Fundația Soros Moldova angajează Ofițer/Ofițeră de Programe în domeniul economic

Persoana în funcția de Ofițer de Programe/Analist de Politici în domeniul Economiei este responsabilă de desfășurarea cu succes a activităților din portofoliul „Economie”, dar și de calitatea produselor analitice ale Fundației în acest domeniu.

Ofițerul de Programe, sub coordonarea Directoarei de Advocacy și Programe, va superviza, monitoriza și evalua activitățile beneficiarilor în cadrul contractelor de grant cu Fundația, va superviza și gestiona activitățile operaționale din domeniul Economie. În același timp, va elabora texte analitice privind evoluțiile social-politice din Republica Moldova sau care vizează Republica Moldova, va analiza documente de politici publice și va elabora analize ale necesităților în domeniile de expertiză, va propune activități pentru a răspunde la necesitățile identificate, inclusiv prin măsuri de advocacy.

Sarcini și responsabilități

 • Să contribuie la elaborarea de noi inițiative care promovează obiectivele strategice ale Fundației;
 • Să contribuie la elaborarea propunerilor de proiecte operaționale și a propunerilor de proiecte către donatori, conceptelor de programe de granturi, conceptelor de proiecte operaționale ce urmează a fi implementate de Fundație;
 • Să supravegheze implementarea granturilor din portofoliul „Economie”;
 • Să analizeze rapoartele narative, recepționate de la beneficiarii de granturi;
 • Să comunice cu solicitanții de granturi și organizațiile partenere, privind implementarea proiectelor finanțate din fondurile Fundației, inclusiv despre deciziile Directorului Executiv, ale Juriului și ale Senatului în privința proiectelor respective;
 • Să efectueze vizite periodice la organizațiile implementatoare de proiecte finanțate din granturile Fundației;
 • Să elaboreze rapoarte narative periodice interne, precum și pentru donatori, privind activitățile implementate în cadrul portofoliului de proiecte administrat;
 • Să urmărească evoluțiile bugetului portofoliului administrat, în coordonare cu membrii echipei și Direcția Financiară, Direcția Contracte și Granturi;
 • Să dezvolte și să mențină relații de cooperare cu reprezentanții organizațiilor beneficiare, organizațiile partenere, reprezentanții autorităților publice;
 • Să monitorizeze, analizeze și să raporteze despre evoluțiile politice și conexe din Moldova;
 • Să urmărească evoluțiile cadrului legal în domeniile de expertiză;
 • Să elaboreze texte analitice privind cele mai importante evoluții social-politice din Moldova.

Cerințe față de candidați

 • Studii superioare complete la nivel de Master în drept, științe politice, economie, sociologie sau în alt domeniu relevant;
 • Minimum 7 ani de experiență relevantă;
 • Studii și experiență în domeniul gestiunii proiectelor de dezvoltare, experiență în advocacy și cercetare de politici publice în domeniile justiției, supremației legii, bunei guvernări și drepturilor omului;
 • Cunoașterea limbii române, limbii engleze și limbii ruse, fluent scris și vorbit.

 

Procedura de depunere a dosarelor de participare