Asistent Social la Centrul de Caritate pentru RefugiațiAsistent Social la Centrul de Caritate pentru Refugiați

ONG ”Centrul de Caritate pentru Refugiaţi” angajează Asistent social pentru proiectul „Sprijinirea refugiaților vulnerabili și a populației locale în contextul crizei refugiaților din Ucraina - de la ajutor primar la integrare”.

Program de lucru și durata contractului: full-time cu contract determinat.

Cerințele de bază ale postului:

 1. Să participe la prestarea serviciilor planificate în cadrul Proiectului, după cum urmează:
 • evaluarea și selectarea beneficiarilor proiectului (persoanele strămutate din Ucraina, cetățeni ai RM din categorii vulnerabile); 
 • contactarea, organizarea și comunicarea cu beneficiarii, precum și cu alți actori implicați în prestarea serviciilor (cum ar fi asistenți sociali de stat locali, reprezentanți ai autorităților locale în locațiile de distribuție, administratorii centrelor de cazare pentru refugiați, reprezentanții locali ai comunității gazdă, etc.);
 • participarea la evenimentele de distribuție (atât în sediul centrului comunitar al Centrului de Caritate pentru Refugiați, cât și în locațiile din regiune vizate de proiect) a asistenței umanitare (tichete pentru alimente și produse de igienă) către beneficiarii proiectului;
 1. să stabilească și să mențină contactele cu toate centrele de cazare pentru refugiați la nivel local care asistă beneficiarii Proiectului, precum și cu furnizorii;
 2. să faciliteze procesele de selecție a beneficiarilor asistenței și să întocmească dosarele solicitanților pentru examinare, procese verbale, liste și alte documente necesare și informează beneficiarii despre decizie;
 3. să monitorizeze utilizarea corectă a asistenței și să ofere sprijin beneficiarilor în gestionarea asistenței în funcție de nevoile acestora;
 4. să participe la planificarea, monitorizarea și evaluarea Proiectului și a altor activități legate de post;
 5. să introducă datele eneficiarilor in baza de date si să țină evidenta;
 6. să realizeze și alte activități necesare pentru realizarea Proiectului și a direcțiilor strategice ale organizației.

 Cunoștințe și abilități:

 • abilități interpersonale și de comunicare bazate pe empatie și etică profesională;
 • capacitatea de a lucra eficient și cu acuratețe;
 • capacitatea de a lucra în echipă, cît și independent;
 • aptitudini organizatorice.

 Educație și formare profesională

Studii superioare în științe sociale sau în alt domeniu conex.

 Experiență:

Experiență în domeniul asistenței sociale sau în alt domeniu conex în sectorul public, organizație internațională, agenție națională, organizație neguvernamentală sau sector privat.

 Abilități lingvistice:

Română, rusă sau ucraineană. Cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj.

Condiții de aplicare:

 • CV-ul și scrisoarea de intenție vor fi trimise la charitycentre4refugees@gmail.com, cu referire la subiectul mesajului „Asistent social - [numele aplicantului]”.
 • La interviu vor fi invitate doar persoanele preselectate.