HelpAge Moldova recrutează consultant(ă) în domeniul TIC, economieAngajator: HelpAge Moldova

Locul prestării serviciilor: R. Moldova, Chișinău

Tipul de servicii: prestării de servicii de consultanță, persoană fizică

Contractare: Contract de prestări servicii pe perioadă determinată (doar pentru rezidenți R. Moldova) 

Perioada estimată: ianuarie – februarie 2024 (cu posibilitate de extindere, pentru potențiale ulterioare etape de aplicare a conceptului)

Descriere servicii: servicii de consultanță de analiză și elaborare concept în domeniul TIC, IT, economie

Sarcina de consultanță: Elaborarea Conceptului de constituire și funcționare a Platformei naționale de echipamente TIC pentru persoanele vârstnice și metodologia de identificare şi distribuţie a echipamentelor TIC pentru persoanele vârstnice

Context

HelpAge International este organizație apărătoare de drepturi și lucrează cu și pentru persoane în etate în mai multe țări ale lumii, inclusiv în R. Moldova. Câteva din domeniile de lucru ale organizației se axează pe integrarea îmbătrânirii în politici publice, promovarea îmbătrânirii active și sănătoase, educația pe tot parcursul vieții, promovarea comunităților prietenoase vârstnicilor, etc. În contextul acestor domenii, HelpAge este partener de implementare al Fondului ONU pentru Populație care susține realizarea activităților Programului național privind îmbătrânirea activă şi sănătoasă pentru anii 2023-2027. În anii 2023-2024 se realizează o serie de activități care își propun să încurajeze APL să dezvolte la nivel local activități și servicii de îmbătrânire activă și sănătoasă, să îmbunătățească accesul persoanelor în etate la digitalizare și servicii publice electronice, să consolideze coeziunea socială dintre localnici și persoane strămutate din Ucraina și să întărească dialogul intergenerațional.

În perioada noiembrie 2023 – martie 2024 HelpAge International implementează proiectul „ Creșterea protecției, rezilienței și incluziunii sociale a refugiaților din Ucraina și a grupurilor vulnerabile din Republica Moldova prin consolidarea mecanismelor de prevenire și răspuns la violența bazată pe gen, precum și consolidarea sistemelor de protecție socială și sănătate”, susținut de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) în Republica Moldova și finanțat de Guvernul Regatului Unit, implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în 10 localități din Moldova. Unul din obiectivele proiectului este de a susține implementarea obiectivului specific 4.1. din Programul Guvernului sus menționat și anume ”Dezvoltarea și asigurarea funcționalității Platformei Naționale de Echipamente TIC pentru vârstnici”. În scopul asigurării comunicării și accesului la echipamente TIC pentru vârstnici, se propune ca în cadrul prezentei etape de proiect să fie elaborat conceptul de funcționare a Platformei Naționale și metodologia de identificare şi distribuţie a echipamentelor TIC pentru persoanele vârstnice și partenerii implicați. 

În perioada ianuarie – februarie 2024 (cu posibilitate de prelungire) se anunță recrutarea unui consultant/unei consultante care să elaboreze conceptul de creare și funcționare a unei noi Platforme Naționale de Echipamente TIC pentru vârstnici. În procesul de lucru consultantul va coordona activitatea cu MMPS (grup de lucru) și partenerii proiectului – UNFPA, HelpAge International, Fundația Moldcell, cât și va implica alte instituții ale statului, conform relevanței pentru sarcină.  

 

Sarcinile serviciilor de consultanță

Consultanță constă în elaborarea Conceptului de constituire și funcționare a Platformei naționale de echipamente TIC pentru persoanele vârstnice și constă din următoarele sarcini: 

Nr.

Sarcini

Perioada

Livrabile

Număr zile consultanță

1.    

Metodologia de analiză și planul de lucru

Analiza de birou (desk research)

22-23 ianuarie 2024

Se va include în lista bibliografiei și referințe către studii, rapoarte, documente de politici. 

2

2.           

Analiza bunelor practici la nivel internațional cu privire la asigurarea cu echipamente TIC a persoanelor vârstnice vulnerabile și formarea abilităților digitale.

24-26 ianuarie 2024

Prezentare a bunelor practici documentate  

2

3.    

