BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobileBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal responsabil de evaluarea riscurilor aferente bunurilor mobile/imobile

Obiectivele postului sunt:

Participarea în cadrul controalelor pe teren asupra activităţii băncilor, precum și asupra respectării de către acestea a cerinţelor legislaţiei în vigoare; în special în ceea ce privește evaluarea bunurilor mobile și imobile depuse în gaj de debitorii băncilor comerciale, elaborarea propunerilor urmare a constatărilor și neajunsurilor depistate în cadrul controalelor efectuate asupra activității băncilor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățămînt respective; În cazul unui calificativ mai mic de nota 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 5 ani. 

 •        Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul evaluării bunurilor mobile/imobile.
 •        Cunoștințe profesionale – un nivel înalt de cunoștințe profesionale, actualizate cu regularitate;
 •        Cunoaşterea principiilor de evaluare a bunurilor imobile și mobile;
 •        Cunoaşterea principiilor cu privire la efectuarea controlului la băncile licențiate, va constitui un avantaj;
 •        Cunoașterea limbii engleze, la nivel, cel puțin, intermediar (citit/scris/vorbit);
 •        Cunoștințe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

-         Deținerea certificatului de calificare/competență în domeniul evaluării bunurilor va constitui un avantaj.

2) Competențe comportamentale:

 •        Gândire ordonată, tact și pricepere în munca cu oamenii, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 •        Capacitatea de a comunica oral și în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile și recomandările;

   Principalele atribuții funcționale:

  1)     Evaluează bunurile mobile și imobile depuse în gaj de debitorii băncilor comerciale în cadrul controalelor pe teren;

  2)     Participa la efectuarea controalelor complexe şi tematice a activității băncilor legate cu supravegherea bancară.

  3)     Identifică bunurile gajate (imobile/mobile) a căror evaluare efectuată nu este obiectivă, respectiv informează despre aceasta șeful echipei de control în vederea luării măsurilor la aceasta;

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 11 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

TEMATICA

 •        Reglementarea organizării şi funcţionării Băncii Naţionale a Moldovei;
 •        Cadrul legal al activității bancare în Republica Moldova;

BIBLIOGRAFIA

 •        Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 •        Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 •        Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncii aprobat prin HCE al BNM  nr.146 din 7 iunie 2017;
 •        Legea cu privire la ipotecă nr.142 din 26.06.2008;
 •        Legea cu privire la activitatea de evaluare nr.989 din 18.04.2002.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0