Manager dezvoltare piețe internaționale și parteneriate pentru promovarea internațională a industriei IT&TechMoldova Innovation Technology Park (MITP) este în căutarea unui Manager dezvoltare piețe internaționale și parteneriate pentru a promova în plan internațional atât Moldova, cât și comunitatea antreprenorială a MITP ca destinație IT pentru specialiștii și investitorii internaționali.   

Tipul postului: Contract pe perioadă determinată (1 an), cu posibilitatea extinderii ulterioare (preferabil cu începere de la 1 martie 2023).

Orar de muncă: Full – time, 8 ore pe zi, 5 zile în săptămână

Salariu: Pachet salarial competitiv

Locație: Chișinău

Data limită de aplicare: 10 februarie 2023, ora 18:00 (ora Chișinăului)

Despre noi / Context: Moldova Innovation Technology Park este unul din cele mai ambițioase proiecte de țară din ultimii ani, cea mai mare comunitate antreprenorială IT și o istorie de succes derivată din angajamentul statului și contribuția mediului privat în dezvoltarea industriei IT și sporirea competitivității acesteia la nivel regional.

MITP a fost lansat la 1 ianuarie 2018, fiind creat de Guvern pentru o perioadă de 10 ani. În prezent, Moldova Innovation Technology Park este primul e-Park din Europa, numărând peste 1,300 companii rezidente, care generează peste 17,000 locuri de muncă și beneficiază de facilitățile prevăzute de legislația aferentă parcurilor IT.

Obiectivele principale ale postului:  

Implementarea agendei de promovare internațională și marketing outreach, care să contribuie la sporirea vizibilității Moldovei ca destinație IT pentru specialiștii și actorii internaționali ai ecosistemului IT, de rând cu sporirea integrării pe piața internațională a industriei IT (comunitatea antreprenorială rezidentă a MITP).

Cerințe privind studiile, experiența și aptitudinile profesionale ale candidaților:

 • Studii în Marketing, Business, Economie, Management, Relații Economice Internaționale, Comunicare sau alte domenii relevante pentru realizarea responsabilităților descrise;
 • 5-7 ani de experiență în marketing, internaționalizare afaceri, comunicare instituțională sau alte domenii relevante;
 • Experiență demonstrată în elaborarea și executarea programelor de promovare internațională și/sau locală, marketing internațional și a campaniilor de outreach;
 • Abilități remarcabile de comunicare și relaționare interpersonală;
 • Excelente abilități organizatorice, de gestionare proiecte complexe, multi-stakeholder și de gestionare a timpului;
 • Gândire strategică;
 • Aptitudini de networking și creare parteneriate;
 • Abilități de multitasking;
 • Atenție la detalii;
 • Persoană pasionată de tehnologii, tendințe noi și interacțiune umană;
 • Abilități lingvistice demonstrate. Cunoașterea limbii engleze nivel avansat este obligatorie. Cunoașterea limbii ruse și/sau a altor limbi la nivel avansat va fi considerată un avantaj.

Responsabilități de bază:

 • Elaborează și implementează planul anual de activitate privind promovarea internațională a Moldovei ca destinație IT în conformitate cu obiectivele strategice ale MITP, în baza strategiei MITP și a agendei de promovare internațională;
 • Implementează programe / proiecte menite să atragă investitori și specialiști străini în sectorul IT din Moldova;
 • Promovează produsele și serviciile dezvoltate de companiile rezidente ale MITP pentru export;
 • Facilitează stabilirea parteneriatelor internaționale de tip B2B;
 • Coordonează proiecte și activități de promovare internațională, inclusiv prin intermediul agențiilor specializate (locale sau/și străine);
 • Elaborează termeni de referință și identifică furnizori relevanți pentru dezvoltarea campaniilor de promovare internațională și a campaniilor de comunicare;
 • Gestionează relațiile cu furnizorii de servicii (locali și străini);
 • Coordonează și monitorizează implementarea campaniilor de promovare internațională și comunicare instituțională;
 • Elaborează și coordonează implementarea agendei de participare a MITP în cadrul evenimentelor internaționale:
 • Gestionează proiect(e) de campanie de tip brain-gain, care include printre altele și următoarele: selectarea prestatorului care va dezvolta un ghid și materiale aferente promovării proiectului de brain-gain; selectarea a două companii internaționale de HR ce vor pilota atragerea specialiștilor pentru companiile IT; selectarea prestatorului de servicii ce va implementa campania internațională de brain-gain, etc.;
 • Identifică surse, contactează (după caz), analizează și procesează date de market intelligence la nivel global și de pe piețele cheie pentru a defini obiectivele și oportunitățile de promovare;
 • Facilitează accederea rezidenților MITP pe piețe externe prin identificarea oportunităților inclusiv, dar fără limitare la: organizarea de întâlniri în mediul online sau offline pentru companiile vizate, facilitează încheierea de contracte directe cu furnizorii, prestează activității de reprezentare comercială, asigură participarea la târguri comerciale și alte evenimente, lansează campanii de marketing, etc. Gestionează pregătirea, participarea, și activitățile ulterioare participării delegației MITP la evenimentele de tip B2B.
 • Participă la planificarea și raportarea internă și externă a MITP;
 • Responsabil(ă) de alte sarcini care contribuie la realizarea Strategiei de Dezvoltare a MITP pentru perioada 2021-2025.

Noi apreciem oamenii care:

 • Au o atitudine pozitivă, entuziasm față de schimbare, agilitate în situații dificile și manifestă mândrie față de apartenența la organizație;
 • Își asumă rolurile în echipă, cooperează și manifestă dorința de a se dezvolta în grup;
 • Pot asculta activ, oferă feedback constructiv;
 • Au capacitate de a-și produce și de a-și conduce propriile schimbări;
 • Manifestă perseverență, voință și dorință de a reuși azi mai mult decât ieri.

Procesul de aplicare:

Dacă te regăsești în cerințele de mai sus și vrei ca parcursul tău profesional să aibă impact asupra comunității IT cu cea mai exponențială creștere din ultimii ani, transmite-ne dosarul de aplicare care va include:

 • CV-ul în limbile română sau engleză (va conține descrierea succintă a proiectelor relevante acestei poziții și 2 referințe profesionale);
 • Scrisoarea ta de motivare.

Dosarele de aplicare vor fi transmise  la adresele de e-mail mihaela.negru@moldovaitpark.md și natalia.dontu@moldovaitpark.md până la data de 10 februarie 2023, ora 18.00. Titlul mesajului trebuie să conțină numele, prenumele candidatului și postul dorit.

Vom răspunde tuturor candidaților care ne vor transmite dosare de aplicare complete.

Important: Administrația Moldova Innovation Technology Park își rezervă dreptul de a prelungi perioada de aplicare pentru acest post în cazul în care dosarele de aplicare primite nu satisfac nevoile organizației.

Mult succes tuturor candidaților!

Articol adaugat de: Nicoleta Crecescu
Alte articole de la acest autor:

telegram