BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de autorizarea financiarăBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, responsabil de autorizarea financiară

Direcția consolidarea reglementării și autorizării financiare își exercită funcțiile de serviciu având ca scop realizarea atribuțiilor de bază aferente reglementării și autorizării activității entităților din sectorul financiar nebancar (societățile de asigurare și de reasigurare, intermediarii în asigurări, asociațiile de economii și împrumut, organizațiile de creditare nebancară, birourile istoriilor de credit).

Obiectivul/scopul postului:

Economistul principal asigură realizarea procesului de licențiere / autorizare a activității entităților din sectorul financiar nebancar, ținerea registrelor aferente, și îndeplinirea altor activități ce țin de competența direcției.

Principalele atribuții:

 1. Realizarea atribuțiilor și obligațiunilor în domeniul licențierii / autorizării activității entităților din sectorul financiar nebancar și îndeplinirea altor sarcini aferente proceselor de licențiere / autorizare.
 2. Examinarea cererilor privind eliberarea actelor cu caracter permisiv – avize de înregistrare, licențe, confirmări, aprobări, care au scopul să acorde dreptul la desfășurarea activităților profesionale pe piața financiară nebancară, inclusiv în vederea deținerii/exercitării funcțiilor de conducere sau a funcțiilor cheie în cadrul entităților din sectorul nebancar sau a deținerii participațiilor calificate în capitalul asiguratorilor.
 3. Formularea constatărilor și concluziilor în urma examinărilor și/sau a evaluărilor efectuate în procesele de autorizare, pregătirea proiectelor actelor cu caracter permisiv corespunzătoare și coordonarea acestora cu superiorii.
 4. Efectuarea modificărilor în registrele ținute de BNM în conformitate cu cadrul normativ aferent sectorului financiar nebancar (Registrul participanților profesioniști pe piața asigurărilor, Registrul agenţiilor de asigurare şi agenţiilor bancassurance, Registrul organizațiilor de creditare nebancare, și alte registre stabilite de cadrul legal).
 5. Examinarea documentelor (scrisorilor) venite în direcție de la alte subdiviziuni ale BNM, alte organizații, autorități publice, ministere de resort, organizații financiare internaționale etc.

Cerinţe obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul științelor economice cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova) în cazul unui calificativ mai mic de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență în domeniul solicitat de minim 2 ani. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în țară şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;
 2. Experiența de muncă în domeniul financiar nu mai puțin de 1 an;
 3. Cunoștințe tangente actelor normative ale Republicii Moldova ce țin de activitățile aferente atribuțiilor de autorizare și reglementare a activităților sectorului financiar;;
 4. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoaşterea aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point.);
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române (citit/scris/vorbit). Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj
 6. Competenţe: gândire ordonată, perseverență, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, exigență față de sine, spirit de observaţie şi tendinţă de dezvoltare profesională continuă, capacitate de a comunica verbal și în scris, de expunere clară și concisă a constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din examinările efectuate.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 14 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie 

 1. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Legea nr.92/2022 privind activitatea de asigurare sau reasigurare;
 3. Legea nr.1/2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară;
 4. Legea nr.139/2007 asociațiilor de economii și împrumut;
 5. Legea nr.122/2008 privind birourile istoriilor de credit;

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0