BNM anunță concurs pentru postul vacant de economist coordonator responsabil de combaterea spălării banilor si finanțării terorismuluiArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Cerințe minime pentru toți candidații:

1) Studii şi experiență:

-       Studii superioare absolvite în domeniul economic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare. Pentru persoanele cu diplome de studii obţinute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.), obţinute în ţara şi/sau instituţiile de învăţămînt respective;

-       Experiență profesională în domeniul economic și/sau financiar-bancar de cel puțin 1 an;

-       Cunoașterea cadrului de supraveghere în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;

-       Abilități de analiză și sinteză pornind de la un volum semnificativ de date și informații;

-       Cunoașterea limbii române și limbii engleze (cel puţin nivel intermediar);

-       Cunoștințe aprofundate de utilizare a aplicațiilor Microsoft Office;

2) Competente comportamentale:

-       Orientare către performanță;

-       Comunicare eficientă;

-       Cooperare;

-       Integritate organizațională;

-       Gândire conceptuală;

-       Capacitate de analiză și sinteză.

Principalele atribuții ale economistului coordonator al Direcției combaterea spălării banilor și finanțării terorismului:

 1. Efectuează controale pe teren și din oficiu în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului;
 2. Analizează respectarea de către bănci și alte entități supravegheate de BNM a politicilor şi procedurilor sale scrise aprobate şi a celor mai bune practici bancare internaţionale;
 3. Examinează petițiile şi contestaţiile parvenite la executare în cadrul subdiviziunii;
 4. Participă la elaborea/avizarea actelor normative;
 5. Desfăşoară activităţi aferente cooperării în domeniul combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului;
 6. Efectuează alte activități aferente direcției combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

!Depunerea CV-ului:  Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau îl puteţi depune la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 06 decembrie 2022.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea cu privire la Banca Naţională a Moldovei, nr. 548-XII din 21 iulie 1995;
 2. Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017;
 3. Legea nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului;
 4. Legea nr.75 din 21.05.2020 privind procedura de constatare a încălcărilor în domeniul prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a sancțiunilor;
 5. Legea nr. 62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară;
 6. Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică
 7. Regulamentul cu privire la cerințele privind prevenirea si combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în activitatea băncilor, aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.200 din 9 august 2018;
 8. Decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, actele normative ale ministerelor și departamentelor Republicii Moldova, care au tangențe cu activitatea Direcției.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram