BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismuluiBNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator al direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul economiei cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 3 ani în domeniul financiar-bancar/audit. Pentru persoanele cu studii obținute în afara Republicii Moldova se vor indica calificările (ex. GPA etc.) obținute în țară și/sau instituțiile respective;
 2. Experiență profesională de cel puțin 1 an în domeniul financiar-bancar/audit. Persoanele cu experiență de lucru în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului va constitui un avantaj;
 3. Cunoașterea cadrului de reglementare din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului aferente domeniului.
 4. Cunoștințe de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;
 5. Cunoașterea limbii engleze (cel puțin nivel elementar);
 6. Competențe: - Orientare către performanță; - Comunicare eficientă; - Cooperare; - Integritate organizațională; - Gândire conceptuală;
 7. Alte abilități și atitudini: Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații.

Principalele atribuții funcționale:

 1. Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 2. Determină dacă entitățile raportoare dispun de politici, practici și proceduri orientate spre depistarea activității de spălare a banilor și de finanțare a terorismului și implementarea adecvată a acestora în practică;
 3. Analizează respectarea de către entitățile raportoare a politicilor și procedurilor sale scrise aprobate și a celor mai bune practici bancare internaționale;
 4. Asigură supravegherea îndeplinirii de către entitățile raportoare supravegheate de către BNM a măsurilor de remediere ce ţin de domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 5. Perfectează documente în scopul executării normelor interne ale BNM aferente activităţii direcției;
 6. Desfășoară activități aferente cooperării în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului cu organele de supraveghere autohtone și a altor state etc.

 Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 05 iunie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 Bibliografie:

 1. Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 2. Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
 3. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 4. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 5. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0