Asociația „The Moldova Project” anunţă concurs de angajare pentru funcția de Psihologvino

 

Asociația Obștească „The Moldova Project” are drept scop de a proteja copiii din familiile defavorizate din satele Republicii Moldova și de a oferi oportunități/ soluții pentru depășirea stării de vulnerabilitate.  

Oferim sprijin material, psihologic, medical, activități socio-educative, art-terapie  - toate fiind orientate spre reabilitarea și capacitarea familiilor aflate în impas. Anual ajutăm sute de familii să creadă în forța binelui și să facă pași siguri spre independență financiară și bunăstare. 

Mai multe despre noi: www.themoldovaproject.org

https://www.facebook.com/themoldovaproject

VREI SĂ FACI PARTE DIN ECHIPA NOASTRĂ? VINO!

Suntem în căutarea unui specialist Psiholog.

Locul desfășurării activității: la domiciliul beneficiarilor sau alte locații
Tipul de activitate: full-time
Perioada de angajare: pe termen lung
Disponibilitatea postului: imediată
Data limită pentru aplicare: 15.09.2023

Cerințe:
- studii superioare în Psihologie;
- minim 3 ani de experiență în domeniu
- cunoașterea profilului și misiunii Asociației The Moldova Project;
- cunoştinţe în domeniul consilierii pe probleme de familie și terapie comportamentală;
- cunoașterea sectorului nonprofit și a domeniului de protecție a omului și drepturilor copiilor;
- este ghidat în munca de zi cu zi de acte normative și materiale didactice specifice serviciului prestat;
- capacitate de a planifica și raporta; cunoștințe avansate MS Office (Excel, Word, etc) și Google Drive (foarte important);
- responsabilitate, punctualitate, creativitate, capacitate de lucru în echipă dar și individual;
- comunicare eficientă, atitudine respectuoasă și fără prejudicii față de persoane din alte categorii sociale.

Responsabilități:
- desfășurarea evaluării psihologice a beneficiarilor prin aplicarea instrumentelor specifice;
- organizarea activităţii de consiliere psihologică și terapie individuală sau de grup la necesitate;
- optimizarea și armonizarea relațiilor beneficiar-familie-comunitate;
- colaborarea cu alți specialiști din echipă sau din exterior pentru o abordare multidisciplinară a beneficiarilor
- participarea la ședințele multidisciplinare locale și raionale organizate pe cazurile beneficiarilor Asociației;
- asistarea beneficiarilor (spre ex. vizita la psihiatru);
- conlucrarea cu Autoritățile Tutelare Locale, Autoritățile Tutelare Teritoriale, SAP, școli, grădinițe, medici, poliția;
- tratarea beneficiarilor cu respect, adresarea către aceștia în mod politicos, civilizat
- respectarea confidențialității beneficiarilor;
- anunțarea Președintelui Asociației, a poliției și salvării în cazul în care beneficiarul afirmă sau sugerează vreo intenție de a pune în pericol viața sa sau a altora;
- respectarea tuturor normelor Codului Deontologic al profesiei de psiholog.

Oferim:
- Salariu motivant 

- Posibilitatea de a participa la cursuri de perfecționare profesională;

- Activități de teambuilding;
- Colegi respectuoși și prietenoși, echipă pasionată de ceea ce face și determinată să producă cu adevărat schimbări în viețile familiilor social-vulnerabile; 
- Oportunitatea de afirmare și dezvoltare a propriilor abilități și idei în cadrul Asociației, dar și de a dobândi cunoștințe noi în domeniul social.

Selecția candidatului:
CV-ul şi scrisoarea de motivare ale candidatului/ei se vor expedia prin e-mail la adresa: office@themoldovaproject.org, până la data de 15.09.2023. 

Titlul mesajului trebuie să conţină numele, prenumele candidatului și funcția la care aplică. 

Doar candidații preselectaţi vor fi invitaţi la interviu.