Asociația Împotriva Violenței ”Casa Mărioarei”” angajează Asistent/ă de proiectAsociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei” este o asociație non-guvernamentală, democratică, independentă, non-politică și non-religioasă fondată în anul 2000, cu scopul de a oferi sprijin femeilor și copiilor supraviețuitori ai violenței în familie.

Asociația Împotriva Violenței în Familie „Casa Mărioarei” este un centru de resurse pentru profesioniști și cetățeni în domeniul prevenirii și combaterii violenței. 

Anual, Asociația Împotriva Violenței ”Casa Mărioarei” oferă asistență socială, psihologică, medicală, juridică și adăpost pentru circa 800 de femei și copii, victime ale violenței în familie, organizează instruiri pentru consolidarea echipelor multidisciplinare în abordarea cazurilor de violență în familie, programe educaționale pentru bărbați / băieți, tați / viitori tați, cu scopul de a-i implica în procesul de creștere și educație a copiilor, a activităților casnice, programe și acțiuni de promovare a egalității de gen.

Asociația „Casa Marioarei” este unul dintre fondatori și membru activ al Coaliției Naționale „Viața fără violență” precum și Platforma Națională pentru Egalitatea de Gen,

un parteneriat cu Rețeaua Vermont împotriva violenței domestice și sexuale, Fundația TeDoy. Mai mult decât atât, Asociația este focal point al  rețelei  internaționale WAVE (Women Against Violence Europe)în RM

Începând cu luna februarie 2023 AO” Casa Mărioarei” va implementa un proiect care are drept scop:  îmbunătățirea calității vieții femeilor refugiate din Ucraina prin prevenirea Violenței în bază de gen prin activități de coexistență pașnică și  asigurarea  accesului  la informare și serviciilor calitative  oferite supraviețuitorilor și femeilor expuse riscului de GBV.

Asistent/ ă de proiect va fi responsabil(ă) de Facilitarea  procesului  organizațional, de implementare  și monitorizarea defășurării  activităților de incluziune și a serviciilor pentru femeile și copiii refugiați cât și a femeilor și copiilor din comunitate.

Perioada de angajare: Februarie- Decembrie 2023 

Condiții de muncă: program part time

Locul desfășurării activității: online și la oficiu, cu disponibilitate pentru deplasări prin țară.

 Responsabilități de bază ale asistentului/ei de proiect:

  • Planifică, coordonează implementarea activităților proiectului în 2 raioane;
  • Monitorizează activitatea coordonatorului local și trainerului local;
  • Asigură resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului și derularea cu impact pozitiv a activităților proiectului;
  • Stabilește un circuit informațional fluent și corect cu echipa de lucru din teritoriu
  • Verifică și asigură implementarea activităților în conformitate cu planul calendaristic al proiectului;
  • Monitorizează prestarea serviciilor, organizarea de evenimente în conformitate cu planul stabilit cu coordonatorul local;
  • Asigură transmiterea la timp a tuturor materialelor, documentelor, rapoartelor solicitate;
  • Desfășoară vizitele de monitorizare în teritoriu, participă la derularea activităților din raionaele coordinate,
  • Elaborează rapoartele narative lunare conform cerințelor;

Cerințe față de candidată/candidat:

Studii superioare în unul dintre următoarele domenii: științe sociale, economice sau alt domeniu tehnic relevant; 

Experiență profesională în planificarea, implementarea  proiectelor;

Abilități de lucru în echipă, inclusiv abilități de multitasking;

Abilități de comunicare și vorbire în public;

Cunoașterea programelor Microsoft Office și competențe de lucru la calculator;

Cunoașterea fluentă a limbii române scris și vorbit;

Cunoștințe profesionale de engleză și rusă prezintă un avantaj.

Ce oferim?

Un mediu pozitiv de lucru, cu colegi respectuoși și prietenoși;

Salariu motivant;

Posibilitatea de a participa în paralel la instruiri pentru dezvoltare profesională;

Echipă pasionată de ceea ce face și determinată să obțină rezultatele scontate;

Oportunitatea de a te afirma și de a dezvolta propriile abilități și idei în cadrul organizației.

Cum aplici?

Trimite un singur document în format pdf care să conțină Curriculum Vitae și scrisoare de intenție la adresa de email cmarioarei@gmail.com Documentul trebuie să prezinte experiențe anterioare cu tipuri similare de sarcini și să nu depășească trei pagini.

Pentru întrebări ne poți contacta la 069333260. 

Termen limită de aplicare: 05 februarie  2023

Articol adaugat de: Casa Marioarei

telegram