Selectarea unui expert sau unui grup de experțiSelectarea unui expert sau unui grup de experți

Context:

În contextul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), anunță concurs de selectare a unui expert(ă)/ grup de experți(te) efectua o evaluare a deficitului de competențe în implementarea Strategiei Naționale pentru Tineret în cinci localități din Republica Moldova.

Descrierea poziției:

Titlu: Expert(ă) în Evaluarea Deficitului de Competențe

Durată: 35 zile lucrătoare

Responsabilități principale:

Evaluarea Politicii de Tineret la Nivel Local:

 • Examinarea modului în care politica de tineret este înțeleasă, promovată și implementată de către autoritățile locale în 5 raioane;
 • Evaluarea în ce măsură practicile existente de lucru cu tinerii se conformează politicii naționale pentru tineret.

Analiza Contextului Social și Economic:

 • Analiza modului în care contextul social și economic (factori sociali, economici și la nivel comunitar) din cele cinci raioane afectează implementarea Strategiei Naționale pentru Tineret 2030;
 • Examinarea în ce măsură acești factori influențează politica de tineret la nivel local, inclusiv diferențele între activitățile legate de tineret organizate de departamentele de educație, activitățile sportive sau culturale.

Analiza Lacunelor de Capacitate:

 • Realizarea unei analize a deficitului de competențe în cele cinci raioane pentru identificarea factorilor instituționali care împiedică autoritățile locale să implementeze eficient Strategia Națională pentru Tineret 2030;
 • Analiza detaliată a politicilor locale și a expertizei actuale, inclusiv analiza infrastructurii existente pentru tineret și a funcționării acesteia.

Elaborarea de Recomandări:

 • Elaborarea unui set de recomandări practice pentru creșterea capacității autorităților locale cu scopul de a facilita implementarea eficientă a rezultatelor Strategiei Naționale pentru Tineret în regiune.

Criterii de evaluare:

 • Cunoașterea limbii române și/sau engleze (scris și vorbit) este obligatorie;
 • Abilități excelente de analiză, cercetare și comunicare;
 • Experiență anterioară în realizarea studiilor pe sector de tineret;
 • Metodologia de lucru corespunde cerințelor poziției;

Dosarul candidatului/candidatei trebuie să conțină:

 • CV actualizat și link la alte rapoarte/studii similare;
 • Scrisoare de motivare care va conține metodologia de lucru;
 • Oferta financiară, cu indicarea sumei net în MDL.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa romeo.leapciuc@cntm.md cu indicarea în linia de subiect “Expert(ă) GAP Analysis”.

Termen limită pentru aplicare: 05 februarie. Ora 23:59.

Dosarele incomplete și cele transmise după termenul limită nu vor fi examinate. Vor fi contactate doar persoanele selectate.

*Proiectul „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” este realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).