Selectarea unui expert sau unui grup de experți pentru efecturea unui studiuContext:

În contextul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), anunță concurs de selectare a unui expert(ă)/ grup de experți(te) care va efectua un studiu KAP (cunoștințe, atitudini și practici) privind participarea adolescenților și tinerilor în procesele de luare a deciziilor în Republica Moldova.

Descrierea poziției:

Titlu: Expert(ă) Studiu KAP

Durată: 35 zile lucrătoare

Locație: Ungheni/Cahul

Obiectivele studiului și responsabilitățile aplicantului:

  1. Colectarea Datelor Naționale Reprezentative:

Colectarea datelor naționale reprezentative (cu excepția malului stâng al râului Nistru) privind politicile de tineret cu accent pe participarea în procesul de luare a deciziilor.

  • Urmărirea Progresului și Răspunsuri la Întrebările Cheie:

Evaluarea nivelului actual de cunoștințe al adolescenților și tinerilor cu privire la participarea în procesul de luare a deciziilor (în familie, educație, la nivel local, național și internațional);

Evaluarea nivelului actual de aplicare a mecanismelor și practicilor participative în familie, educație și procesele de elaborare a politicilor la nivel local, național și internațional;

Analiza situațională: dacă părinții și/sau îngrijitorii, profesorii, lucrătorii de tineret și cei care iau decizii adoptă o abordare holistică față de vocea tinerilor și participarea acestora în procesul de luare a deciziilor.

  • Furnizarea de Dovezi Solide pentru Factorii de Decizie:

Asigurarea de dovezi solide pentru factorii de decizie privind planificarea politicilor și monitorizarea participării tinerilor, cu accent pe echitatea și disparitățile existente în țară.

Criterii de evaluare:

  • Experiență anterioară în realizarea de studii KAP și evaluări instituționale;
  • Cunoașterea limbii române și/sau engleze (scris și vorbit) este obligatorie;
  • Abilități excelente de analiză, cercetare și comunicare;
  • Reputație ireproșabilă;

Dosarul candidatului/candidatei trebuie să conțină:

  • CV actualizat și link la alte rapoarte/studii similare;
  • Scrisoare de motivare care va conține metodologia de lucru;
  • Oferta financiară, cu indicarea sumei net în MDL.

Dosarul va fi expediat prin e-mail la adresa romeo.leapciuc@cntm.md cu indicarea în linia de subiect “Expert(ă) KAP Study”.

Termen limită pentru aplicare: 05 februarie. Ora 23:59.

Dosarele incomplete și cele transmise după termenul limită nu vor fi examinate. Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Proiectul „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” este realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).