BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției rezoluție bancarăBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal al Direcției rezoluție bancară

Atribuțiile de bază ale Direcției rezoluție bancară vizează, dar nu se limitează, la următoarele:

1) exercitarea competențelor de rezoluție bancară și aplicarea instrumentelor de rezoluție;

2) organizarea și gestionarea procesului de lichidare silită a băncilor, la care a fost retrasă licența de desfășurare a activităților financiare;

3) supravegherea procesului de lichidare silită a băncilor;

4) alte activități, care sunt în conformitate cu legislația în vigoare şi obiectivele DRB;

5) începând cu data de 01.07.2023, subdiviziunea va asigura supravegherea unui nou segment de competențe ce reies din atribuțiile de supraveghere ale CNPF asupra activității entităților financiare nebancare în proces de lichidare/insolvabilitate.

Cerințe minime obligatorii pentru candidați:

1) Studii superioare în domeniul economiei. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţară şi/sau instituțiile de învățământ respective.

2) Experiență relevantă de cel puțin 1 an;

3) Cunoașterea cadrului de reglementare în domeniul entităților financiar nebancare;

4) Abilități de operare a aplicațiilor MS Office.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1) Studii post-universitare;

2) Cunoașterea limbii engleze (nivelul B2).

Principalele atribuții funcţionale:

1) examinarea informației periodice privind starea financiară a instituțiilor supravegheate în proces de lichidare a genului de activitate/insolvabilitate și mersul procesului;

2) examinarea informației aferentă acțiunilor în instanțele de judecată privind încasarea datoriei, validarea creanțelor creditorilor și a creanțelor față de debitorii aflați în proces de insolvabilitate;

3) elaborarea informațiilor, scrisorilor și răspunsurilor la scrisori/demersuri/petiții axate pe domeniul de lichidare a instituțiilor supravegheate;

4) efectuarea/participarea la controalele din oficiu și pe teren la instituțiile supravegheate în proces de lichidare/insolvabilitate și elaborarea rapoartelor privind rezultatele de control;

5) participarea la elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative în vigoare, ce țin de activitatea Secției;

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 18 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548/1995;

Legea privind activitatea de asigurare sau de reasigurare nr. 92/2022;

Legea cu privire la organizațiile de creditare nebancară nr.1/2018;

Legea asociațiilor de economii și împrumut nr.139/2007;

Legea privind birourile de credit nr.122/2008;

Legea insolvabilității nr.149/2012;

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0