Elaborarea conceptului de constituire și funcționare a Platformei naționale de echipamente TIC pentru persoanele vârstnice, care va identifica – (a) parteneri pentru colectarea și distribuirea echipamentelor pentru persoanele vârstnice vulnerabile, (b) referirea vârstnicilor și criterii de accesare, (c) modalitatea de recepționare și gestionare echipamente, inclusiv din diasporă.  

26-31 ianuarie 2024

Draft de raport cu Conceptul Platformei propus și argumentarea funcționării mecanismului acesteia

8

4.

Ședințe de identificare a necesităților și actorilor parte a mecanismului de funcționare a Platformei

Conform necesităților

Notele de documentare a ședințelor

Opinii documentate în fișe de interviuri, chestionare. 

3

5.

Ședințe de coordonare cu echipa de proiect, MMPS (participare la Grupul de lucru) și UNFPA și ședință de validare a Conceptului final.

Pe tot parcursul perioadei de contractare

Notele de documentare a ședințelor.

Documentul de analiză și Concept final.

3

6

Elaborarea metodologiei de identificare şi distribuţie a echipamentelor TIC pentru persoanele vârstnice, în baza Conceptului aprobat.

01-20 februarie 2024

Draft metodologie

5

 

Total

 

 

 

22

Cerințe de calificare

Consultantul/consultanta va întruni următoarele cerințe de calificare:

 • Studii universitare sau post‐universitare în domeniul TIC, IT, administrație publică, economie, sau altele relevante sarcinii;  
 • Experiență  de  cel  puțin  3  ani  în  oferirea  de  asistență  tehnică  și  consultanță oferită în domenii de analiză, cercetare, politici publice;
 • Cunoștințe avansate în politici publice și procesul de elaborare, aprobare, implementare ale acestora;
 • Abilități bune organizatorice, de facilitare ședințe și realizare interviuri;
 • Abilități excelente de comunicare și interacțiune cu diverși actori;
 • Abilități excelente de analiză, extragere constatări și recomandări, de generare idei noi și capacități excelente de scriere rapoarte de analize, conform normelor din domeniu;
 • Abilități de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Cunoașterea limbilor română și rusă, iar cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Perioada de contractare

Perioada de realizare a sarcinii este estimată pentru 13 decembrie 2023 – 19 ianuarie 2023. În dependență de planul de lucru agreat de către părți, perioada de contractare poate fi modificată. Pe parcursul perioadei de contractare se estimează lucrul în volum de 22 zile de consultanță.  

 

Procedura de aplicare

Persoanele interesate cor expedia către solicitant următoarele documente:

 • CV-ul actualizat, cu mențiunea serviciilor de consultanță prestate în domeniul solicitat și linkuri disponibile;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor (în lei moldovenești per zi/net, cu detalierea cheltuielilor pe tipuri de costuri);
 • Email sau scrisoare de motivare care să conțină și o scurtă viziune cu privire la realizarea sarcinilor propuse. Indicați / atașați materiale relevante realizate în sarcini similare anterior (link-uri la publicații, rapoarte de analiză).

Persoanele interesate vor expedia dosarele la adresa de e-mail: officehelpage@gmail.com, cu mențiunea „Concurs expert Platformă echipamente TIC”, până la data de 12 ianuarie 2024, inclusiv,  în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

 

Criterii de selectare

Procesul de selectare constă în organizarea concursului prin analiza ofertelor de către membrii Comisiei de concurs, format din reprezentanți ai HelpAge International, MMPS și UNFPA, care vor aprecia experiența relevantă sarcinii, viziunea propusă pentru realizarea sarcinii și oferta financiară. Selectarea se încheie în perioadă de maximum 3 săptămânii de la expirarea termenului anunțului de recrutare și poate dura mai mult în cazul extinderii termenului de aplicare. Se anunță doar candidatul selectat.

În procesul de analiză a dosarelor de aplicare se ia în considerație: (a) corespunderea cu cerințele de calificare – 15 puncte, (b) experiența în domeniul TIC și administrație publică (25), (c) experiența de oferire a consultanței și realizare analize și/sau cercetări – 30, (d) oferta financiară competitivă – 25 puncte; (e) alte criterii – 5 puncte. (Punctaj total – 100, punctaj minim de calificare – 65).

 

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această sarcină, fără a fi notificați. Doar candidații preselectați vor fi contactați.