BNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeanăBNM anunță concurs pentru postul vacant de expert principal al serviciului relații externe și integrare europeană

Scopul sau atribuțiile serviciului:

Serviciul relaţii externe şi integrare europeană îşi desfășoară activitatea având ca scop asigurarea unui proces de coordonare eficientă, la nivel instituțional, a cooperării externe a BNM.

Obiectivele postului:

Expertul principal al Serviciului realizează atribuțiile sale în domeniul  integrării europene și relațiilor interaționale, precum şi efectuează alte sarcini aferente la indicaţia şefului Serviciului și a membrilor CE.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul economic – financiar/bancar și/sau în domeniul relațiilor internaționale; Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obținute în țară și/sau instituțiile de învățământ respective.
 2. Experiență de cel puțin un an, în domeniul financiar-economic și/sau în structurile administrației publice naționale, sau în organizații externe/internaționale, cu funcții ce țin de relații internaționale sau coordonarea comunicării între diferite entități, sau în proiecte de asistență externă (beneficiar /donator de proiecte de asistență tehnică), sau în domeniul gestiunii proiectelor de asistență externă;
 3. Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Word, Excel și Power Point;
 4. Cunoștințe privind aspectele generale de funcționare ale instituțiilor financiare internaționale și ale procesului de integrare europeană a Republicii Moldova;
 5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române, ruse și engleze vorbire fluentă;
 6. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, credibilitate, capacitate de a rezolva probleme, perseverență, învățare și dezvoltare continuă;
 7. Alte abilități și atitudini:
 • candidatul trebuie să posede abilități de comunicare scrisă și orală, capacitatea de a expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările (fixarea exactă și calitativă a informației);
 • operativitate în rezolvarea sarcinilor, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale;
 • atitudine pozitivă, constructivă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii de master în desfășurare sau finalizate pentru absolvenții sistemului Bologna;
 • Studii suplimentare în domeniul dreptului internațional sau relațiilor internaționale.

Principalele atribuții funcționale:

 1. Coordonarea participării BNM și elaborarea poziției instituționale, în procesul de planificare, elaborare, monitorizare și evaluare a documentelor de politici publice la nivel național care presupune pregătirea pentru aderarea Republicii Moldova la UE pe domenii ce revin în competența BNM;
 2. Participarea la elaborarea strategiilor/planurilor instituționale aferente procesului de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană;
 3. Stabilirea și dezvoltarea relațiilor de cooperare cu partenerii externi (instituțiile financiare internaționale, organizațiile internaționale, regionale etc. și băncile centrale, autoritățile de reglementare și supraveghere ale altor state) pe diverse domenii ce țin de atribuțiile BNM, prin perfectarea corespondenței cu aceștia;
 4. Analiza generală a activității instituțiilor financiare internaționale, evidenta modificărilor ce au loc în cadrul acestora (de ex: în capitalul subscris de fiecare membru al instituției financiare internaționale, capitalul total, proiectele implementate și impactul lor asupra economiilor statelor membre, numărul curent de membri etc.);
 5. Examinarea oportunității de aderare/participare a BNM în cadrul organizațiilor regionale și internaționale prin prisma potențialelor beneficii generate de aceasta pentru realizarea eficientă a atribuțiilor BNM și pregătirea, ulterioară, a materialelor necesare pentru a fi prezentate membrilor CE spre examinare și aprobare;
 6. Participarea în cadrul activităților aferente elaborării diferitor documente de politici privind integrarea Republicii Moldova în structurile economice internaționale, conform competenței BNM;
 7. Participarea,la elaborarea a proiectelor și avizelor la proiectele tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau intenționează să adere;
 8. Îndeplinirea altor funcții și însărcinări la indicația Conducerii BNM.

 Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 19 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Recomandăm insistent să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr.548 din 21.07.1995;

2. Legea privind activitatea băncilor nr.202 din 06.10.2017;

3. Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995;

4. Legea privind reglementarea valutară nr.62-XVI din 21 martie 2008;

5. Acordul de Asociere încheiat între Republica Moldova și Uniunea Europeană (semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia).

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0