Centrul de Informații GENDERDOC-M anunță concursul de angajare pentru funcția de Manager financiar Centrul de Informații GENDERDOC-M anunță concursul de angajare pentru funcția de Manager financiar 

Centrul de Informații GENDERDOC-M anunță concursul de angajare pentru funcția de Manager financiar 

Centrul de Informații GENDERDOC-M este o organizație publică non-guvernamentală din Republica Moldova, care lucrează pentru protecția și promovarea drepturilor LGBT (lesbiene, gay,bisexuali și persoane transgender). 

Sarcinile și responsabilități: 

 • Efectuează managementul financiar complet al organizației, 
 • Elaborează bugetul strategic al organizației cu coordonatorii programelor și contabilul 
 • Monitorizarea bugetului strategic 
 • Întocmește raportul financiar anual al organizației 
 • Împreună cu coordonatorii programelor și contabilul ia decizii financiare, 
 • Împreună cu coordonatorii programelor și contabilul, întocmește rapoarte financiare pentru finanțatori 
 • Participă la întâlniri de planificare săptămânale (sau după cum este necesar). 
 • Participă la planificarea strategică şi anuală 
 • Participă la elaborarea și actualizarea politicilor de management financiar și achiziții 
 • Participă la pregătirea bugetelor pentru propunerele de proiecte 
 • Participă la lucrările Senatului organizației și informează Senatul despre activitățile financiare ale organizației 

 Competențe și calificări necesare: 

 • Experiență de muncă în domeniul financiar al ONG-urilor de cel puțin 1 ani; 
 • Experiența de lucru cu donatori străini va constitui un avantaj; 
 • Capacitatea de a vorbi și de a scrie fluent în limba româna și engleză, înțelegerea limbii ruse; 
 • Abilități excelente de interacțiune și comunicare; 
 • Abilități de a lucra independent și în echipă; 
 • Responsabilitate, corectitudine și punctualitate; 
 • Abilități și experiență de utilizare a calculatorului (MS Word, Excel etc).
 • Rezistență la situații de stres 
 • Abilități de execuție simultană a câtorva sarcini 
 • Capacitatea și dorința de învățare rapidă 

Oferim: 

 • Program de lucru full time 
 • Locul de muncă din oficiu situat la Telecentru; 
 • Salariu 23 000 MDL net (8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână) cu posibilitate de mărire 
 • Un mediu prietenos de lucru cu o echipă multidisciplinară; 
 • Activități de teambuilding și well-being. 

 Dosarul de aplicare trebuie să conțină: 

 • CV-ul (de maxim două pagini) 
 • Scrisoare de motivare (de maxim o pagină). 
 • Numele la două persoane pentru recomandare 

Dacă te regăsești în cele menționate mai sus transmite dosarul de aplicare până pe 05/02/2024, ora 18:00 pe adresa info@gdm.md cu titlul „Manager financiar” 

Doar candidații/ele preselectaț/ei vor fi contactați/te. 

Datele personale vor fi procesate de GENDERDOC-M doar pentru scopuri de angajare. 
 
NB: Procesul de selectare se va desfășura fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, gen, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.