Selectarea unui expert care va efectua evaluarea impactului a Programului Național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale TinerilorSelectarea unui expert care va efectua evaluarea impactului a Programului Național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor

În contextul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.

Expert

Servicii de evaluare de impact a Programului Național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor

https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_t276_din_05.06.2015_program_national_de_asistenta_crmt_3.pdf

Pentru

Consiliul Național al Tineretului din Moldova

Finanțatorul și perioada de implementare:

Implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.

Ianuarie 2024 – Decembrie 2024

Tipul contractului

Prestări servicii

Perioada de aplicare

23 februarie 2024

Scopul principal al acestei funcții este de a asigura o evaluare riguroasă și comprehensivă a impactului Programului Național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor. Expertul va contribui la înțelegerea problemelor și oportunitățile de dezvoltare a programului în promovarea participării active a tinerilor în procesele de luare a deciziilor locale, consolidarea capacităților acestor consilii și sprijinirea dezvoltării comunități.

1. Scurtă descriere a proiectului

Scopul și obiectiv general al proiectului:

Proiectul are drept scop consolidarea capacităților sectorului de tineret în planificarea și promovarea eficientă a unui plan de advocacy pentru integrarea priorităților și necesităților tinerilor în politicile publice naționale în proces de elaborare sau implementare.

Proiectul are trei obiective specifice:

O1: Consolidarea capacităților grupului de advocacy de tineret în realizarea campaniilor de advocacy la nivel național și local;

O2: Consolidarea și susținerea organizațiilor de tineret  în identificarea și soluționarea problemelor locale ale tinerilor.

 

Principalele activități ale proiectului sunt:

- Organizarea unui curs de instruire pentru grupurile locale de inițiativă și grupul de advocacy tineret în domeniul comunicării publice și politicile publice de tineret și rolul tinerilor în promovarea acestora, cu accent sporit pe participarea tinerilor și identificarea problemelor locale a tinerilor în mod participativ, planificarea și realizarea campaniilor locale de advocacy, cooperarea și lucrul cu reprezentanții APL prin intermediul structurilor de co-management, elaborarea și promovarea bugetelor locale din perspectiva necesităților tinerilor.

- Crearea grupurilor de lucru și asigură implicarea membrilor grupului de advocacy în vederea promovări și monitorizării drepturilor tinerilor la nivel național și local.

- Dezvoltarea și implementarea unui program de capacitare a structurilor de reprezentare a studenților pentru asigurarea dezvoltării mecanismelor de participare calitativă a acestora în procesele decizionale universitare în conformitate cu principiile de bună guvernare. Precum și integrarea acestora în grupul de advocacy Tineret.

- Cartarea, monitorizarea și înaintarea propunerilor de amendare a  documentelor de politici elaborate de decidenți pe măsura apariției acestora.

- Analiză Programului Naţional de asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor al Ministerului Educație atât financiar, cât și de impact asupra activității consiliilor locale de tineri.

- .Soluționarea problemelor social-economice cu care se confruntă tinerii în 3 localități din regiunile țării (Șoldănești, Leova și Cimișlia)

-Altele.

Audiența-țintă și beneficiarii finali

Audiența-țintă a proiectului este reprezentată de organizațiile societății civile de tineret și tinerii activiștii locali, precum și decidenți nivel local/național.

 

2. Obiectivele intervenției și cerințele față de serviciile solicitate:

Raportul are ca scop să ofere o analiză detaliată și cuprinzătoare a procesului de elaborare a politicilor și regulamentelor asociate reprezentării studenților, având ca finalitate promovarea unei participări semnificative în viața universitară. Principalele obiective ale raportului sunt:

O1: Examinarea politicilor și regulamentelor existente referitoare la activitatea consiliilor raionale/locale de tineret și evoluția acestora.

O2: Prezentarea detaliată a mediului de dezvoltare a consiliilor locale de tineret în profil teritorial/raional și național. Inclusiv identificarea problemelor și barierele în dezvoltarea consiliilor locale și analiza factorilor contextuali care influențează reprezentarea tinerilor în procesele decizionale locale.

O3: Formularea de propuneri și soluții inovatoare ce vin să susțină dezvoltarea consiliilor locale de tineret prin modificarea sau îmbunătățirea politicilor și regulamentelor existente, printre care și soluții de lege ferenda.

3. Activitățile cheie

 1. Realizarea unei evaluări exhaustive a impactului Programului Național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor.
 2. Identificarea punctelor tari și a aspectelor care necesită îmbunătățire, formulând recomandări concrete în raport cu programul evaluat.
 3. Colectarea datelor prin intermediul interviurilor cu beneficiarii programului, chestionarelor, analizei documentelor și altor metode de cercetare relevantă care să arate nivelul de acoperire națională a programului și carențele întimpinate în proces de extindere și asigurarea sustenabilității consiliilor de tineret deja create.
 4. Examinarea măsurilor adoptate pentru a asigura durabilitatea beneficiilor obținute de consiliile tinerilor în urma implementării programului.

4. Produse livrate și interval de timp:

Metodologie de evaluare și raport de evaluare a Programului Național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor realizat și prezentat în ședință publică cu decidenții și părțile interesate până pe data de 15 Iulie 2024.

5. Criterii de eligibilitate:

Aplicația este deschisă persoanelor fizice. Criteriile minime de eligibilitate sunt:

 1. Cel puțin 3 an de experiență în sector de tineret experiență anterioară în evaluarea programelor și proiectelor de dezvoltare comunitară, cu accent pe implicarea tinerilor;
 2. Experiență demonstrabilă în crearea de rapoarte/studii;
 3. Experiența de lucru cu ONG-uri va constitui un avantaj suplimentar;
 4. Capacitatea de lucru în echipă și de îndeplinire a sarcinilor în termenii stabiliți;

6. Procesul de aplicare:

Persoanele interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține următoarele documente:

 1. CV;
 2. Scrisoare de motivație ce va conține metodologia de lucru;
 3. Oferta de preț/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL, brut);
 4. Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate);
 5. Lista rapoartelor și publicațiilor ce demonstrează experiența expertului.

7.Criterii de evaluare:

Propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii:

CRITERIU DE EVALUARE

PUNCTAJ

1.Experiență demonstrată în procesul de evaluare a politicilor publice

25 puncte

2. Cunoașterea sectorului de tineret și a rețelei consiliilor locale de tineret

25 puncte

3. Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile

10 puncte

4. Metodologia de lucru

20 puncte

5. Oferta financiară

20 puncte

TOTAL

100 PUNCTE

Dosarul de participare la concurs va fi transmis până pe data de 23 februarie 2024, prin e-mail la adresa corespondenta@cntm.md cu mențiunea „Expert program consilii locale de tineret”.

Pentru întrebări de clarificare, vă rugăm să ne contactați, persoana de contact, Burlaciuc Daria, Coordonator Politici de Tineret al CNTM, email: daria.burlaciuc@cntm.md sau +373 68526314.

*Acest material este realizat de „Consiliul Național al Tineretului din Moldova”, în cadrul proiectului “Cetățeni activi, comunități prospere-faza II”, implementat cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia. Opiniile exprimate aparțin autorilor şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al donatorilor.