Legal Advisor, Moldova  Innovation Technology Park (MITP)Moldova  Innovation Technology Park (MITP) este în căutare a unui coleg/colegă în rolul de Legal Advisor, care să fie co-echipier al Legal Managerului în exercitarea atribuțiilor privind asigurarea conformității interne a Administrației MITP cu prevederile legislației aplicabile.

Tipul postului: Contract pe perioadă determinată (1 an), cu posibilitatea extinderii ulterioare (preferabil cu începere de la 1 martie 2023).

Orar de muncă: Full – time, 8 ore pe zi, 5 zile în săptămână

Salariu: Pachet salarial competitiv

Locație: Chișinău

Data limită de aplicare:  10 februarie 2023, ora 18:00 (ora Chișinăului)

Despre noi / Context: Moldova Innovation Technology Park este unul din cele mai ambițioase proiecte de țară din ultimii ani, cea mai mare comunitate antreprenorială IT și o istorie de succes derivată din angajamentul statului și contribuția mediului privat în dezvoltarea industriei IT și sporirea competitivității acesteia la nivel regional.

MITP a fost lansat la 1 ianuarie 2018, fiind creat de Guvern pentru o perioadă de 10 ani. În prezent, Moldova Innovation Technology Park este primul e-Park din Europa, numărând peste 1,300 companii rezidente, care generează peste 17 000 locuri de muncă și beneficiază de facilitățile prevăzute de legislația aferentă parcurilor IT.

Pentru gestionarea MITP, de către Guvern a fost instituită Administrația MITP, care este autoritate administrativă cu statut de persoană juridică, ce activează pe principii de autofinanțare. Misiunea Administrației constă în asigurarea implementării politicilor statului în domeniul industriei tehnologiei informației prin gestionarea eficientă a parcului.

Obiectivul principal al postului:

 • Asigurarea conformității activității Administrației parcului cu prevederile legislației ce țin de: autoritățile administrative, gestionarea resurselor umane, contractarea furnizorilor, prestarea serviciilor publice, tendere/achiziții, implementarea sistemelor informaționale de stat, prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Analiza, soluționarea și pregătirea răspunsurilor la orice solicitare parvenită către Administrație în interacțiunea cu alte autorități sau persoane fizice;
 • Oferirea asistenței, consilierii și suportului juridic intern;
 • Implicare activă în implementarea agendei de dezvoltare a MITP pe Direcția Strategică ”Cadrul Legal” și ”Bună Guvernare”.

Cerințe privind studiile, experiența și aptitudinile profesionale:

 • Studii superioare în domeniul juridic;
 • Experiență profesională în domeniul juridic de minim 3 ani;
 • Cunoașterea limbilor română (nivel profesionist), engleză (nivel avansat) și rusă (nivel mediu cel puțin);
 • Cunoștințe avansate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office, inclusiv alte competențe digitale relevante postului.

Responsabilități de bază:

 • Asigurarea conformității activității Administrației parcului cu prevederile legislației ce țin de: autoritățile administrative, gestionarea resurselor umane, contractare furnizori, prestarea serviciilor publice, implementarea sistemelor informaționale de stat, ținerea registrelor interne, prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Analiza, soluționarea și pregătirea răspunsurilor la solicitările parvenite către Administrație în interacțiunea cu alte autorități, instituții sau persoane fizice;
 • Asigurarea respectării cadrului legal de către Administrație în calitate de autoritate administrativă;
 • Gestionarea internă a resurselor umane – pregătirea proiectelor ofertelor de muncă, a contractelor individuale, ordinelor interne și a tabelelor de evidență, asigurarea respectării legislației muncii de către Administrație;
 • Revizuirea și pregătirea politicilor și regulamentelor interne aferente resurselor umane sau altor domenii vizate;
 • Pregătirea și revizuirea contractelor interne, asigurarea evidenței interne a contractelor;
 • Asigurarea respectării cerințelor privind prestarea serviciilor publice de către Administrație și implementarea prevederilor aplicabile Administrației;
 • Asigurarea respectării de către Administrație a cerințelor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • Monitorizarea modificărilor la cadrul normativ care pot fi de impact asupra activității Administrației;
 • Gestionarea petițiilor și pregătirea răspunsurilor la solicitările din partea autorităților sau persoanelor fizice, ținerea corespondenței;
 • Conformarea cu regulile de achiziții;
 • Monitorizarea, analiza și sinteza agendei legislative aplicabile Administrației: proiecte de lege, proiecte de Hotărâri de Guvern / alte acte normative, inițiative și documente de politici publice;
 • Implicare proactivă în implementarea activităților care derivă din Strategia de dezvoltare a MITP, în special pe Direcția Strategică ”Cadrul Legal” și ”Bună Guvernare”.

Noi apreciem oamenii care:

 • Au o atitudine pozitivă, entuziasm față de schimbare, agilitate în situații dificile și manifestă inițiativă;
 • Sunt deschiși, cooperează și manifestă dorința de a se dezvolta individual și în grup;
 • Pot asculta activ, oferă feedback constructiv;
 • Au capacitate de a-și produce și de a-și conduce propriile schimbări;
 • Manifestă perseverență, voință și dorință de a reuși azi mai mult decât ieri.

Procesul de aplicare:

Dacă te regăsești în cerințele de mai sus și vrei ca parcursul tău profesional să aibă impact asupra comunității cu cea mai exponențială creștere din ultimii ani, transmite-ne dosarul de aplicare care va include:

 • CV-ul în limba română sau engleză, care să confirme cu referințe (denumire angajator, date de contact) experiența de minim 3 ani în domeniul juridic, ;
 • Scurt sumar al experienței relevante care s-ar plia pe atribuțiile sus menționate (maxim 1 pagină A4);
 • Scrisoarea de motivare.

Dosarele de aplicare vor fi transmise  la adresa de e-mail legal@moldovaitpark.md până la data de 10 februarie 2023.

Vom răspunde tuturor candidaților care ne vor transmite dosare de aplicare complete, însă vom invita la interviu doar candidații / candidatele selectate. Etapa de interviu va fi urmată de câteva teste de validare a competențelor și abilităților necesare (spețe de soluționare a unor chestiuni de ordin juridic).

Important: Ne rezervăm dreptul de a prelungi perioada de aplicare pentru acest post în cazul în care dosarele de aplicare primite nu satisfac nevoile organizației.

Mult succes tuturor candidaților!

Articol adaugat de: Nicoleta Crecescu
Alte articole de la acest autor:

telegram