Concurs pentru selectarea a trei experți/experteConcurs

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, cu suportul Fundaţiei pentru Copii “Pestalozzi” (Elveţia), implementează faza II a proiectului „Sprijin social, educațional și psihologic pentru copii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare a proiectului este septembrie 2023 – august 2026. Activitățile desfășurate în cadrul proiectului vizează creșterea accesului la educație și reducerea abandonului/absenteismului școlar în rândurile elevilor romi din 12 comunități prin realizarea și promovarea activităților cu program prelungit și extracurricular. În paralel, se urmărește capacitarea reprezentanților din serviciul de asistență psihopedagogică, managerilor din învățământul preuniversitar, cadrelor didactice, psihologilor, cadrelor didactice de sprijin pe subiecte educaționale. 

Beneficiarii proiectului sunt copiii romi din grupele pregătitoare, elevii din clasele primare și gimnaziale V-VII.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani; s. Mihăileni, r-nul Rîșcani; s. Ochiul Alb și Gribova, r-nul Drochia; mun. Edineț; or. Călărași; comunele Buda (Ursari) și Țîbirica (s. Schinoasa) din r-nul  Călărași;  com. Cărpineni, r-nul Hîncești; s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă; or. Basarabeasca; s. Ciocîlteni, r-nul Orhei.

La această etapă, Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs pentru  selectarea a trei experți/e în domeniul educațional, social, legal, care să presteze servicii de: instruire, informare și ghidare pentru părinții romi, privind accesul la educație, provocările cu care se confruntă copii romi la școală și grădiniță, tipurile de servicii accesibile elevilor, sprijin social, drepturi și responsabilități ale părinților etc.

Atribuții și responsabilități:

 • Expertul educațional va oferi 12 zile de sesiuni de informare pentru părinții romi din 12 localități, partenere ale proiectului, privind accesul la educație, beneficii și oportunități.
 • Expertul social va oferi 12 zile de instruire, informare și ghidare pentru părinții romi, referitor la măsurile de protecție socială pentru familiile cu copii, inclusiv familiile rome,  privind  înregistrarea copiilor în grădiniță și școală.
 • Expertul legal va oferi 12 zile de sesiuni de informare pentru părinții romi din 12 localități, partenere ale proiectului,  referitor la cadrul legal și normativ al Republicii Moldova privind accesul la educație, drepturile și responsabilitățile părinților.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în pedagogie, asistenței sociale și juridice;
 • Experiență în realizarea activităților de instruire;
 • Cunoașterea specificului provocărilor cu care se confruntă  comunitățile de romi privind accesul la educație;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare a calculatorului.

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Competențe digitale;
 • Integritate și abilitate de a gestiona informații confidențiale;

Pentru a participa la concurs, consultanții/consultantele vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Mai multe detalii referitor la ofertă, aflați din Termenii de referință.

Dosarul complet va fi expediat la adresa de email: sabina.baciu-danilov@fam.md cu indicarea poziției pentru care aplică:  A15 expert educațional, expert social, sau expert legal.

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete! La interviu vor fi invitați/te doar persoanele pre-selectate!

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 1 februarie 2024
Persoana de contact: Sabina Baciu-Danilov, email: sabina.baciu-danilov@fam.md