BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiareBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Obiectivele postului sunt:

Desfășurarea activităților privind supravegherea societăților de asigurare sau de reasigurare și a altor participanți profesioniști pe piața asigurărilor (intermediari în asigurări și/sau reasigurări și Biroul Național al Asigurătorilor de Autovehicule).

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1)       Studii și experiență:

-         Studii superioare absolvite cu examen de licența în domeniile financiar - economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare; În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 3 ani în domeniul financiar-economic. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și/sau instituțiile respective;

-         Experiență de minim un an în domeniul financiar –economic, experiența în domeniul asigurărilor va constitui un avantaj;

-         Cunoaşterea principiilor unei supravegheri eficiente;

-         Cunoştinţe generale cu privire la asigurarea supravegherii prudențiale în domeniul asigurărilor;

-         Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;

-         Cunoaşterea limbii engleze, la nivel, cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

-         Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitatea de a rezolva probleme, învățare și dezvoltare continuă.

2)      Competențe comportamentale:

-         Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

-         Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

-         Cunoștințe suficiente pentru o bună înțelegere a riscurilor la care se pot expune participanții profesioniști la piața asigurărilor și BNAA.

Principalele atribuții funcționale:

1.         Evaluarea activității societăților de asigurare și a altor participanți profesioniști pe piața asigurărilor conform cerințelor actelor normative;

2.         Procesarea, monitorizarea și analiza informației obținute de la societățile de asigurare și alți participanți profesioniști pe piața asigurărilor sub formă de rapoarte;

3.         Monitorizarea şi evaluarea indicatorilor cheie, a tendințelor, evoluțiilor şi riscurilor fiecărei societăți de asigurare, precum și identificarea cauzelor acestora.

4.         Efectuarea acțiunilor de control în raport cu societățile de asigurare și alți participanți profesioniști pe piața asigurărilor, și înaintarea propunerilor conform rezultatelor acestora.

5.          Desfășurarea activităților aferente conlucrării cu organele de supraveghere a sectorului asigurări din alte state în vederea informării reciproce în conformitate cu acordurile bilaterale încheiate privind colaborarea în domeniul supravegherii pieței asigurărilor

6.          Alte atribuții conform fișei postului.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 14 decembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau  022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1.         LEGEA nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.         LEGEA nr. 92 din 07.04.2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;

3.         LEGEA nr. 106 din 21.04.2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagube produse de vehicule;

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0