Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ angajează ContabilCoaliția

текст ан русском ниже
***

Coaliția Est-Europeană pentru Egalitatea LGBT+ angajează Contabil

Durata proiectului: 1 an cu posibilitatea de prelungire

Scopul principal: Asigurarea unei gestiuni financiare eficiente și exacte și a raportării proiectului în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Responsabilități principale:

 • Ținerea contabilității în conformitate cu normele și standardele locale.
 • Asistență în pregătirea rapoartelor financiare și documentației.
 • Gestionarea operațiunilor financiare, inclusiv calculele cu subcontractorii și furnizorii.
 • Respectarea normelor și reglementărilor financiare.
 • Consultanță privind contabilitatea și fiscalitatea.

Calificări necesare:

 • Experiență în contabilitate.
 • Cunoașterea legislației Republicii Moldova în domeniul contabilității și impozitării.
 • Fluență în limbile rusă și română.
 • Experiență în utilizarea programelor și sistemelor contabile.

Detalii Contract:

Tip de angajare: Part-time;

Salariu: 400 Euro (net) pe lună;

Locație: Chișinău (cu posibilitatea de muncă la distanță, dacă circumstanțele permit).

Cum să aplicați:

Candidații interesați trebuie să trimită un CV și o scrisoare de intenție la adresa de email info@gdm.md până la 30.11.2023, cu subiectul: Aplicație pentru postul de contabil al Coaliției Est-Europene pentru Egalitatea LGBT.

***

Восточно-Европейская Коалиция за Равенство ЛГБТ+ открывает конкурс на вакансию Бухгалтер

Срок проекта: 1 год с возможностью продления

Основная цель: Обеспечение эффективного и точного ведения финансового учёта и отчётности проекта в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Основные обязанности:

 • Ведение бухгалтерского учёта в соответствии с местными нормативами и стандартами.
 • Помощь в подготовке финансовых отчетов и документации.
 • Управление финансовыми операциями, включая расчеты с подрядчиками и поставщиками.
 • Соблюдение финансовых норм и регуляций.
 • Консультации по вопросам бухгалтерского и налогового учёта.

Необходимые квалификации:

 • Опыт работы в бухгалтерском учёте.
 • Знание законодательства Республики Молдова в области бухгалтерского учёта и налогообложения.
 • Владение русским и румынским языками.
 • Опыт работы с бухгалтерскими программами и системами.

Детали Контракта:

Тип занятости: Неполный рабочий день;

Зарплата: 400 Евро (нетто) в месяц;

Местоположение: Кишинёв (с возможностью удалённой работы, если обстоятельства позволяют).

Как подать заявку:

Заинтересованные кандидаты должны отправить резюме и сопроводительное письмо на электронный адрес info@gdm.md до 30.11.2023 с темой письма: «Заявка на должность бухгалтера Восточно-Европейской Коалиции за равенство ЛГБТ».