Caritas Cehia în Moldova anunță concurs pentru selectarea unui expert (e) în livrarea unei sesiuni de instruire privind terapia prin mișcare pentru personalul din 10 centre medico-sociale de îngrijire la domiciliuOrganizația

Caritas Cehia în Moldova

Tipul Contractului

Prestare servicii

Locație

mun. Chișinău

Termenul limită de aplicare

18 septembrie 2023

Proiectul de referință

Consolidarea capacităților și sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu în Moldova

Durata contractului

Septembrie  2023

Zile de lucru

2 zile

Limba de lucru

Română

 

CONTEXT ORGANIZAȚIONAL

Caritas Republica Cehă în Moldova (CCR MD) este o organizație non-profit care activează în Moldova din anul 2004. De-a lungul anilor CCR MD a implementat multiple proiecte de cooperare pentru dezvoltare în domeniul îngrijirilor la domiciliu și cel social, dezvoltarea afacerilor mici, capacitarea societății civile, agricultură și incluziune.

Mai multe informații despre activitatea Caritas Cehia în Moldova pot fi găsite pe:

INFORMAȚIE GENERALĂ DESPRE PROIECT

Caritas Cehia în Moldova implementează proiectul „Consolidarea capacităților și sustenabilității financiare în sectorul social de îngrijire la domiciliu în Moldova” în parteneriat cu AO Homecare și finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Unul dintre obiectivele proiectului presupune dezvoltarea continuă a capacităților asistenților sociali și medicali din 10 centre de îngrijire la domiciliu. În acest sens se vor organiza o serie de instruiri de formare, care vor avea drept scop  îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor prin aplicarea unor metode de lucru îmbunătățite și introducerea celor mai recente practici internaționale. Câteva dintre subiectele importante care vor fi abordate în timpul pregătirii includ furnizarea serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele cu boala Alzheimer și demență, promovarea conceptului de îmbătrânire activă și modalitățile de educare a beneficiarilor în acest sens, terapia prin mișcare, kinetoterapie și alte abordări inovatoare care îmbunătățesc nivelul de mobilitate la persoanele în vârstă și cele cu afecțiuni ale sistemului musculo-scheletic, precum și managementul stresului, auto-îngrijirea și prevenirea epuizării profesionale. Se prevede că în fiecare an de proiect va fi organizată cel puțin o sesiune de formare cu o durată de 2 zile pentru un număr de 20 de participanți la fiecare sesiune. Aceste sesiuni vor avea atât un caracter teoretic, cât și practic, și vor implica activ participanții prin aplicarea tehnicilor educaționale non-formale și jocuri de rol.

În acest scop, Caritas Cehia anunță concurs pentru selectarea unui expert/ grup de experți.

SARCINI ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE:

Sub îndrumarea managerului de proiect și a echipei de implementare, expertul/ grupul de experți va îndeplini următoarele sarcini:

- Elaborarea și adaptarea curriculumului și a materialelor pentru livrarea instruirii privind  kinetoterapia, terapia prin mișcare și alte abordări inovatoare care vor ajuta beneficiarii să-și îmbunătățească mobilitatea;

- Coordonarea conținutului instruirii cu CCR MD și AOHC;

- Livrarea unei instruiri de 0,5 zile pentru 20 participanți (lucrători sociali și medicali din cadrul a 10 centre medico-sociale de îngrijire la domiciliu AO Homecare);

- Coordonarea activității instruirii cu coordonatorul grupului de experți și livrarea informației pentru raportul final sumarizat privind îmbunătățirea cunoștințelor participanților.

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR ȘI PRODUSELE CE VOR FI FURNIZATE

Durata contractului pentru prestarea serviciilor menționate în acești termeni de referință este de 2 zile.

Produsele ce vor fi furnizate în perioada de implementare:

 

Activități

Livrabile

Termen

Pregătirea curriculumului și a materialelor pentru instruire, inclusiv agenda instruirii, teste de pre și post evaluare.

Curriculum și materiale de formare, agenda trainingului, pre și post-test pentru măsurarea cunoștințelor.

1 zi lucrătoare (trebuie să fie livrate cu cel puțin 3 zile înainte de instruire)

Desfășurarea unui training de 0,5 zile lucrătoare.

Instruire de 0,5 zile pentru 20 participanți. Lista de prezență și materiale foto.

0,5 zile lucrătoare (22 septembrie)

Pregătirea raportului final.

Raport privind instruirea efectuată, inclusiv analiza nivelului crescut / îmbunătățit de cunoștințe a celor instruiți.

0,5 zile lucrătoare (trebuie să fie livrate nu mai târziu de 10 zile după efectuarea instruirii)

 

CERINȚE DE CALIFICARE

 • Studii superioare complete în kinetoterapie sau în educaţie fizică şi sport cu specializare în kinetoterapie, eliberată de o instituţie de învăţământ superior.
 • Experiență de lucru relevantă de cel puțin trei (3) ani în terapie prin mișcare, kinetoterapie sau domenii conexe care se aplică persoanelor în vârstă și celor cu afecțiuni musculo-scheletice.
 • Expertiză anterioară sau cunoștințe relevante în subiectele specifice menționate în descrierea sarcinilor. Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că serviciile prestate anterior se conformează condițiilor similare de prestare.
 • Cunoașterea sistemului național de asistență socială din Republica Moldova.
 • Abilități excelente de comunicare verbală și scrisă în limba română.

Criteriile de eligibilitate pentru angajare:

 • Corespunderea cu cerințele tehnice menționate în Termenii de Referință (ToR);
 • Disponibilitatea de a întreprinde consultanță în termenele specificate;
 • Lipsa conflictului de interese.

MODALITATEA DE APLICARE

Propunerile urmează a fi expediate la următoarea adresă de e-mail: mariana.novac@caritas.cz cu indicarea mesajului „Concurs pentru selectarea unui expert (e)  în elaborarea programului de consolidare a capacităților personalului din 10 centre socio-medicale de îngrijire la domiciliu” în linia Subiect. Atașamentele trebuie denumite după cum urmează:

Numele_prenume_expert elaborare program de consolidare_CV

Numele_prenume_ expert elaborare program de consolidare_Oferta tehnică și financiară

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • Oferta tehnică și financiară, va cuprinde costul per zi net în euro şi indicarea sumei totale pentru realizarea întregului set de sarcini conform ToR-ului;
 • CV-ul candidatului, cu indicarea experienței relevante deținute în domeniu.

Criteriile de selecție vor fi următoarele:

 • Preț oferit (25%)
 • Experiență și expertiză demonstrată (75%).

Termenul limită de depunere a aplicațiilor este 18 septembrie 2023. Doar candidații selectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin e-mailul menționat mai sus sau la telefonul 060076100.

In orice moment înainte de termenul limită pentru depunerea ofertelor, Caritas Cehia în Moldova poate modifica cererea de oferte prin emiterea unui amendament. Orice act adițional emis va face parte din cererea de ofertă și va fi comunicat în scris tuturor celor care au obținut invitația de cotare direct de la Caritas Cehia.

Caritas Cehia în Moldova își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul  de  selectare  și  de  a  respinge  toate  ofertele  în  orice  moment  înainte  de  atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.