BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef al Direcției FinTechScopul general al postului:
Gestionarea activităţii Direcției astfel încât să fie întreprinse măsurile și acțiunile necesare în vederea identificării, analizei oportunității și promovării tehnologiilor financiare noi în domeniul serviciilor financiare și de plată, circumscrise atribuțiilor de bază ale BNM, în mod controlat, în vederea creșterii nivelului de accesibilitate a serviciilor respective pentru consumatorii finali și participanții la piața financiară și de plăți, urmărind  totodată și identificarea potențialelor riscuri implicate și măsurilor de gestionare a acestora. 

Cerințe minime obligatorii:

1.    Studii superioare absolvite cu examen de licență sau studii de master, pentru absolvenții sistemului Bologna, în domeniul economic– financiar/bancar/juridic/tehnologic;

2.       Experienţă de muncă de minim 5 ani în domeniul economico–financiar, bancar, juridic sau tehnologic;

3.       Experiență managerială sau de gestiune a unei echipe în sectorul de plăți, digital sau tehnologii financiare și experiență de gestiune a inițiativelor cu un set larg de părți interesate;

4.      Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova aferente domeniului piețelor financiare și de plată;

5.       Cunoștințe tehnice în materie de infrastructură tehnologică și legislație relevantă pentru sectorul financiar tradițional, companii de tehnologii financiare și pentru tehnologii noi (cripto-active, stablecoins);

6.      Cunoaşterea evoluțiilor și schimbărilor tehnologice în sectorul financiar, a noilor modele de afaceri, a aplicațiilor, proceselor și produselor din domeniul tehnologii financiare;

7.    Competențe digitale avansate;

8.    Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;

9.    Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare;

10.  Alte abilități și atitudini: capacitate de a comunica eficient verbal şi în scris, diplomaţie, creativitate, spirit de inițiativă, tendinţă de dezvoltare profesională continuă.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1.    Certificări internaționale reputabile pe domeniile de finanțe sau tehnologie.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Reprezentarea Băncii Naționale ca punct de contact dedicat companiilor de FinTech pentru a oferi îndrumări și interpretări ale cadrului de reglementare în legătură cu soluțiile inovatoare în domeniul serviciilor financiare și de plată.
 2. Definitivarea unei strategii publice a Băncii Naționale pe domeniul plăților retail, împreună cu o foaie de parcurs pentru implementare care va include toate părțile implicate.
 3. Cooperarea cu diverși parteneri și părți interesate relevante în ceea ce privește apariția modelelor noi de afaceri în domeniul serviciilor financiare și de plată.
 4. Orientarea și educarea potențialilor participanți pe piața financiară și de plăți în ceea ce privește conformitatea produselor și serviciilor inovatoare cu cerințele legale în vigoare.
 5. Identificarea inovațiilor globale și regionale din sectorul financiar aplicabile pentru Republica Moldova și determinarea oportunităților de aplicare prin prisma atribuțiilor BNM, cu înaintarea rezultatelor către membrii Comitetului executiv și subdiviziuni conform ariei de competență.
 6. Identificarea poziției instituționale asupra tehnologiilor noi, oportunităților tehnologice și riscurilor ce le implică, cu prezentarea acesteia către membrii Comitetului executiv și subdiviziuni conform ariei de competență.
 7. Cooperarea cu organismele internaționale specializate în domeniul Fintech și transfer de bune practici în domeniul de  inovație tehnologică financiară.

 Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală
 • Oportunități extinse de dezvoltare profesională și personală
 • Mediu de muncă modern și prietenos
 • Flexibilitate în programul de muncă
 • Pachet salarial competitiv
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști 

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 16 februarie 2023.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158.

 Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

 Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 Bibliografie:

1.    Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;

2.    Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică;

3.       Inovații tehnologice financiare în domeniul serviciilor financiare și de plată.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0