BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist principal, pe durată determinată, Secția analiză monetară și sectorului publicScopul sau atribuțiile grupului, secției, direcției sau departamentului:
Elaborarea analizei și prognozei pe termen scurt a sectoarelor monetar și public.

Obiectivele postului :
Elaborarea analizelor și prognozelor sectoarelor monetar și public, elaborarea documentelor de politică monetară și dezvoltarea instrumentarului de analiză și prognoză aferent activității secției.

Cerințe minime obligatorii:

1. Studii superioare în economie cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare, pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective.

2. Experiență în domeniul analizei și prognozei macroeconomice prezintă un avantaj;

3. Cunoștințe în: 

3.1  Conceptele macroeconomice de bază (inclusiv PIB, PNB, inflație, ciclu de afaceri, mecanisme ale fluctuațiilor economice, politici macroeconomice, interdependențe și identități macroeconomice de bază, sistemul conturilor naționale, indicii de prețuri, cererea agregată, oferta agregată, piața muncii, sectorul public, balanța de plăți, cursul de schimb, piața financiară și de capital, etc.) și relațiile acestora față echilibrul și dezechilibrul macroeconomic;

3.2  Conceptele monetare (inclusiv monedă, credit, instituție financiară, politică monetară, sistemul monetar, cererea și oferta de monedă, sistemul financiar, bancă centrală, sistemul de plăți, piața monetară, teoria monetară, instrumente financiare și monetare, mecanism de transmitere a politicii monetare, statistica monetară și financiară, etc.);

3.3  Conceptele statistice (inclusiv proprietățile necesare ale estimatorilor statistici; tipologia distribuțiilor probabilistice; corelație; coeficient de corelație; varianță; covarianță; tipologia mediilor; metodele de extrapolare, filtrare, ajustare sezonieră și de conversie a frecvenței a seriilor de timp; cointegrarea seriilor de timp; componentele seriilor de timp; funcția de auto-corelare și de auto-corelare parțială; staționaritatea seriilor de timp, etc.);

3.4  Modelarea economică (inclusiv specificarea și testarea modelelor economice, simularea și prognozarea în baza modelelor economice, modele liniare, modele simultane cu mai multe ecuații, VAR, VECM, tehnici bayesiene, etc.);

4. Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel, Power Point, Eviews, Demetra;

5. Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat;

6. Alte abilități și atitudini: comunicare verbală și în scris eficientă, întocmire a documentelor oficiale, luare de decizii, învățare și dezvoltare continuă, lucru în echipă, gândire critică, rezolvare a problemelor, investigare, creativitate, responsabilitate, profesionalism.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

1. Experiență specifică în domeniul analizei și prognozei macroeconomice, minim 1 an.

Principalele atribuții funcţionale:

 1. Colectează, prelucrează, analizează și păstrează informația necesară activității secției din diverse surse;
 2. Elaborează analiza monetară, inclusiv a indicatorilor pieței creditelor și depozitelor, cu determinarea și cuantificarea principalelor canale de transmisie și interdependențelor dintre diferiți indicatori macroeconomici și monetari;
 3. Elaborează analiza sectorului public, inclusiv a dinamicii indicatorilor, instrumentelor, datoriilor și executării bugetelor de toate nivele;
 4. Identifică și analizează principalii factori, dezechilibre și riscuri la adresa inflației provenite din sectorul monetar și public;
 5. Elaborează prognoza indicatorilor sectorului monetar și public;
 6. Dezvoltă instrumentarul de analiză și prognoză a sectorului monetar și public;
 7. Elaborează acte ce țin de competența secției.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 30 noiembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 1. Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;
 2. Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 3. Rapoartele asupra inflației;
 4. Manuale de teorie economică, teorie statistică, statistică social-economică, econometrie, monedă și credit.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0