Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru funcția de specialist principal, Secția formare antreprenorialăInstituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță concurs pentru funcția de specialist principal, Secția formare antreprenorială

IP ODA are misiunea de a implementa politica statului privind susținerea dezvoltării antreprenoriatului, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, conform strategiilor și programelor aprobate de Guvern.

Sarcinile de bază ale funcției:

Persoana va fi responsabilă de proiectarea și organizarea programelor de educație antreprenorială la distanță și va avea următoarele responsabilități:

 • identificarea și analiza nevoilor specifice de instruire ale antreprenorilor;
 • stabilirea obiectivelor programelor educaționale la distanță în conformitate cu nevoile de instruire și caracteristicele grupului țintă;
 • planificarea, dezvoltarea, coordonarea modulelor și organizarea sesiunilor de instruire la distanță;
 • coordonarea campaniei de promovare a programelor de instruire la distanță;
 • oferirea suportului participanților la înregistrare;
 • monitorizarea persoanelor instruite pe platformele de instruire;
 • monitorizarea realizării indicatorilor de performanță și elaborarea rapoartelor de progres;
 • menținerea documentației în deplină ordine;
 • îmbunătățirea continuă a instrumentelor de instruire la distanță;
 • estimarea resursele necesare implementării programelor educaționale la distanță;
 • alte activități necesare proiectării și implementării proceselor de instruire la distanță.

 

Cerințe specifice funției:

 • studii superioare în domeniul economiei și/sau educației;
 • certificate de formare psiho-pedagogică și/sau certificare de formatori (ar reprezenta un avantaj)
 • certificate/probe ce atestă experiența în elaborarea și realizarea de cursuri de educație online și la distanță;

Experiență profesională:

 • Minim 4 ani de experiență profesională, 1 an experiența în domeniu.
 • experiență de organizare a instruirilor la distanță de minim 6 luni;

Cunoștințe necesare:

În domeniul specific de activitate:

 • legislația în domeniul antreprenoriatului;
 • legislația în domeniul economico financiar;

În domeniul lingvistic, inclusiv nivelul cunoașterii limbii scris/vorbit:

 • limba română – avansat;
 • limba rusă – avansat;
 • limba engleză - intermediar / avansat (constituie un avantaj) .

În domeniul digital:

pachet Microsoft Office - utilizator avansat.

utilizarea instrumentelor de automatizare Email și Email SMS Marketing.

Aptitudini și abilități necesare:

 • capacitate de analiză și sinteză;
 • capacitate de lucru în echipă și relaționare interumană;
 • capacitate de luare de decizii și asumare de responsabilități;
 • rezistență la sarcini repetitive și adaptare la sarcini de lucru schimbătoare;
 • planificare și organizare a timpului de muncă și respectarea termenelor;
 • excelente abilități de comunicare, de negociere și de convingere;
 • o bună cunoaștere a limbilor română, engleză și rusă;
 • o bună cunoaștere a Microsoft Office.

Atitudini/comportamente:  corectitudine, onestitate, imparțialitate, responsabilitate, punctualitate, spirit de inițiativă, orientare spre rezultat și dezvoltare.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

                                                                                                                                                        

Condiții aferente funcției:

 1. deține cetățenia Republicii Moldova;
 2. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv, în limitele stabilite de lege;
 3. are capacitate deplină de exercițiu;
 4. are studiile necesare prevăzute pentru funcția respectivă;
 5. în ultimii 5 ani nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

Regim de muncă:

40 ore pe săptămână, 8 ore/zi.

 

Regim de muncă al instituției:

Luni-vineri, orele 8.30-17.30, pauza de masă: 12.00-13.00.  

Documente ce urmează a fi prezentate:

 • CV
 • Copia buletinului de identitate
 • Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare.
 • Documente ce atestă experiența profesională
  copia carnetului de muncă (după caz), certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.

 

Termen de aplicare:

19 ianuarie 2024, ora 17:00.

Adresa poștală: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, et. 3

Date de contact: tel: 060067955

email: hr@oda.md

Persoana de contact: Natalia Onici

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 134, mun. Chișinău, MD-2012

 • Personal

Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, bd. Ștefan cel Mare

și Sfânt, nr. 134,et. 3, bir. 322, mun. Chișinău.