MOVCA angajează expert/expertă în elaborarea politicilor publiceAO Alianța Lanțului Valoric în Agricultura Ecologică din Moldova (MOVCA) este prima și cea mai mare asociație din Republica Moldova care susține și pledează pentru agricultura ecologică. Scopul principal al asociației este de a susține toți operatorii din lanțul valoric al agriculturii ecologice, precum și de a încuraja toți doritorii de a activa în acest lanț valoric.

Context

Asociația MOVCA va implementa, în perioada noiembrie 2022 - noiembrie 2023, un proiect privind facilitarea activității de advocacy în elaborarea și promovarea cadrului legislativ-normativ pentru sectorul agriculturii ecologice, producere și procesare.

Scopul proiectului este crearea unui mediu favorabil pentru antreprenoriatul din domeniul agriculturii ecologice prin îmbunătățirea cadrului legislativ-normativ și prin școlarizarea fermierilor.

În cadrul acestui proiect, MOVCA anunță concurs de angajare pentru suplinirea poziției vacante: expert/expertă în elaborarea politicilor publice. 

Scopul general al postului

Desfășurarea activităților de cercetare și analiză, advocacy, elaborarea de politici publice, consultanță, activități de instruire.

Sarcini de bază

 • Cercetare și analiză;
 • Advocacy și elaborare de politici publice;
 • Activități de instruire.

Atribuții de serviciu

Cercetare și analiză:

 • colectează informația pentru cercetările efectuate de către Asociație;
 • urmărește modificările de legislație sau politici relevante pentru activitatea Asociației, conform modului de distribuire a sarcinilor în cadrul Asociației;
 • colectează informații despre evoluțiile politice și legislative în domeniul agriculturii și de activitate a OSC-urilor, relevante pentru activitatea Asociației;
 • monitorizează actele legislative şi normative;
 • elaborează sau, după caz, verifică materialele pregătite în cadrul proiectelor în care este implicat;
 • efectuează alte activități necesare pentru realizarea obiectivelor proiectelor în care este implicat;

Advocacy și politici publice:

 • elaborează sau redactează materialele pentru măsurile de advocacy şi urmăreşte efectul acestor măsuri;
 • identifică oportunități pentru reacţii publice sau realizarea altor acțiuni de interes publice;
 • organizează întâlniri cu factorii de decizie;
 • identifică alte oportunități pentru promovarea obiectivelor Asociației pe plan național și internațional.

Activități de instruire:

 • elaborează conceptele şi materialele necesare pentru activitățile legate de instruire în domeniul programului său desfășurate de Asociație;
 • participă în calitate de formator sau participant la activitățile de instruire organizate de Asociație;
 • participă la activități de instruire oferite de alte organizații, în urma coordonării cu directorul executiv al Asociației.

Cerințele postului față de persoană

Studii

 • Studii superioare în drept, administraţie publică, politici publice sau agricultură.

Experiență profesională

 

 • minimum 2 ani de experiență în domeniul agricol.

Cunoștințe

 • Legislația în domeniul agricol, ecologic.

  Cunoștințe specifice

 • misiunea, domeniul și specificul activității Asociației; domeniul și problemele vizate de proiectele Asociației; politicile în domeniul agriculturii ecologice; factorii/actorii care pot fi implicați în soluționarea problemelor vizate de proiectele Asociației.

  Abilități manageriale și profesionale

 • gândire proactivă: capacitatea de a analiza situația și a stabili prioritățile; capacitatea de a stabili în baza obiectivelor strategice sarcini operaționale și individuale clare; capacitatea de a prevedea și gestiona riscurile;
 • manageriale: planificare, organizare, coordonare, monitorizare, evaluare, motivare;
 • elaborare și redactare a materialelor informative, analitice, metodice;
 • lucru cu informația: culegere, analiză, generalizare, stocare;
 • comunicare: oral, în scris, prin telefon; negociere, argumentare, convingere, informare și prezentare;
 • organizare a timpului și a lucrului propriu.

Atitudini/comportamente

 • orientare spre rezultat;
 • responsabilitate în realizarea angajamentelor;
 • punctualitate, respectare a termenelor-limită;
 • atitudine pozitivă și constructivă;
 • onestitate, corectitudine, integritate;
 • creativitate;
 • inițiativă;
 • loialitate: devotament față de misiunea și valorile Asociației;
 • tendință continuă spre dezvoltare.

Dosarul trebuie să conțină următoarele

1. Oferta financiară 
2. CV-ul candidatului care demonstrează experiența în domeniu

Criterii de selecție a ofertelor

MOVCA va selecta expertul/a în baza ofertei complete transmise până la termenul indicat.
Criteriile de selecție vor include următoarele: 

1. 50% - experiența candidatului în domeniul relevant cererii de ofertă; 
2. 50% - raportul preț-calitate servicii.

Depunerea dosarului

Vă rugăm să prezentați materialele solicitate, până la data de 20 ianuarie 2023, ora 18:00, la adresa de e-mail martirinaks@gmail.com, cu textul: „Angajare expert/expertă în elaborarea politicilor publice” în linia de subiect. 

Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Pentru mai multe detalii, vă invităm să contactați directoarea proiectului, Xenia Martînov: +37362112272

Descărcați anunțul de angajare AICI

___________________________________________________________

Proiectul “Facilitarea activității de advocacy în elaborarea cadrului legislativ pentru sectorul agriculturii ecologice” este realizat în cadrul proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”, finanțat de către Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul proiectului Fundației Est-Europene „Cetățeni activi. Comunități prospere”.

 

Articol adaugat de: Xenia Martinov

telegram