AO „AudiViz” // Concurs de selectare a unui/ei Specialist/e în comunicare și relații publiceConcurs de selectare a unui/ei Specialist/e în comunicare și relații publice

Data: 14 septembrie, 2023

Asociatia de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz și Văz „AudiViz” din mun. Bălți, implementează proiectul: „Împreună dăm voce drepturilor Femeilor și Fetelor cu dizabilități de auz”. Proiectul este implementat în perioada septembrie 2023 – februarie 2024. În acest context „AudiViz” anunță concurs pentru selectarea unui/ei Specialist/e în comunicare și relații publice.

Scopul postului: Titularul postului va asigura comunicarea și vizibilitatea activităților desfășurate în cadrul proiectului.

Natura contractului: Contract prestare servicii.

Perioada de angajare: 6 luni, 20.09.2023 – 29.02.2024.

Responsabilităţile specifice:

 • Organizează 8 ateliere de discuții cu 80 de femei și fete cu dizabilități de auz, inclusiv băieți, bărbați din rl. Sîngerei, Glodeni, Telenești și mun. Bălți despre egalitatea de gen, identificarea, analizarea problemelor, stereotipurilor din societate.
 • Elaborează în comun cu un consultant Raportul de analiză a problemelor, barierelor și stereotipurilor din societate cu privire la egalitatea de gen și drepturile persoanelor cu dizabilități de auz;
 • Organizează 4 Mese rotunde cu factorii de decizie din r. Sîngerei, Glodeni, Telenești și mun. Bălți, în cadrul cărora va fi prezentat Raportul de analiză a problemelor, barierelor și stereotipurilor din societate cu privire la egalitatea de gen și drepturile persoanelor cu dizabilități de auz și recomandările de soluţionare a acestora;
 • Elaborează machetul bannerului proiectului;
 • Elaborează machetul a 2 pliante: unul despre activitățile și rezultatele proiectului și altul cu privire la egalitatea de gen și centrele informaționale și de suport de pe teritoriul țării;
 • Elaborează textul a 2 comunicate de presă despre activitățile și rezultatele proiectului;
 • Participă în cadrul tuturor activităților proiectului;
 • Redactează materiale informative și de comunicare și postează 18 noutăți despre activitățile proiectului pe pgina de Facebook a organizației;
 • Alte responsabilităţi relevante.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație: studii superioare, preferabil în domeniul jurnalismului și comunicării / sau alte domenii relevante;
 • Experiență de muncă: experiența relevantă de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale; experiență de lucru în domeniul deficiențelor de auz va constitui un avantaj pentru candidat.
 • Competențe și Abilități: cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere); cunoașterea la nivel înalt a limbii ruse; abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a a reţelelor sociale; abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane; responsabilitate și punctualitate; abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreţie profesională.

Dosarul candidatului va conține următoarele documente:

 1. CV-ul candidatului
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia actului/actelor de studii
 4. Oferta financiară pentru realizarea sarcinilor solicitate.

 

Condițiile de prezentare a dosarului:

Dosarele vor fi expediate în format electronic, cu mențiunea: „Angajare_Specialist în comunicare” la adresa electronică: audiviz.org@gmail.com

Data limită de depunere a dosarelor candidaților: sâmbătă, 23 septembrie 2023, ora locală 18:00.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. 

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Persoana de contact: Angela Moiseeva, manager de proiect, tel. mob.: +(373) 68855227

Articol adaugat de: Angela Moiseeva