BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef/ă al/a Direcţiei Legislație Bancă CentralăBNM anunță concurs pentru postul vacant de șef/ă al/a Direcţiei Legislație Bancă Centrală

Obiectivul/scopul postului:
Șeful Directiei Legislație Bancă Centrală aduce la îndeplinire sarcinile trasate în domeniul atribuțiilor de bancă centrală ale BNM (politică monetară-valutară, piețe financiare, sisteme de plăți, activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică din domeniul nebancar) şi răspunde de buna organizare şi funcţionare a activităţii direcţiei.

Principalele atribuţii:

-conduce şi organizează activitatea Direcţiei;

-organizează, coordonează şi controlează, la nivelul Direcţiei, aplicarea legilor şi actelor normative, regulamentelor interne, ordinelor şi indicaţiilor;

- avizează din punct de vedere al legalitatii proiectele de acte normative elaborate de către Banca Naţională, tinînd cont şi de  prevederile actelor si standardelor internaţionale corespunzătoare;

- formulează propuneri de lege ferenda și definitivează proiectele de legi inițiate de subdiviziunile Băncii Naționale;

- emite opinii juridice/avize asupra proiectelor de acte normative elaborate de către alte autorităţi, în limitele şi în modul prevăzut de legislaţia în vigoare;

-initiaza actiuni legate de cunoasterea, interpretarea si aplicarea unitara a prevederilor legale din domeniul atribuțiilor de bancă centrală ale BNM (politică monetară-valutară, piețe financiare, sisteme de plăți, activitatea de prestare a serviciilor de plată și emitere de monedă electronică din domeniul nebancar);

-participă la întruniri cu reprezentanți ai autorităților publice ale Republicii Moldova, ai sistemului bancar, ai instituțiilor internaționale și ai altor entități, în masura necesară bunei exercitari de catre Banca Nationala a functiilor si atributiilor sale;

-acordă consultaţii şi asistenţă juridică conducerii Băncii Naţionale a Moldovei şi salariatilor acesteia, în limitele domeniului de activitate a Direcţiei Legislatie Bancă Centrală;

-organizează acțiuni de documentare juridică în conexiune cu transpunerea reglementărilor/recomandărilor elaborate la nivel internațional, în măsura necesară bunei exercitări de către Departamentul Legislație și Drept Internațional a atribuțiilor sale;

-înaintează şefului Departamentului Legislație și Drept Internațional propuneri vizînd angajarea, perfecţionarea profesională, stimularea, aplicarea sancţiunilor disciplinare angajaţilor Direcţiei;

-colaborează cu celelalte Direcţii ale Departamentului Legislație și Drept Internațional, în limitele atribuţiilor sale, în vederea asigurării bunei funcţionări a Departamentului;

-alte  sarcini repartizate de către Conducerea Băncii Naţionale şi  directorul  Departamentului Legislație și Drept Internațional.

Cerinţe obligatorii:

 1. Studii superioare de licență și de masterat, în domeniul dreptului, cu media generală pe anii de studii de licență de cel puțin 8,5 (aplicabil pentru studiile obţinute în Republica Moldova), iar pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective;
 2. Experienţă de minim 5 ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin 2 ani în sectorul financiar;
 3. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator;
 4. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze.

Cerinţe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 1. Aptitudinea de planificare strategică și curentă şi de coordonare a activităţii unitaţii;
 2. Aptitudinea de comunicare interpersonală eficientă;
 3. Aptitudinea de a efectua studii/cercetări (inclusiv în limba engleză);
 4. Aptitudinea de a întocmi avize aferent proiectelor de acte normative;
 5. Aptitudinea de a lucra în echipă;
 6. Cunoasterea altei limbi straine de circulatie internationala.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul limită pentru depunerea CV-urilor este: 23 februarie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 • Constituţia Republicii Moldova;
 • Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107/2003;
 • Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018;
 • Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei;
 • Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară;
 • Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată si moneda electronică;
 • Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor;
 • Legea nr.550/1995 cu privire la lichidarea băncilor;
 • Legea nr.232/2016 privind redresarea și rezoluția băncilor;
 • Legea nr.234/2016 privind Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.1134/1997 privind societăţile pe acţiuni;
 • Legea nr.135/2007 privind societățile cu răspundere limitată

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0