Asistent Administrativ, MITP (concurs prelungit)Asistent Administrativ, MITP (concurs prelungit)

Moldova Innovation Technology Park (MITP) este în căutare a unei persoane pozitive, conștiincioase și de încredere pentru a ni se alătura echipei dedicate dezvoltării sectorului IT din poziție de Asistent Administrativ.

Tipul postului: Contract pe perioadă determinată (preferabil cu începere de la 29 mai 2023), cu posibilitatea extinderii ulterioare.

Orar de muncă: Full – time, 8 ore pe zi, 5 zile în săptămână

Salariu: Pachet salarial competitiv

Locație: Centru, Chișinău

Despre noi / Context: Moldova Innovation Technology Park este unul din cele mai ambițioase proiecte de țară din ultimii ani cu cea mai mare comunitate antreprenorială IT și o istorie de succes derivată din angajamentul statului și contribuția mediului privat în dezvoltarea industriei IT și sporirea competitivității acesteia la nivel regional.

MITP a fost lansat la 1 ianuarie 2018, fiind creat de Guvern pentru o perioadă de 10 ani. În prezent, Moldova Innovation Technology Park este primul e-Park din Europa, numărând peste 1,300 companii rezidente, care generează peste 17000+ locuri de muncă și beneficiază de facilitățile prevăzute de legislația aferentă parcurilor IT.

Obiectivul principal al postului este asigurarea eficienței fluxului de lucru de birou a Administratorului și a echipei.

Cerințe privind studiile, experiența și aptitudinile profesionale:

 1. Studii superioare.
 2. Experienţă de lucru în activități administrative, de protocol de cel puţin 2 ani;.
 3. Cunoașterea comunicării și a eticii de afaceri.
 4. Competențe de comunicare cu claritatea și coerență în exprimarea scrisă și verbală;
 5. Capacități de planificare, organizare, coordonare și atenția sporită la detalii.
 6. Aptitudini ce reflectă responsabilitate, diplomație, ascultare activă, răbdare și empatie;
 7. Deschidere în a accepta noi responsabilități, conștiinciozitate și de încredere;
 8. Spirit de echipă;
 9. Limbi cunoscute: limba română - fluent; bune cunoştinţe de limbă engleză şi rusă.
 10. Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.).

Responsabilități de bază:

 1. Este responsabil de desfășurarea activităților de protocol pentru rezidenți, vizitatori, ș.a., astfel încât să asigure confortul acestora și buna desfășurare a acestor activități.
 2. Organizează și aranjează călătorii în scop de serviciu, inclusiv comandarea de bilete și rezervarea de cazare, transport, și toate serviciile și costurile aferente, etc.;
 3. Gestionează apelurile telefonice externe și interne, inclusiv ghidarea apelanților privind utilizarea platformei digitale ale parcului, navigarea pe site-ul organizației sau valoare a ofertei, proiectelor și activităților parcului;
 4. Gestionează adresele de e-mail ale organizației, agenda și calendarul activităților comune ale echipei, implicit ale administratorului și, după caz, ale altor posturi de reprezentare a organizației.
 5. Gestionează corespondența externe și interne (scrisori, colete, etc. ) astfel încât să se asigure comunicare promptă și diplomată; evidența și trasabilitatea precum și confidențialitatea;
 6. Creează, revizuie, actualizează baze de date / contacte interne în mod constant, cu date corecte, pe diferite tipuri de stakeholderi;
 7. Oferă suport organizatoric și tehnic managementului și echipei organizației pentru a crește eficiența fluxului de lucru de birou.
 8. Asigură comunicarea și buna relaționare cu toate echipele de proiect, membrii echipei în particular, astfel încât să se asigure un climat organizațional favorabil unei munci eficiente;
 9. Participă la pregătirea rapoartelor interne și contribuie la prezentarea rezultatelor organizației în aceste rapoarte;
 10. Evaluează valorificarea bugetului din gestiune astfel încât să se previzioneze eventualele depășiri ale resurselor stabilite inițial și să identifice soluții de redistribuire pentru încadrarea în resursele alocate;
 11. Evaluează rezultatele activităților din gestiunea sa și comunică aceste rezultate către echipă și superiori;
 12. Cunoaște și respectă politicile interne ale organizației, regulamentele și instrucțiunile, scrise sau verbale, specifice ariei de activitate și alte acte de reglementare internă în care are responsabilități;
 13. Se implică proactiv în implementarea activităților care derivă din Strategia de dezvoltare a MITP, în special oferind suport în implementarea proiectelor și/sau evenimentelor organizației;
 14. Îndeplinește și alte îndatoriri suplimentare furnizate de către superiorul ierarhic, corespunzător competențelor profesionale relevante, pentru realizarea corectă, completă și în termen a obiectivelor alocate.
 15. Alte atribuții menționate în fișa postului.

Noi apreciem oamenii care:

 • Au o atitudine pozitivă, entuziasm față de schimbare, agilitate în situații dificile și manifestă mândrie față de apartenența la organizație;
 • Își asumă rolurile în echipă, cooperează și manifestă dorința de a se dezvolta individual și în grup;
 • Pot asculta activ, oferă feedback constructiv și comunică deschis.

Procesul de aplicare:

Dacă te regăsești în cerințele de mai sus și vrei ca parcursul tău profesional să aibă impact asupra comunității cu cea mai exponențială creștere din ultimii ani, transmite-ne dosarul de aplicare care va include:

 • CV-ul în limbile română sau engleză și 2 referințe profesionale;
 • Scrisoarea ta de motivare.

Dosarele de aplicare vor fi transmise la adresa de e-mail mihaela.negru@mitp.md pana la data limita de 26 mai 2023.

Titlul mesajului trebuie să conțină numele, prenumele candidatului și numele postului: Asistent Administrativ.

Vom răspunde tuturor candidaților care ne vor transmite dosare de aplicare complete.

Important: Administrația MITP își rezervă dreptul de a prelungi perioada de aplicare pentru acest post în cazul în care dosarele de aplicare primite nu satisfac nevoile organizației.

Mult succes tuturor candidaților!