Termen extins: Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii anunță concurs pentru angajarea unui asistent(ă) social(ă) la BarnahusTermen extins: Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii anunță concurs pentru angajarea unui asistent(ă) social(ă) la Barnahus

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate. Începând cu martie 2022, CNPAC este presator acreditat al acestui serviciu, care a fost fondat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în baza Hotărârii Guvernului nr. 708/2019.

În contextul asigurării funcționalității Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor Nord, CNPAC lansează un concurs pentru angajarea unui asistent/ă social/ă în cadrul Centrului regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor din zona de Nord, amplasat în mun. Bălți.

Perioada de angajare: până în decembrie 2023 (cu posibilitate de extindere)

Locul de muncă: sediul Centrului regional Nord, amplasat în mun. Bălți

Program: full-time, în intervalul 8:00-17:00 (40 ore pe săptămână)

Responsabilități:

1. Realizează evaluarea multidisciplinară a necesităților de asistență a copilului victimă/martor al infracțiunilor

2. Elaborează/completează/revizuiește și monitorizează implementarea planului de asistență specializată a copilului în cadrul Centrului

3. Planifică și organizează ședințele multidisciplinare ale specialiștilor Centrului, cu participarea, după caz, a specialiștilor din cadrul echipei multidisciplinare de la locul de trai al copilului și al reprezentanților organelor de drept

4. Realizează alte sarcini în legătură cu natura funcției

Cerințe față de candidat:

  • Studii superioare în asistență socială;
  • Minimum trei ani de experiență în domeniul asistenței sociale;
  • Cunoștințe în domeniul legislației cu privire la protecția copilului, în special, referitor la Instrucțiunile privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru identificarea, referirea, evaluarea, asistenta și monitorizarea copiilor victime și potențiale victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 270/2014;
  • Cunoaștere obligatorie a limbii române, limba rusă- un nivel lucrativ;

Dosarul candidatului va include:

  • CV-ul candidatului/ei;
  • Copia diplomei/diplomelor de studii;
  • Scrisoare de intenție;
  • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;

Procesul de recrutare: Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email: concurs@cnpac.md, cu mențiunea „Aplicare – Centrul regional Bălți”. Informații adiționale pot fi solicitate la adresa: centrulbarnahus@cnpac.md sau la nr. 078805031.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape:

  • la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;
  • cea de-a doua etapă, va consta în intervievarea candidaților preselectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

CNPAC încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Termen limită de depunere a dosarelor: 22 septembrie 2023, ora 17:00.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare