regiunile cheie, cu potențialul de a se extinde și în alte regiuni care au înregistrat bune practici în participarea tinerilor, cum ar fi Ialoveni, Bălți.

- Mentorat: Lansarea mentoratului și a monitorizării de la egal la egal pentru grupurile de tineri, asigurând o îndrumare susținută și o creștere în funcție de activitatea pe care o desfășoară.

- Formare: Organizarea a 8 sesiuni specifice pentru grupurile de tineri, punând accentul pe consolidarea competențelor și schimbul de cunoștințe în subiecte precum advocacy și lucrul cu părțile interesate, munca în echipă și managementul intern, dezvoltarea organizațională, consolidarea inovației etc..

- Consolidarea capacităților: Echiparea administratorilor de școli din Cahul și Ungheni cu instrumentele necesare pentru a crea noi PC-uri și sprijinirea creșterii celor existente..

- Sprijin pentru vizibilitate: Asistarea grupurilor de tineri în elaborarea și tipărirea de materiale promoționale pentru a le spori vizibilitatea.

O2: Accesul tinerilor la serviciile oferite de centrele de tineret și administrațiile publice

- Monitorizare și analiză: Implementarea unor programe de mentorat asociate cu o evaluare detaliată a Scorul tinerilor pentru Cahul și Ungheni în 2024.

- Vizite de studiu: Organizați călătorii axate pe înțelegerea și îmbunătățirea serviciilor pentru tineri.

- Mecanisme de sprijin: Stabilirea unor cadre adaptate pentru a aborda provocările și nevoile unice ale centrelor de tineret. 

- Promovare: Desfășurarea unor campanii cuprinzătoare online și offline pentru a crește gradul de conștientizare a serviciilor oferite de centrele pentru tineret.

O3: Consolidarea instituțională pentru organizațiile de tineret

- Transfer de expertiză: Oferirea de cunoștințe specializate privind aspectele juridice, organizaționale și politice organizațiilor centrate pe tineret.

- Formare strategică: Desfășurarea de sesiuni pentru APL din Cahul și Ungheni, care să evidențieze implementarea strategiei de tineret și dezvoltarea comunității.

- Instruire colaborativă: Inițiativa de instruire va avea drept scop promovarea cooperării interregionale între tineri.

 

2. Obiectivele intervenției și cerințele față de serviciile solicitate:

Obiectivul principal al funcției de consultant pentru elaborarea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative pentru Consiliile Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și Ungheni este de a întări structura organizatorică și capacitatea administrativă a acestor entități. Prin realizarea acestui obiectiv, funcția urmărește să contribuie la crearea unui cadru solid pentru funcționarea eficientă și transparentă a Consiliilor Locale de Tineret și a ONG-urilor, facilitându-le astfel îndeplinirea misiunii și obiectivelor în serviciul comunităților lor. Principalele obiective ale raportului sunt:

O1: Examinarea politicilor și regulamentelor existente referitoare la activitatea Consiliilor Locale de Tineret și ONG-uri din Cahul și Ungheni. Identificarea punctelor forte și a aspectelor care necesită îmbunătățire sau adaptare pentru a răspunde mai bine nevoilor și schimbărilor din cadrul acestor entități.

O2: Oferirea unor instrumente și proceduri clare prin care Consiliile Locale de Tineret și ONG-urile pot gestiona mai eficient resursele, proiectele și relațiile cu părțile interesate.

O3: Formularea de propuneri specifice pentru modificarea sau îmbunătățirea regulamentelor, statutelor și instrucțiunilor administrative existente. Prezentarea de soluții inovatoare pentru a sprijini aceste entități în dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului lor normativ intern.

3. Activitățile cheie

 1. Consultantul va începe prin a evalua cadrul legal existent și cele mai bune practici internaționale relevante pentru activitățile Consiliilor Locale de Tineret și ale ONG-urilor. Această analiză va servi drept bază pentru elaborarea sau revizuirea documentelor.
 2. Consultarea și colaborarea strânsă cu reprezentanții societății civile și personalul administrativ pentru a asigura o abordare integrată și echitabilă.
 3. Identificarea nevoilor și preocupărilor sectorului de tineret și crearea sau revizuirea documentelor fundamentale care ghidează activitățile, structura organizațională, procesele decizionale și modul de funcționare al acestor organizații.
 1. Pregătirea și prezentarea de rapoarte detaliate către organizația angajatoare și alte părți interesate, documentând procesul de elaborare, feedback-ul primit, revizuirile efectuate și recomandările pentru viitor.

4. Produse livrate  

- Evaluarea internă a organizațiilor și structurilor locale de tineret și identificarea priotăților strategice de dezvoltare a acestora;

– Elaborarea rapoartelor de evaluare a organizaților și structurilor locale de tineret parte a programului cu recomandări specifice pentru fiecare organizație;

- Acordarea suportului pentru dezvoltarea a 3 documente interne a organizațiilor evaluate.

5. Criterii de eligibilitate:

Aplicația este deschisă persoanelor fizice. Criteriile minime de eligibilitate sunt:

 1. Studii superioare în drept, politici publice, sociologie,administrația publică sau alte domenii relevante;
 1. Cel puțin 3 an de experiență pe sector de tineret, având un avantaj activitatea în sector de tineret cu specific de lucru cu ONG, Consilii Elevelor, Centre de Tineret,etc;
 1. Experiență demonstrată în procesul de evaluare și dezvoltare organizaționlă;
 2. Cunoașterea aprofundată a cadrului legal Republicii Moldova relevant și a celor mai bune practici internaționale;
 3. Abilități de consultare/mentorship/ghidare;
 4. Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile și APL;
 1. Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;
 2. Cunoașterea limbelor române și ruse scris și vorbit.
 1. Procesul de aplicare:

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:

 1. CV cu 3 persoane de referință;
 2. Scrisoare de motivație ce va conține metodologia de lucru;
 3. Oferta de preț/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL, brut);
 4. Documente confirmative privind dezvoltarea organizațională;
 5. Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).
 1. Criterii de evaluare:

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

CRITERIU DE EVALUARE

PUNCTAJ

1.Experiență demonstrată în procesul de evaluare și dezvoltare organizaționlă

20 puncte

2. Cunoașterea sectorului de tineret, cu specific de lucru cu ONG, Consilii Elevelor, Centre de Tineret,etc

20 puncte

3. Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile

15 puncte

4. Cunoașterea limbelor române și ruse, scris și vorbit.

10 puncte

5. Metodologia de lucru

20 puncte

6. Oferta financiară

15 puncte

TOTAL

100 PUNCTE

Dosarul de participare la concurs va fi transmis până pe data de 26 februarie 2024, prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „Consultant_Cahul/Ungheni”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați, persoana de contact, Burlaciuc Daria, Coordonator Politici de Tineret al CNTM, email: daria.burlaciuc@cntm.md sau +373 68526314.