BNM anunță concurs pentru postul vacant de consilier juridic, Direcția avizare juridică și contenciosBNM anunță concurs pentru postul vacant de consilier juridic, Direcția avizare juridică și contencios

Scopul postului: consilierul juridic în Direcția avizare juridica si contencios îndeplinește sarcinile trasate şi desfășoară activitățile atribuite direcției, în special acordă asistență și consultanța juridică necesară întru asigurarea legală a exercitării atribuţiilor BNM și a bunei funcţionări interne a BNM.

Domeniile de activitate a Direcției avizare juridică si contencios: avizarea sub aspectul legalităţii a proiectelor actelor cu caracter individual ale BNM (hotărâri, autorizații, permisiuni, aprobări etc.), emiterea opiniilor juridice și acordarea consultanței juridice în domeniile: autorizare, supraveghere și rezoluție bancară, autorizarea operațiunilor valutare, reprezentarea și susținerea apărărilor în interesele BNM în instanțele de judecată.

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

1. studii de licență și masterat în drept cu media generală pe anii de studii pentru ambele programe de studii de cel puțin 9 (pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţământ respective, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 9).

2. experiența profesională (vechime în muncă) în domeniul juridic dobândită după obținerea diplomei de licență de cel puțin 2 ani;

3. competențe lingvistice: cunoaşterea fluentă a limbii române și cunoașterea bună a limbii engleze (vorbire și scriere). Dovada cunoașterii limbii engleze se va face prin prezentarea unui certificat emis de o instituție acreditată, a documentului privind obținerea unor studii universitare cu predare în limba engleză sau privind experiența profesională obținută într-un mediu anglofon. Dacă niciunul dintre aceste documente nu poate fi prezentat, candidatul va fi supus unui test de evaluare a competențelor lingvistice.

Alte cerințe: cunoștințe temeinice în domeniul dreptului, abilități bune de argumentare, analiză și sinteză, de elaborare a documentelor juridice complexe (opinii juridice, referințe, avize), abilități de comunicare, colaborare și lucru în echipă.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 10 septembrie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografia recomandată să fie consultată de candidat, înainte de concurs:

1. Constituția Republicii Moldova

2. Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018

3. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei

4. Legea nr.62/2008 privind reglementarea valutară

5. Legea nr.982/2000  privind accesul la informaţie

6. Legea nr.202/2017 privind activitatea băncilor

7. Legea nr.232/2016 privind redresarea si rezoluția băncilor

8. Codul civil al RM nr.1107/2003

9. Legea nr. 1134/1997 privind societăţile pe acţiuni

10. Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0