Agenția Națională Asistență Socială angajează expertTermeni de referință

pentru expertul în consolidarea sistemului de instruire a personalului din domeniul asistenței sociale

 

Poziția – expert în consolidarea sistemului de instruire a personalului din sistemul de asistență socială.

 

Durata de activitate a expertului – 01 februarie 2023 – 31 august 2023.

 

Locația – Agenția Națională Asistență Socială.

 

Context: Conform prognozelor făcute de mai multe organizații naționale și internaționale, impactul multiplelor crize: pandemică, energetică, a refugiaților din Ucraina, va avea efecte semnificative pentru un număr impunător de familii cu copii din Republica Moldova, care vor fi afectați de sărăcie, riscuri sporite, în creșterea și educarea copiilor. Aceste noi provocări și riscuri pot fi atenuate doar printr-un sistem de protecție a copilului consolidat, eficient și rezilient.

Sistemul de protecție a copilului trebuie dezvoltat în jurul interesului superior al copilului și să aibă capacitate și resurse adecvate pentru a oferi asistență, reieșind din necesitățile copilului.

În acest scop, Agenția Națională Asistență Socială va asigura implementarea activităților, conform domeniului de competență, prevăzute în Memorandumul de Înțelegere între Ministerul Muncii și Protecției Sociale (în continuare - MMPS) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (în continuare - UNICEF) cu privire la acordarea asistenței tehnice pentru consolidarea sistemului de protecție a copilului, inclusiv serviciilor social, precum și Planul de acțiuni al MMPS și UNICEF pentru perioada septembrie 2022 - septembrie 2023.

O componentă de bază a sistemului de protecție a copilului o reprezintă resursele umane, care conform reglementărilor normative este necesar să beneficieze de instruire inițială și continuă, însă cu regret nu are un caracter durabil și sustenabil din lipsa cadrului normativ și metodologic corespunzător.

 

Responsabilități generale:

 

Consolidarea sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale prin dezvoltarea cadrului normativ și metodologic corespunzător.

Pentru consolidarea și dezvoltarea sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale expertul va avea următoarele atribuții:

 1. Analiza situației în domeniul formării profesionale a personalului din sistemul de asistență socială;
 2. Analiza cadrului normativ cu privire la instruirea inițială și continuă a personalului din sistemul de asistență socială;
 3. Elaborarea amendamentelor la Hotărârea Guvernului nr. 38/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale;
 4. Consultarea amendamentelor elaborate cu mediul academic, prestatori publici și privați de servicii sociale, autorități centrale relevante;
 5. Definitivarea proiectului de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 38/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului de instruire inițială și continuă a personalului din domeniul asistenței sociale, în baza propunerilor formulate la proiect și a notei informative;
 6. Acordarea suportului Agenției Naționale Asistență Socială în gestionarea crizei refugiaților, conform domeniului de competență al Agenției.

Rezultatele așteptate:

 • Analiza efectuată;
 • Acte normative, acte metodologice elaborate și consultate;
 • Informații colectate, generalizate și analizate;
 • Planul de instruire întocmit.

Evaluarea performanțelor și supervizarea activităților

Performanțele consultantului vor fi apreciate în baza următorilor indicatori:

 • Calitate actelor normative/metodologice/operaționale;
 • Calitatea suportului metodologic oferit;
 • Respectarea termenelor-limită de implementare și raportare.

Cerinţe generale faţă de expert

 

Studii: superioare în domeniul asistenței sociale, juridic și alte domenii.

Experienţă profesională de minim 2 ani în domenii de expertiză, consultanță pe politici publice, dar și activități logistice, etc.

 

Remunerarea

Remunerarea expertului se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate și actul de primire-predare a lucrărilor prezentate de expert și semnate de Directorul ANAS.

 

Depunerea dosarului

Dosarul complet urmează a fi transmis la adresa: info@anas.md, până la 31 ianuarie și va include:

1. scrisoare de motivare, explicând interesul manifestat față de poziția dată,

2. copie a CV-lui

3. date de contact a 2 persoane de referință, reprezentanți ai angajatorilor precedenți (nume, prenume, funcție, telefon, e-mail actual).

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

 

Articol adaugat de: Ada Cintaret

telegram