Selectarea coordonatorului pe U-reportSelectarea coordonatorului pe U-report

Context:

În contextul proiectului „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova cu suportul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), anunță concurs de selectare a unei persoane de coordonare a U-Report. Coordonatorul va fi responsabil de facilitarea, coordonarea și implementarea activităților proiectului conform Planului de Lucru, în colaborare cu partenerii interni și externi.

Descrierea poziției:

Titlu: Companie de Coordonatore Proiect U-Report

Durată: 10 luni

Locație: Ungheni și Cahul

Responsabilități principale:

 • Facilitarea și coordonarea dezvoltării Planului de Lucru în colaborare cu partenerii interni și externi, inclusiv Global Innovation Center și echipa globală U-Report;
 • Monitorizarea activităților proiectului conform Planului de Lucru stabilit și prezentarea rapoartelor lunare către biroul CO (Central Office);
 • Stabilirea unei rețele de parteneriate cu guvernul, societatea civilă, ONU, grupuri de tineri și alte entități prin intermediul Comitetului de Conducere a Proiectului, pentru a-i implica în mod U-Report și pentru a facilita o interacțiune coordonată, în principal prin intermediul unei rețele de puncte focale definite;
 • Stabilitea legăturilor /menținerea fluxurilor de informații cu Global Innovation Centre și asigurarea implementării proiectului corespunde în totalitate obiectivelor sale, precum și principiilor și ghidurilor globale;
 • Asigurarea că rapoartele de opinii ale tinerilor sunt prezentate autorităților și oficialilor relevanți prin intermediul site-ului U-report, care va rezuma rezultatele sondajelor săptămânale și ale altor sondaje importante U-Report Moldova;
 • Dezvoltarea și implementarea strategiilor pentru integrarea U-Report și a rezultatelor acestuia în Programul de Țară UNICEF. Colaborarea cu alte agenții ONU, donatori internaționali, parteneri de dezvoltare și societatea civilă.

Criterii de evaluare:

 • Experiență anterioară în coordonarea proiectelor similare, preferabil în domeniul inovației sociale și implicarea tinerilor;
 • Cunoașterea limbii engleze (scris și vorbit) este obligatorie;
 • Abilități excelente de comunicare și negociere;
 • Capacitatea de a lucra cu diverse grupuri de interes și de a construi parteneriate solide;
 • Experiență în gestionarea relațiilor cu diferite părți interesate.

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail la adresa electronică: romeo.leapciuc@cntm.md dosarul de aplicare denumit “U-Report Coordinator”, care va conține:

 • CV-ul;
 • Scrisoarea de motivare cu informație relevantă apelului;
 • Oferta financiară;
 • Alte documente relevante.

Dosarele  de aplicare vor fi expediate obligatoriu pe adresa electronică indicată mai sus, în caz contrar aplicările nu vor fi luate în considerare!

Data limită de aplicare este 05 ianuarie. Ora 23:59.

Pentru mai multe detalii, ne puteți contacta prin email:

romeo.leapciuc@cntm.mdsau la nr. de telefon +373 79 841 214

Consiliul Național al Tineretului din Moldova este o structură umbrelă a 36 organizații de tineret, care este implicată în promovarea și monitorizarea politicilor de tineret la nivel național și local.

*Proiectul „Dezvoltarea politicilor de tineret în Cahul și Ungheni” este realizat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova, în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).