HelpAge Moldova selectează formator/ formatoare pentru facilitarea sesiunii de instruire în scrierea proiectelorHelpAge Moldova selectează formator/ formatoare pentru facilitarea sesiunii de instruire în scrierea proiectelor

Servicii solicitate: servicii de instruire în scrierea proiectelor, cu accent asupra persoanelor vârstnice

Locul: Moldova, Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: aprilie-mai 2024 (2 zile facilitare, 1 zile pregătire și 0,5 zile raportare)

Context

În perioada februarie 2023 – decembrie 2024, HelpAge Moldova, care deține secretariatul Platformei pentru Îmbătrânire Activă (18 organizații), implementează proiectul “Integrarea îmbătrânirii active în politicile publice în Republica Moldova”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Pe parcursul anului 2023, reieșind din necesitățile de instruire ale membrilor Platformei, a fost planificată realizarea unei instruiri în scrierea de proiecte, pentru consolidarea capacităților organizațiilor în ceea ce privește atragerea resurselor financiare pentru dezvoltarea capacităților lor instituționale și de a se implica direct în dezvoltarea socio-economică a comunităților din care fac parte.

Cu acest scop, HelpAge Moldova anunță concurs pentru selectarea unui formator/formatoare pentru planificarea și desfășurarea instruirii.

 

Sarcinile formatorului/formatoarei

Sarcina

Perioada de realizare

Nr. de zile

Pregătirea materialelor de instruire (agenda, suport de curs, prezentări ppt)

Se va agrea în comun

1 zi

Desfășurarea cu prezență fizică a instruirii pentru participanți

2 zile

Prezentarea raport de activitate, feedback cu echipa HelpAge 

0,5 zi

 

Subiecte de interes pentru pregătirea modulelor instruirii

 • Cererea de finanțare, generalități;
 • Componentele cererii de finanțare;
 • Ciclul de viață a unui proiect;
 • Scopul și obiectivele unui proiect;
 • Stabilirea și descrierea activităților unui proiect;
 • Durabilitatea proiectului;
 • Rezultatele și impactul proiectului;
 • Indicatorii unui proiect;
 • Bugetul proiectului;
 • Matricea Cadrul Logic, parte a proiectului;
 • Monitorizarea și evaluarea unui proiect;

Plățile sub egida acestor Termeni de Referință vor fi efectuate după desfășurarea instruirii și prezentării raportului de activitate.

 

Cerințe față de candidați

 • Studii universitare în domeniul drept, administrare, management sau alte domenii relevante;
 • Cunoștințe și experiență în scrierea și management de proiecte demonstrată de cel puțin 3 ani;
 • Experiență profesională la nivel național în domeniul livrării atelierelor de formare în domeniul solicitat;
 • Experiență de lucru cu ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză și instruiri în domeniul solicitat;
 • Abilități de interacțiune, comunicare și prezentare a informației pentru publicul larg și în special cu accent cu persoane în etate.

Dosarul va include:

Oferta tehnică

 • Agenda de instruire propusă (prin aplicarea metodei: Atelier de lucru, în baza unui Apel de propunere de proiecte)
 • CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în furnizarea atelierelor de formare în scrierea de proiecte și informații privind ultimele două contracte privind facilitarea instruirilor;
 • Opțional: Orice alte materiale relevante (link-uri la curriculum-uri de instruire, scrisori de recomandare).

Oferta financiară pentru prestarea serviciilor va include doar costurile pentru facilitarea instruirii și se va prezenta în moneda națională (MDL) incluzând suma per zi/net.

 Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs formator scrierea de proiecte”, până la data de 01 martie 2024, inclusiv. Pentru detalii suplimentare: Diana Malașevschi la numărul de telefon +373 69005956 sau la adresa de email: diana.malasevschi@helpage.org .

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a contacta pentru interviu doar candidații care vor corespunde cerințelor de calificare. Dosarele vor fi evaluate pe baza experienței demonstrate a formatorului în domeniile de colectare/analiză a datelor statistice și facilitare, a ofertei financiare și a disponibilității pentru perioada indicată.

HelpAge Moldova își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.