Selectarea Serviciilor de Transport PasageriSelectarea Serviciilor de Transport Pasageri

În contextul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF) este în căutare a unui/unor prestator(i) de servicii de transport pasageri cu localizarea din Chișinău, Ungheni sau Cahul.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte de prețuri pentru servicii de transport pasageri. În acest sens, companiile de transport pasageri din Chișinău Cahul și Ungheni interesate trebuie să prezinte oferte comerciale, care vor conține următoarea informație:

 • Criteriile de selecție a ofertantului: Companie din Chișinău, Ungheni sau Cahul;
 • Certificatul de înregistrare sau Extrasul emis de ASP;
 • Oferta financiară (preț/1 km);
 • Datele de contact ale companiei;
 • Persoana de contact;
 • Rechizitele bancare ale companiei;
 • Semnătura persoanei autorizate

Criteriile de selecție a ofertantului:

 • Companie din Chișinău, Ungheni sau Cahul;
 • Experienţa și capacitatea companiei candidate;
 • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preţ-calitate;
 • Disponibilitatea şoferilor cu experienţă, inclusiv cu cunoştinţe ale regiunilor Moldovei.

Durata contractului: 11 luni (ianuarie-noiembrie), cu posibilitatea de extindere.

Ofertele vor fi prezentate în Lei Moldoveneşti.

Plata va fi efectuată prin virament în contul furnizorului în valută naţională.

Ofertele comerciale cu menţiunea „Ofertă servicii transport – Cahul/Ungheni” se vor expedia la adresa romeo.leapciuc@cntm.md.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 25 ianuarie. Ora 23:59.

Proiectul „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” este realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).