Internews în Moldova caută un coordonator/o coordonatoare pentru tabăra fotografică National Geographic Photo Camp 2023 (RO/RU)Internews în Moldova este în căutarea unui coordonator/unei coordonatoare pentru tabăra fotografică National Geographic Photo Camp 2023

RO

Internews în Moldova este în căutarea unui coordonator/unei coordonatoare pentru tabăra fotografică National Geographic Photo Camp 2023, organizate în parteneriat cu National Geographic Society. Este vorba de un program de instruire în fotografie și educație mediatică prin imagini, ce va avea drept grup-țintă 20 de tineri/tinere din toată țara. Tabăra va oferi participanților posibilitatea de a experimenta diverse tehnici de creare a istoriilor vizuale, dezvoltând astfel un spirit de analiză critică a evenimentelor/faptelor și transpunerea acestora în imagini de calitate. Sesiunea de instruire va fi moderată de o echipă de fotografi de talie internațională de la National Geographic Society, care va pune la dispoziția participanților un șir de instrumente și tehnici inovative de redare a istoriilor vizuale.

Cea de-a doua ediție a taberei fotografice se va desfășura în perioada 15 – 19 mai 2023 în UTA Găgăuzia. Internews va acoperi toate cheltuielile pentru transportarea, cazarea și alimentarea tuturor participanților.

Coordonatorul/coordonatoarea va fi responsabil/ă de gestionarea eficientă a procesului logistic a taberei de instruire (coordonare transport/călătorii, cazare, întâlnirea/însoțirea echipei National Geographic la toate evenimentele incluse în agenda de lucru). De asemenea, va coordona și supraveghea desfășurarea programului de activități al taberei, precum și asistenții care vor monitoriza, la rândul lor, participanții taberei de instruire. Persoana angajată va fi remunerată.

Va fi selectată persoana care are:

  • împlinită vârsta de 18 ani;
  • experiență în procese organizatorice în cadrul taberelor pentru tineri;
  • experiență în participarea la programele pentru tineri;
  • experiență în organizarea activităților de instruire non-formale (un atu este în domeniul educației mediatice);
  • experiență de lucru în echipă;
  • abilități interpersonale și abilități de comunicare excelente;
  • capacitate de organizare, de prioritizare a sarcinilor, de luare a deciziilor contra timp;
  • atitudine proactivă, pozitivă, ambițioasă, dinamică, creativă, dornică să împărtășească cunoștințele sale cu tinerii participanți;
  • vorbește fluent limbile română, rusă, engleză.

 *Persoanele care au depus dosarele în cadrul concursurilor anunțate în uitimii ani (și amânate fie din cauza restricțiilor pandemice, fie din motive de securitate legate de războiul din Ucraina), sunt încurajate să participe și în acest an.

Doritorii sunt invitați să completeze un formular online până pe 31 Martie 2023, ora 18:00. Formularul poate fi ACCESAT AICI. Doar persoana selectată va fi anunțată până pe 15 Aprilie 2023.

Pentru mai multe detalii, sunați la numărul de telefon 060500570 sau scrieți la adresa de email

 in-chisinau@internews.org.

Acest program de instruire este organizat în cadrul proiectului Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova (MEDIA-M), finanțat de USAID, Ambasada Marii Britanii la Chișinău și implementat de Internews in Moldova, ce are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste, și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice.

 

RU

Internews в Молдове ищет координатора для образовательного лагеря, организованным в партнёрстве с National Geographic Society. Это программа обучения фотографии и визуального мадиаобразования для 20 молодых людей, которая даёт участникам возможность испытать различные методы создания фото историй/репортажей, развивая таким образом навыки критического мышления, и навыки создания качественных фотографий. Учебную сессию будет вести международная команда фотографов из National Geographic Society, которая предоставит участникам инновационные инструменты и технологии для фотографирования. Второй выпуск фото-лагеря пройдет с 15 по 19 мая 2023 года в АТО Гагаузия. Internews берет на себя все расходы за транспорт, проживание и питание всех участников.

Координатор будет отвечать за эффективное управление организационными процессами в образовательном лагере (транспортировка, проживание, встречи фотографов, их сопровождение), выполнение программы мероприятий лагеря, а также выстраивать работу трёх ассистентов, которые будут помогать организовывать участников образовательной программы. Данная работа оплачивается.

Это позиция/должность рассчитана на специалиста/ку:
• не младше 18 лет;
• имеющий опыт организации лагерей для молодёжи;
• имеющий опыт участия/работы в молодёжных программах;
• имеющий опыт организации неформальной учебной деятельности (особенно в области медиаобразования);
• имеющий опыт работы в команде;
• отличные навыки общения;
• организационный потенциал (приоритетность задач, принятие решений);
• позитивное, амбициозное, динамичное, творческое отношение, желание поделиться своими знаниями с участниками;
• свободно говорит на румынском, русском, английском языках.

* Кандидаты, подавшие заявки на конкурсы объявленные за последние годы (и каждый раз переносимые либо из-за ограничений связанных с пандемией, либо по соображениям безопасности связанным с войной в Украине), приглашаются к участию и в этом году.

Чтобы принять участие в конкурсе, заполните онлайн-анкету (ЗДЕСЬ), до 31 марта 2023 года, 18:00. Только выбранный кандидат будет уведомлён по электронной почте до 15 апреля.

Для более подробной информации, звоните по телефону 060500570 или пишите на электронную почту in-chisinau@internews.org.

Это обучение является частью финансируемого USAID, Посольством Великобритании в Молдове проекта «СМИ в поддержку демократии, интеграции и подотчетности в Молдове» (MEDIA-M) и внедрённым Internews in Moldova, направленного на содействие развитию независимых и профессиональных СМИ и создание медиа-сектора, более устойчивого к политическим и финансовым давлениям.